(9.30 hodin)

 

Poslanec Josef Ježek: Pane místopředsedo, dámy a pánové, přeji hezké ráno. Dovolte mi, abych si na úvod třetího čtení tisku 561 dovolil malou rekapitulaci této záležitosti.

Tisk 561, který je vládním návrhem o zrušení Státního fondu kultury, byl vládou předložen 21. 7. 2008 a byl nám rozdán jako poslancům pod tiskem 561 24. 7. 2008. První čtení proběhlo až 12. 2. 2009 na naší 48. schůzi a návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Ten ho na své schůzi projednal a vydal usnesení, které je označeno jako tisk 561/1 z 26. 2. 2009. V tomto tisku byly stanoveny některé termíny, které pozměňovaly původní vládní návrh s ohledem na dobu projednávání, takže účinnost a některá data, ve kterých měl být návrh realizován, byla změněna na 30. června 2009. Ke druhému čtení došlo 29. dubna na naší 56. schůzi a byly podány nové pozměňovací návrhy, které jsou označeny jako tisk 561/2, kdy původní termíny v usnesení výboru byly opět změněny a byly nahrazeny termíny 30. září 2009 a 1. října 2009. Bohužel, dneska jsme prakticky na konci září a projednáváme tento návrh zákona ve třetím čtení a konstatujeme, že všechny termíny ve všech usneseních jsou v tuto chvíli poněkud liché a pasé, neboť se prostě doba s těmito termíny minula.

Po konzultaci s legislativním odborem našeho parlamentu včera odpoledne jsem dospěl k názoru a ke stanovisku, na které mě upozornil právě legislativní odbor a které bych si vám dovolil odcitovat.

Vzhledem k tomu, že projednávání tisku 561 bylo na předchozích schůzích Poslanecké sněmovny odloženo, jsou pozměňovací návrhy předložené ve výboru, tj. tisk 561/1, i ve druhém čtení, tj. tisk 561/2, bezpředmětné. Tyto pozměňovací návrhy stanovily data, k nimž měl Státní fond kultury České republiky zaniknout a jeho práva a povinnosti přejít na jiné subjekty, avšak nyní jsou bohužel uvedená data nereálná. S ohledem na tuto skutečnost legislativní odbor doporučuje v souladu s ustanovením § 95 odst. 2 jednacího řádu naší Sněmovny, aby ve třetím čtení bylo navrženo opakování druhého čtení, ve kterém by tyto nedostatky, o kterých jsem hovořil ve svých předešlých slovech, mohly být odstraněny formou nových pozměňovacích návrhů.

Z tohoto důvodu navrhuji, aby byl zákon a tisk 561 vrácen do opakovaného druhého čtení, aby tam mohlo dojít k této úpravě.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Aha. Zazněl návrh na vrácení. Jestli se k tomu ještě někdo chce přihlásit nebo chce ještě vystoupit ve třetím čtení, má prostor. Hlásí se? Aha, tamhle. Poslanec Jandák. Omlouvám se. Nevím, jak je možné, že jsem neviděl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. Myslím si, že to je, dámy a pánové, trochu nešťastná kauza, která se nám tady převaluje. Co ministr, to názor. Já jsem ale měl tu možnost zaslechnout názor nového pana ministra a jsou věci, které mě na něm zaujaly. Zaujaly tím, že by chtěl tento fond nějakým způsobem revitalizovat.

Myslím, že by stálo za to, pane ministře, prostřednictvím předsedajícího - vlastně ne, vám mohu rovnou - kdybyste byl tak laskav a vysvětlil Poslanecké sněmovně, jakým novým způsobem chcete k tomuto starému fondu přistoupit. Myslím, že by to celou situaci osvětlilo. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji, pane poslanče. Pan ministr tak zřejmě učiní, možná hned. Prosím, pane ministře, máte v tom případě slovo.

 

Ministr kultury vlády ČR Václav Riedlbauch Vážený pane předsedající, dámy a pánové, abych tady z fleku rovnou řekl, jak chci naplnit tento státní fond, to bych asi nechtěl střílet. Zatím jsou dosavadní zdroje poměrně tenké. Jdou víceméně z nájmů budov, které spravuje Ministerstvo kultury. I tam je řada problémů. Myslíme, že se dají odstranit. My jsme tam už první krok udělali u Národního domu na Vinohradech. Jde o to, posílit tuto složku. Potom je tady určitý námět už z roku 2004, o kterém můj předřečník dobře ví. Byly tam nějaké snahy podívat se na určité poplatky z památkové péče, které jdou zatím jiným zdrojem. Byly tam i nějaké návrhy zpoplatnit i reklamu v rozhlase.

Jsou to tedy určité podněty, které bych rád uvážil, a přijdu s nějakým nápadem, bude-li to reálné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. O slovo se přihlásil poslanec Ondřej Liška.

 

Poslanec Ondřej Liška: Děkuji. Prostřednictvím pana předsedajícího, pane ministře, my jsme byli připraveni nepodpořit zrušení Státního fondu kultury. Proto se jenom chci ujistit, že ten váš návrh na vrácení do druhého čtení znamená vytvoření nějakého časového polštáře, kdy se k tomu postavíte úplně nově, tzn. s perspektivou, že státní fond nebude zrušen, nýbrž transformován, a budete hledat další zdroje. Je to tak? (Ministr přikyvuje.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď mám tady přihlášku pana poslance Bratského. Pan ministr potom může reagovat v závěru. Prosím, pan poslanec Bratský má slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že bude správné, aby pan ministr vysvětlil ještě více, především výboru, ty zdroje, o které žádal pan kolega Jandák.

Jestliže je šance, že nějakým způsobem se mu může podařit ve vládě najít možnosti, jak naplňovat tento fond, je určitě jednodušší, než fond zrušit a posléze, když se najdou zdroje, znovu zakládat, dát ten časový polštář, dát možnost panu ministrovi, aby projednal věci ve vládě a s tím přišel k nám do výboru. Tam budeme hovořit o těch možnostech. Pak se to dostane znovu na plénum. A pakliže se ukáže, že jeho činnost v podstatě je bezvýsledná, že se nedaří ve vládě projednat tyto možnosti, můžeme se vrátit ve třetím čtení. Rozhodně máme minimálně do jara času dost. Časový polštář určitě pan ministr potřebuje. Bude jednání o rozpočtu, o státním rozpočtu. Už tam se tyto věci mohou objevit.

Já se také přimlouvám za to, abychom vyslyšeli možnost, která zde vzniká, a vrátili tento zákon do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ptám se, kdo další se ještě hlásí do rozpravy. Pokud nikdo, pak snad můžeme rozpravu ve třetím čtení ukončit. Rozpravu ukončuji.

Teď bychom zřejmě, pokud ještě nechce vystoupit pan ministr - nechce, ani zpravodaj - mohli především hlasovat o návrhu, který zazněl v průběhu třetího čtení. Byl to návrh zpravodaje poslance Ježka, který navrhl, abychom hlasovali o tom, že návrh pošleme opakovaně do druhého čtení. To je tedy návrh, o kterém bychom měli hlasovat nejdřív. Já proto gonguji.

 

Budeme tedy nejdříve hlasovat o návrhu poslance Ježka na opakování druhého čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout návrh na opakování druhého čtení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 75. Přihlášeno 152, pro hlasovalo 131, proti 4. Návrh byl přijat.

 

V tom případě můžeme toto třetí čtení ukončit, protože jsme návrh vrátili zpět do druhého čtení. Ukončuji také projednávání bodu číslo 7.

 

Začínáme projednávat bod

8.
Návrh poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky
na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání
/sněmovní tisk 631/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujala místo navrhovatelka poslankyně Milada Halíková a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Petr Červenka. Obdrželi jsme sněmovní tisk 631/2, který obsahuje návrh na zamítnutí a komplexní pozměňovací návrh. Podle názoru legislativního odboru je ovšem daný komplexní pozměňovací návrh nehlasovatelný, protože jej poslankyně přednesla pouze v úvodním slově za navrhovatele. Takové stanovisko tady mám.

Otevírám rozpravu. Dívám se, kdo se do ní hlásí. Prosím, paní poslankyně Halíková jako první. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP