(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak. Děkuji za tuto otázku a prosím pana premiéra.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Otázka je jasná, do určité míry sugestivní. Toho jsem si, samozřejmě, vědom. Bylo to jmenování do pozice, která je v kompetenci pana ministra Peciny. Bylo to učiněno zákonným způsobem. A pokud jde o okolnosti, které to doprovázely, bylo by možná vhodnější se na ně zeptat pana náměstka Peciny. Pana ministra, pardon, já jsem mu tady tedy hodně ubral. Pana ministra Peciny. Já mám teď plnou hlavu náměstků.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Děkuji, pane premiére, určitě jsme pochopili, o co jde.

Nyní prosím pana poslance Jozefa Kochana, aby interpeloval pana premiéra vlády ve věci mandátu úřednické vlády.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane premiére, po naprosto nezodpovědném vyslovení nedůvěry vládě Mirka Topolánka ze strany Jiřího Paroubka a České strany sociálně demokratické v polovině českého předsednictví Radě Evropy jste byl prezidentem republiky jmenován předsedou vlády a pověřen sestavením vlády České republiky. K překonání politické krize a k stabilizaci poměrů byla vaší vládě vyslovena důvěra a vláda získala mandát k dokončení českého předsednictví a přivedení naší země k předčasným volbám. Někteří ministři vaší vlády se však od prvního dne začali chovat zcela v rozporu s tímto omezeným mandátem a začali realizovat rozsáhlé personální a organizační změny na svých ministerstvech. Mezi takové ministry patří i ministr vnitra Martin Pecina, o kterém tady už dneska byla několikrát řeč. Ten vzápětí po svém nástupu rozšířil počet náměstků, odvolal ekonomického náměstka a jeho vrchního ředitele, dále pak ředitele zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, ředitelku odboru strukturálních fondů, k odchodu byl donucen náměstek policejního prezidenta pro trestní řízení. Další rozšiřování počtu náměstků, změny na těchto postech či rušení sekčních ředitelů již byly ohlášeny.

Vážený pane premiére, mám na vás tři otázky. Částečně jste už odpověděl, já jsem sledoval předchozí interpelace. Za prvé: Konzultoval s vámi ministr vnitra tyto zásadní změny? Za druhé: Považujete takto rozsáhlé organizační a personální změny v souladu s omezeným mandátem vaší vlády? Za třetí: Pokud byste měl v těchto změnách pochybnosti, hodláte se o nich nechat ministrem vnitra podrobně informovat a v případě nesouhlasu s takovými rozsáhlými změnami případně i vyvodit důsledky vůči ministru vnitra? Děkuji vám za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče, za vaše otázky a prosím pana předsedu, aby odpověděl.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Pane předsedající, dámy a pánové, vidím, že - řečeno téměř s klasikem - téma ministr Pecina a Ministerstvo vnitra táhne se interpelacemi jako červená nit. To je ale v pořádku.

Začnu, no, od začátku. Pan ministr Pecina v některých případech, u kterých uvažoval, že jsou hodné i mé pozornosti, mě o těch změnách informoval. To je první záležitost.

Teď ta otázka třetí. Pochybnosti, nechám-li se informovat. Určitě ano.

Omezený mandát a změny na řídicích postech v jednotlivých resortech. První záležitost. Když jsem vedl ty přípravné rozhovory s tehdy adepty na ministerské posty v Hrzánském paláci v dubnu letošního roku, prakticky všechny jsem, protože to byl tehdy strukturovaný rozhovor s nějakou pevnou skladbou, požádal o to, aby... že budu respektovat to, že si vytvoří okruh svých spolupracovníků, kteří budou vyhovovat jejich potřebám, že to budu respektovat, s tím, že jsem je upozornil na to, že nevidím po dobu tak krátkého mandátu, jaký jsme tehdy očekávali, důvod k tomu, aby se konaly na resortech personální bouře. Dále jsem jim řekl, že bych velmi uvítal, aby na postech náměstků byli především dobří odborníci. Na druhé straně jsem je upozornil na to, že budou-li to lidé, kteří jsou afilováni, připojeni, k nějaké politické straně a jsou současně dobrými odborníky, že nevidím důvod, aby odcházeli z těch postů pro to, že jsou připojeni k nějaké politické straně, ale přitom jsou dobrými odborníky. To bylo tehdy mé zadání nebo požadavek.

Samozřejmě ministři, řekl bych, konzumovali tu výměnu svého nejbližšího okolí s odlišnou energií, razancí a také v odlišném kvantitativním vyjádření. Někde ty změny byly rozsáhlejší, někde byly minimální. Nicméně ponechával jsem to na vůli jednotlivých ministrů či ministryň. V případě, že jsem s tím měl nějaký hlubší mentální problém, upozornil jsem je na to.

O situaci na Ministerstvu vnitra jsem se nechal stručně informovat, zítra v jednáních s panem ministrem, zejména o té substituční kapacitě, o tom, kdo za pana Zajíčka atd., budu nepochybně pokračovat. Dokonce někde v tomto prostoru, protože zde bude, tak máme domluvenou schůzku. Dneska je v zahraničí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane předsedo vlády. Pan poslanec Jozef Kochan se ujme slova.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji, pane premiére, za odpověď. Doufám, že situace, která vládne kolem ministerstva, konkrétně Ministerstva vnitra, se nějakým způsobem vyřeší a že ji budete nadále sledovat tak jako my. Určitě se vás na to zeptám příště. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Tím je tato interpelace ukončena. Nyní prosím pana poslance Petra Bratského, který hodlá interpelovat pana předsedu vlády ve věci privatizace Českých aerolinií.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Pane předsedo vlády, já vás občerstvím, nebude to o panu Pecinovi.

V uplynulých dnech byla zveřejněna výše nabídky posledního zbylého zájemce o koupi většinového podílu státu v akciové společnosti České aerolinie. Jako poslanec vycházím pouze z veřejně dostupných zdrojů, protože samozřejmě zdroje, které má vláda k dispozici, my k dispozici nemáme.

Konsorcium Unimex - Travel Service nabídlo něco málo přes jednu miliardu korun za podmínky, že stát dorovná vlastní jmění prodávané společnosti na nulu. Při zohlednění aktuální vysoké ztráty ČSA a jejích dalších závazků to de facto znamená, že stát bude muset na dorovnání ztrát vynaložit pravděpodobně v součtu více peněz, než je nyní možno získat prodejem firmy. Tato situace je opravdu zvláštní, když uvážíme, že ještě na jaře se nejvíce optimistické odhady kupní ceny ČSA pohybovaly kolem 8 miliard korun podle, tehdy, pana Lašáka, i když nezávislí ekonomové se drželi při zemi s odhadem kolem 4 až 5 miliard ještě na jaře letošního roku.

Rád bych se zeptal, pane premiére, jaký je váš osobní postoj k dalšímu postupu ve věci prodeje majoritního balíku akcií v držení státu, příp. jeho zrušení a vypsání nového tendru až po konsolidaci ČSA krizovým managementem. Jsou nějaké výhledy na to, že krize v letecké dopravě odezní a přijde vhodnější období pro prodej ČSA?

A ještě jedna otázka: Jaká je aktuální vlastnická struktura ČSA? Stát podnikl v uplynulých měsících kroky k odkoupení podílu některých minoritních akcionářů. Jsou již tyto operace dokončeny? Jak velký je momentálně přesně podíl státu v ČSA a jaké jsou podíly dalších akcionářů? A budou zajištěna při případném prodeji akcií státu a ochráněna práva minoritních akcionářů tak, aby následně nebyl tento prodej zpochybněn? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Bratskému. Slova se ujme předseda vlády Jan Fischer.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Pane předsedající, dámy a pánové, tak nejsem si jist, zdali téma ČSA je osvěžující, ale budiž. Je to prostě téma, tak se s ním našinec musí nějakým způsobem vyrovnat.

K té první části. Tady budu velmi, velmi skoupý a lakonický. Já bych se totiž v otevřeném procesu hodnocení té nabídky teď opravdu rád zdržel jakýchkoliv signálů, které by mohly být posléze interpretovány tak či onak. A musím říci, že jsem to dosti brutálně zakázal úplně každému, Ministerstvu financí... Prostě abychom teď nevysílali signály typu koupíme - nekoupíme, hodně - málo apod. Čili já bych k té částce, jestli dovolíte, teď nezaujal z dobrých důvodů stanovisko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP