(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Myslím, že panu poslanci Ranincovi ta odpověď takto stačí, takže můžeme ukončit první interpelaci a přejít rovnou k druhé interpelaci, to je interpelace poslance Františka Novosada na ministra Gustáva Slamečku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, vážený pane ministře, již celá řada studií nezávisle na sobě prokázala výraznou předraženost výstavby českých dálnic. Jeden kilometr dálnice vyjde v České republice podle mezinárodních studií až na 500 mil. korun. V sousedních zemích stojí přitom o polovinu méně.

Má první otázka, pane ministře, zní: Co hodlá Ministerstvo dopravy s tímto závažným problémem, který zvláště v době krize, kdy je třeba investovat do dopravní infrastruktury, tak výrazně zatěžuje státní rozpočet?

Dalším problémem v dopravě zejména na dálnicích jsou jejich opravy a údržby. Spousta řidičů si stěžuje na problémy oprav a údržbu dálnic, které jsou uzavřeny několik kilometrů bez jakékoli činnosti. Proč se na těchto komunikacích nepracuje např. o víkendu, jako je sobota a neděle? Nedaly by se takto vyřešit dopravní problémy, které jsou stále větší?

V této souvislosti vám, pane ministře, pokládám zase dvě otázky. Mají firmy, které tyto opravy a údržbu realizují, při zadávání zakázek ve smlouvě práci o víkendech a prodloužených směnách? Druhá otázka: Jaká je kontrola těchto firem ze strany ministerstva a Ředitelství silnic a dálnic či Státního fondu dopravní infrastruktury? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak jsme slyšeli a prosím pana ministra, aby na tuto interpelaci také reagoval. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka (Hovoří slovensky.) Vážený pane předsedající, vážení páni poslanci a poslankyně, já začnu, když dovolíte, tou druhou částí týkající se oprav. Opravy na dálnicích a rychlostních silnicích probíhají podle požadavků majetkového správce, kterým je Ředitelství silnic a dálnic, a také podle plánu finančních objemů přidělených na konkrétní rok. V letošním roce byly naplánovány opravy za 400 mil. korun a až na přelomu měsíce června a července byla ta částka zvýšena o dalších 400 mil. korun určených pro dálnici D1. Určitě se ptáte, proč až na přelomu června a července. Bylo to z jednoduchého důvodu, že v tomto období byl rozpočet fondu navýšen. Následná lhůta daná pro výběrová řízení a přípravu akcí znamenala posunutí často až do měsíce října tohoto roku.

Pro nezbytné opravy dalších úseků byly vybrány úseky dálnice D1 - já to tu nebudu všechno jmenovat, asi bychom zbytečně zabírali čas. Je třeba říci, že u dálnice D1 vzhledem k parametrům se musí opravovat tak, že je objízdná trasa 2+1 nebo 1+2 tím, že se ty proudy průběžně mění podle dopravních intenzit. Je třeba taky říci, že z technologických důvodů je k položení některých vrstev nezbytná technologická přestávka - zhutnění, ztvrdnutí těch podkladových vrstev nebo té finální vrstvy, ovšem za stále trvajícího dopravního omezení, což veřejnost samozřejmě negativně vnímá. Po dodavateli se požaduje vybavit stavbu informací o pracovní době, případně probíhající technologické přestávce. Harmonogramy jednotlivých prací jsou průběžně majetkovým správcem kontrolovány, jejich dodržování je obsahem smluvních sankcí. To je konkrétní odpověď na vaše otázky.

Já vás požádám, jestli máte na mysli nějakou konkrétní stavbu, tak mi to, prosím vás, řekněte, já si to osobně překontroluji, ale všeobecně je ta odpověď taková, jak jsem ji dal.

Co se týče předraženosti dálnic. Asi před dvěma týdny jsem otevíral dálnici, kde byly realizační náklady 160 mil. na kilometr, takže to číslo 500 mil. je možná z D47, z toho úseku ostravské části, ale nesmíte zapomínat na to, že v tom jsou zaplaceny veškeré přeložky inženýrských sítí, veškerá odstranění ekologických škod atd. atd. Já se tedy vyhýbám slovu předraženost, protože to se nikdy v žádné zprávě nepoužívá, říká se drahé, a rozdíl mezi slovem předražené a drahé je v tom, že předražené je něco, co se dalo postavit laciněji, a drahé je něco, co se sice též dalo postavit laciněji, ale prostě jsme měli určité technické a další parametry, které způsobily, že ta dálnice je drahá.

Pokud se ptáte na konkrétní kroky Ministerstva dopravy, určitě jste zaregistroval, že já jsem zahájil velmi výraznou iniciativu. Ta směřuje samozřejmě od posouzení norem přes kontrolu, přes přípravu staveb a zahrnuje všechny součásti investičního procesu. Je třeba si ale uvědomit, že to bude mít až dlouhodobý dosah, protože veškeré stavby, které už dneska máme rozestavěné, tak není myslitelné, abychom dneska měnili jejich parametry. Takže už určité věci se nám podařily, určitě jste to zaregistroval. Na D11 jsme nějakým způsobem se podívali na situaci s paní Havránkovou, dokonce jsme byli schopni přitom i nějaké stamiliony korun ušetřit. Ty stavby, které budou dávány do tendrů, budou samozřejmě postupně technicky řešeny.

A co v tom může ministerstvo udělat. Samozřejmě Ministerstvo dopravy bude předkládat určité návrhy a pevně věřím, že se i u vás v Poslanecké sněmovně setkají s kladnou odezvou. Budeme předkládat návrhy v přípravě staveb, to znamená v systému výkupu pozemků, cenové návrhy, takže pevně věřím, že spolu se nám podaří tu, řekl bych, nafouknutou bublinu kolem cen dopravních staveb vyřešit.

Děkuji za pozornost a doufám, že jsem odpověděl.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Pan poslanec Novosad má slovo, prosím.

 

Poslanec František Novosad: Pane ministře, já jsem s vaší odpovědí spokojen, jen vám řeknu jeden zážitek, který jsem měl, protože pendluji od Prahy po Zlín na dálnici a to je opravdu dlouhá trasa. Zažil jsem, když tam byla uzávěra. Samozřejmě bylo hezky, nepracovalo se tam, lidi stáli v koloně. Já jsem vyšel ven, a máte slyšet ty nadávky. Já to řeknu po valašsky samozřejmě - jak to, že se nepracuje, my musíme do práce, silnice je uzavřena. To znamená byla to dost tvrdá realita. Myslím si, že máte našlápnuto dobře, a pokud to tak bude, tak to bude dobré. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Končíme interpelaci na pana ministra Slamečku a další interpelace je interpelace Petra Bratského na Martina Pecinu ve věci kontroly postupu krajů při hrazení regulačních poplatků. Prosím, pan poslanec Bratský.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, dnes již zazněla debata v té chvíli poměrně ještě nečekaná, protože jsme se bavili k trochu jiné materii, a já jsem si připravil ráno interpelaci, nicméně my jsme spolu již na toto téma také trošku hovořili a bez ohledu na to, co zaznělo ve Sněmovně, přednesu svoji interpelaci tak, jak jsem si ji připravil.

Na základě usnesení vlády, podnětů i vlastní dozorové činnosti podle zákona o krajích zahájilo Ministerstvo vnitra v únoru tohoto roku prověřování zákonnosti postupu krajů ve věci úhrady regulačních poplatků ve zdravotnictví za pacienta krajem. Ještě v únoru si ministerstvo vyžádalo podklady od krajů a odborná stanoviska od Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví a Úřadu pro hospodářskou soutěž. Tyto podklady byly k dispozici do konce března. Po podrobné analýze a posouzení právního stavu jste byl v měsíci květnu informován o dosavadním postupu ministerstva, učiněných závěrech a v souladu se zákonem o krajích byly připraveny výzvy krajům ke zjednání nápravy. Přesto jste v této věci, pane ministře, nekonal a do dnešního dne v souladu se zákonem o krajích nevyzval kraje ke zjednání nápravy. Aspoň to jsou mé informace. Vaše nečinnost již trvá téměř půl roku, chaos ve zdravotnictví díky porušování zákona ze strany krajů trvá. Mezi pacienty i zdravotníky roste nejistota.

Vážený pane ministře, byl jste vyzván ke zveřejnění závěrů této kontroly, stejně tak pan premiér při minulých interpelacích slíbil, že se nechá informovat o závěrech kontroly i možnostech jejich zveřejnění. Kdy tedy výsledky této kontroly zveřejníte? Jaké jsou závěry této kontroly ze strany Ministerstva vnitra? Porušují kraje zákon, nebo je vše v pořádku?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď prosím pana ministra Pecinu znovu, aby odpověděl na interpelaci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP