Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
4. listopadu 2009 v 9.03 hodin
Přítomno: 166 poslanců
 

 

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády, dovolte mi zahájit další jednací den 64. schůze Poslanecké sněmovny. Přeji vám dobré ráno.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Pan poslanec Hamáček má náhradní kartu č. 13, paní poslankyně Konečná náhradní kartu č. 10, pan poslanec Pospíšil náhradní kartu č. 1, paní poslankyně Mazuchová náhradní kartu č. 6 a pan poslanec Klein náhradní kartu č. 18.

Přečtu omluvy, které máme na dnešek. Jsou to paní poslankyně Dana Filipi, pan poslanec Petr Gandalovič, paní poslankyně Monika Hašková, omlouvá se také paní poslankyně Kateřina Jacques, pan poslanec Zdeněk Jičínský, pan poslanec Tomáš Kvapil, pan poslanec Ivan Langer, omlouvá se i paní poslankyně Dagmar Molendová, pan poslanec Petr Pleva, pan poslanec Jiří Polabský, omlouvá se také pan poslanec Daniel Reisiegel a pan poslanec Evžen Snítilý.

Pak tu mám ještě omluvy členů vlády. Omlouvají se pan ministr Martin Barták, pan ministr Eduard Janota, paní ministryně Dana Jurásková, omlouvají se také pan ministr Jan Kohout, pan ministr Ladislav Miko a omlouvá se také pan ministr Petr Šimerka, který je v zahraničí.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním pevně zařazeného bodu 58, což je návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Pak bychom se zabývali dalšími pevně zařazenými body, to jsou body 3, 117, 118 a 119, jedná se o návrhy zákonů vrácené Senátem. Poté bychom pokračovali dalšími body z bloku třetích čtení, u kterých jsou splněny zákonné lhůty. Jsou to body 60, 61, 62, 63 a 66, jedná se o tisky 887, 801, 888, 907 a 737. Pak se budeme věnovat bodům ve schváleném pořadí programu schůze.

Volebním bodům bychom se věnovali ve 12.30 hodin, případná druhá kola by pak proběhla večer ještě před ukončením jednacího dne. Ještě jednou upozorňuji, že volit bychom měli dnes ve 12.30 hodin.

Připomínám ještě odpolední pořad. Odpoledne se budeme také věnovat pevně zařazeným bodům. Jsou to body 93, 94, 95, 96, 97, 114 a 50. Pevně zařazený bod 78, což je sněmovní tisk 934, projednáme v 15 hodin.

Tolik k pořadu schůze. Teď se dívám, jestli ještě někdo chce vystoupit k pořadu schůze. Hlásí se pan poslanec Libý. Pane poslanče, prosím, můžete přednést svůj návrh k pořadu.

 

Poslanec Ladislav Libý: Hezké ráno. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi přednést jeden návrh na začátek dnešního pokračování schůze. Včera jsme schválili zařadit bod č. 111, Vysvětlení ministryně zdravotnictví k povolení sloučení zdravotních pojišťoven, pevně jako bod č. 3 dopoledne na čtvrtek 5. listopadu. Z důvodu zaneprázdnění paní ministryně bych vás chtěl požádat o vyřazení tohoto bodu z pořadu schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to bod 111 - a jaké má číslo tisku?

 

Poslanec Ladislav Libý: Tento bod nemá číslo tisku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, nemá číslo tisku. Čili bod 111 vyřadit z pořadu schůze.

 

Poslanec Ladislav Libý: Ano, děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Ještě vidím, že se hlásí pan poslanec Severa, takže ho poprosím, aby přednesl také svůj návrh.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, já si dovolím požádat jménem poslanecké frakce TOP 09 o zařazení krátkého bodu, který by trval zhruba deset minut. Bylo by to na pátek 6. listopadu jako první bod a jmenoval by se Informace vlády o zásobách plynu a připravenosti energetické bezpečnosti.

Žádáme o krátkou informaci z toho důvodu, že se blíží opět období, kdy se diskutuje o tom, do jaké míry je očekáváno plynulé zásobování plynem. Předpokládám, že by tuto informaci Sněmovna mohla vyslechnout během deseti minut tento pátek jako první bod. Navíc netrváme na tom, protože neznáme program pana premiéra, aby to bylo přednášeno premiérem vlády. Může to být informace, kterou přednese kterýkoliv ministr. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou tedy. Vy jste říkal, že by to bylo v pátek, tentokrát jako první bod jednání. Tam jsou snad už pevně zařazené body. To byste řekl za ty pevně zařazené body?

 

Poslanec Pavel Severa: Já se domnívám, že by to mohlo být jako první bod, deset minut, více nás to nezdrží, vyslechneme tuto informaci a můžeme pokračovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Hlásí se pan poslanec Michalík.***
Přihlásit/registrovat se do ISP