(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Seďovi. Nyní vystoupí pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, je to opakovaná interpelace, bude to opakovaná odpověď. Vláda je si vědoma toho, že skutečně tam to sešlápnutí na brzdu, kde se ocitáme na 45 procentech, je nízký objem, který by mohl být někde i likvidační. Mluvili jsme o tom na Asociaci krajů, já už jsem o tom tady hovořil. Výsledek je jasný, zůstalo nám to vyfiltrováno jako zásadní priorita. Ono tam těch priorit vždy může být dvacet, ale dohodli jsme se, že tohle je priorita číslo jedna.

Vláda je připravena podpořit návrh, který vzejde ve druhém čtení. Je to už věc parlamentní debaty, parlamentní rozpravy, vyjít v této věci vstříc, samozřejmě takovým způsobem, že najdeme řekl bych kompenzaci v rozpočtu tak, abychom nenarušili základní parametry rozpočtu. Věřím, že se takové východisko podaří najít, byť možná ne v takovém rozsahu, jak bychom si všichni přáli. Budeme ale otevřeni tomu, sám osobně na to budu dohlížet, abychom tuto oblast dovedli posílit a nezanedbávali ji.

Druhá věc je, Ministerstvo financí a další kraje musí zkrátka hledat další možnosti v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který gestoruje Ministerstvo práce a sociálních věcí, abychom do této oblasti byli schopni alokovat či realokovat prostředky evropské, ne tedy z českého rozpočtu. Vláda je připravena i takové realokace provést a převést peníze z programů nebo z programových os, které nedávají takový smysl, na účely, které považujeme za prioritní a nedostatečně zajištěné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane premiére. Pan poslanec je připraven položit doplňující otázku. Má k tomu samozřejmě příležitost.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedo vlády, děkuji za vaši odpověď. Nicméně mě moc neuspokojila. Vláda je připravena podpořit návrh z Poslanecké sněmovny, ale víte, jak to tady chodí. Návrhy mohou jít z různých kapitol, a kdybyste se jako vláda zamysleli nad tím, kde najít chybějících 3,5 miliardy tak, aby to nebolelo, tak by asi bylo rozumnější tento návrh předložit ještě předtím, než tady začne tvořivost poslanců, kteří budou požadovat scházející částky z jednotlivých kapitol. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Seďovi. Pan premiér bude reagovat.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: To je do jisté míry pravda. První příležitost, kde vláda s parlamentem může toto dotvořit nebo přijít k dobrému návrhu, je rozpočtový výbor. Myslím si, že to je nejlepší místo k tomu, abychom se poradili, jak tuto situaci vyřešit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu premiérovi. Nyní vystoupí se svou interpelací pan poslanec Miroslav Váňa ve věci dědictví vlády ODS.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážený pane premiére, já si uvědomuji, že vaše vláda nastoupila do nelehkého období temného dědictví vlády ODS. (Z pravé strany sálu se ozývá bušení do lavic.) Temné dědictví vlády ODS spočívá v tom, že tato vláda rozdělila společnost na občany prvé a druhé kategorie. Ta prvá kategorie občanů, to byli ti nejbohatší z nejbohatších, nejbohatší z bohatých, ale žel bohu, těch je pouze 5 %. Těm vláda ODS dopřála škrtnutím pera v rámci zavedení rovné daně razantní snížení daní, čili zapříčinila rychlé a bezstarostné bohatnutí. Ovšem má to háček. To rychlé a bezstarostné bohatnutí platil ten zbytek národa, těch 95 % občanů, kteří byli zatíženi vládou ODS růstem nepřímých daní. Tím jim padla podstatně jejich životní úroveň. A tak platilo heslo, že za vlády ODS bohatí bohatli, ale chudí chudli. Bohatlo na úkor zbytku národa pouze 5 % občanů.

Vláda ODS vytunelovala příjmy státního rozpočtu a doslova je nacpala do kapes těm nejbohatším, a to zavedením rovné daně. ODS byla příčinou razantního poklesu příjmů státního rozpočtu ročně v částce 140 mld. korun. A dnes se divíme, že máme deficit takový, který máme. ODS podtrhla spotřebu obyvatel. ODS zvýšila nepřímé daně, konkrétně daň z přidané hodnoty -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče, čas vypršel.

 

Poslanec Miroslav Váňa: A já se ptám, jaká opatření bude volit (výkřiky z pravé strany sálu "čas!") vaše vláda, pane premiére, aby toto stigma ODS ze sebe smyla. (Předsedající znovu upozorňuje na čas a vypíná řečníkovi zvuk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak. Hovořit bude pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Pane předsedající, dámy a pánové, primárně asi nejde o smývání dědictví jakékoliv vlády. Dominantním úkolem vlády, která vstoupila do v zásadě parametrizovaného prostředí, který žádným reformním krokem, protože na takovém půdorysu nebyla komponována, aby tyto základní parametry prostředí měnila. Vláda se musela vyrovnat s rapidním výpadkem příjmů státního rozpočtu, čelit velmi nepříznivému ekonomickému vývoji. Proto přinesla, řekl bych, politicky sterilní balíček, který jste tady měli příležitost posoudit a který nakonec byl přijat. V běhu bude velmi intenzivní debata o rozpočtu na příští rok. Pokud jde o rok 2011 a 2012, vláda bude nesmírně bedlivě sledovat hospodářský vývoj, hospodářskou prognózu na roky 2011 a 2012. Pokud jde o rok 2011, bude nastavovat se vší odpovědností úplně základní parametry rozpočtu tak, aby nezavdala důvod k hlubší makroekonomické distorzi. Je schopna připravit variantu dalšího vývoje, ale to už pro vládu, která nastoupí po ní a bude vládou s politickým mandátem. Přeparametrizování prostředí, daňová reforma, to je něco, co už bude slušet vládě, která vzejde z voleb, a voliči rozhodnou o tom, kterou cestou a jakou ekonomickou doktrínou se tato země vydá a jakou ekonomickou doktrínu vláda vzešlá z voleb bude například v této Sněmovně schopna obhájit.

Myslím, že to je ve stručnosti vše.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane předsedo vlády. Minuta pro pana poslance Miroslava Váňu.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Já jsem přesvědčen, že to temné dědictví vlády ODS spočívá v nespravedlivém, nekompetentním a nerozumném přístupu k celkové daňové problematice. Celý svět má zavedenou daňovou progresi, kupříkladu v Německu, v Rakousku, ve Švédsku, v Belgii. Tam nejbohatší z bohatých platí 50 % daň z příjmu. U nás nejbohatší z bohatých neplatí ani polovinu. Dovedl bych si představit, že toto by bylo velmi pěkným zdrojem příjmů do státního rozpočtu. Proto se ptám, zdali tato vláda do budoucna počítá s daňovou progresí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Odpoví pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: To je velmi jednoduché. Tato vláda nebude připravovat daňovou reformu, resp. nebude ji připravovat tak, aby za jejího působení byla schvalována.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní je příležitost pro interpelaci pana poslance Petrů ve věci monitorovacího systému čerpání fondů Evropské unie.

 

Poslanec Jiří Petrů: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, vážený pane premiére, před rokem jsem interpeloval tehdejšího předsedu vlády ve věci neutěšeného stavu čerpání finančních prostředků alokovaných Evropskou komisí pro Českou republiku na projekty spolufinancované ze strukturálních fondů pro období let 2007 až 2013. Jedním z důvodů pomalého proplácení těchto prostředků žadatelům je i fakt, že monitorovací systém strukturálních fondů neodpovídal požadavkům Evropské komise a vykazoval podstatné nedostatky. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP