(15.10 hodin)

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Já velmi děkuji za určitou naději, kterou jsem ve vaší odpovědi našla, že opravdu není rozhodnuto. Děkuji samozřejmě nejenom za sebe, ale především za těch sto tisíc lidí v Pardubicích a v okolí.

Nicméně Ministerstvo životního prostředí po původně dvou negativních stanoviscích nyní již vydalo jakýsi kladný posudek. Já v této věci nejsem odborník, ale ten kladný posudek tady je a dle mých informací už skutečně v cestě tomu verdiktu stojí pouze ono veřejné projednávání, které už dokonce také mělo proběhnout. Bylo v listopadu, ale skončilo patem, nebylo ukončeno a bude 9. prosince znovu v Pardubicích, dokonce v ČEZ Aréně, zřejmě za velkého počtu lidí.

Věřím, pane premiére, že opravdu nedopustíte, aby se za působení vlády z České republiky stalo místo, kde se likvidují jedy z celé Evropy, a to na úkor zdraví našich lidí. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Chce reagovat pan předseda vlády? Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: To je vteřina. Já se na to samozřejmě pana ministra pozeptám, kde je ta EIA. Já mám ty informace, které jsem vám tady sdělil. Budu-li mít případně přesnější nebo jiné informace, okamžitě vás budu informovat.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane premiére. S další interpelací vystoupí pan poslanec Bratský, připraví se pan poslanec Dědič. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane premiére, rád bych využil času určeného interpelacím, abychom získali čerstvé informace z vývoje zahraniční politiky České republiky v Evropské unii.

Sestavování Evropské komise postoupilo do další fáze, jsou známa jména kandidátů ze všech členských zemí a také jejich oblast působnosti. Český kandidát Štefan Füle by měl mít na starosti portfolio rozšíření EU a sousedskou politiku. Budoucí členy komise ještě v lednu čeká tzv. grilování v Evropském parlamentu a schválení vládami všech členských států.

Rád bych se zeptal, jak jste spokojen s pozicí České republiky a českého kandidáta z hlediska jeho portfolia a jeho vyhlídky na to, že projde úspěšně oním schvalovacím procesem.

Navazující otázka se pak dotýká faktu, že počátkem tohoto měsíce vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a do funkcí usedli takzvaný evropský prezident, stálý předseda Evropské unie, a vysoká představitelka pro zahraniční politiku, belgický premiér Herman Van Rompuy a britská eurokomisařka Catherine Ashtonová. Zajímalo by mě, pane premiére, jak hodnotíte obsazení těchto exponovaných funkcí, reprezentujících Evropskou unii vůči světu, poměrně nevýraznými a dříve nepříliš známými osobnostmi. Neposiluje to trochu roli Evropské komise?

A konečně můj poslední souvislý dotaz směřuje k tomu, abyste se pokusil ve stručnosti a jednoduchosti popsat aktuální změnu postavení českého Parlamentu a procedurálních pravidel mezi ním a orgány Evropské unie, ke které došlo se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, ani ne tak na vysvětlenou pro mě, neboť coby člen výboru pro evropské záležitosti se ve věci orientuji, ale spíše pro ostatní kolegyně a kolegy a hlavně pro diváky přímého přenosu České televize, kteří nás právě sledují. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Slovo má předseda vlády Jan Fischer. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Pane předsedo, dámy a pánové, největší problém je to všechno stihnout v čase, který pro to máme, i pro diváky.

Eurokomisař, výběr za Českou republiku, moje hodnocení. Vždycky jsem říkal, trošku matematicky řečeno, že to je dvouparametrický prostor, osoba-portfolio. Za prvé jsem přesvědčen, že kombinace Štefana Füleho a portfolia, které získal, to znamená rozšiřování a sousedské vztahy - sousedské vztahy, to není maličkost, to je tam jako jakýsi přístavek, ale znamená poměrně dost, to je východní partnerství, to je Blízký východ, to je specificky Izrael. On bude velmi blízko působit a sdílet některé agendy Lady Ashtonové, protože ona bude nejen ten, v uvozovkách, ministr zahraničí Evropské rady, ale bude současně místopředsedkyní Evropské komise. Já v zásadě s tím spojením jsem spokojen, už proto, že Štefan Füle je bytostný diplomat a tato agenda mu asi bude sedět více než třeba nějaká výrazně ekonomická, doprava, energetika. No, energetika byla v říši snů. Chcete-li po mně hodnocení i toho portfolia, je to portfolio s velmi slušnou bonitou, řekl bych tak ve společenské stratifikaci upper middle class, je to určitě nad průměrem. Čili nekonala se tam nějaká protiopatření, necítili jsme tam jako Česká republika hendikep po všem tom, co se do té doby přece jen přihodilo. Museli jsme na tom také dost odpracovat. Já mám pevnou víru, že Štefan Füle projde tím grilováním. Jsou tam indikace u jiných eurokomisařů, nebude to jednoduché u nikoho. On nesedí v Praze, on skutečně pendluje mezi Prahou a Bruselem, jedná s Komisí, jedná i v parlamentních strukturách. Tam je to potřeba odpracovat a to on dělá.

Dvě nové osoby či osobnosti na nejvyšších postech. Bylo od začátku jasné, že není vůle to obsazovat silnými lídry, skutečně silnými politiky s obrovskou autoritou, s výrazným programem. Shoda na těchto dvou jménech se samozřejmě rodila velmi obtížně, mnohem obtížněji, než vypadalo z hladkého průběhu na neformální Evropské radě, na té večeři. To je jedna věc. Oni se tak trochu nezdají. Rompuy je člověk, který vypadá velmi nenápadně, suše, byl to první člověk, se kterým já jsem v Belgii jednal, bilaterální partner. Je to brilantní makroekonom, umí skvěle vyjednávat, což se příliš neví. Prostě v Belgii umět utlumit konflikt mezi Valony a Vlámy, o kterém skoro dnes není slyšet, to je především jeho zásluha. On je velmi trpělivý, takže bych ho nepodceňoval. Totéž asi platí o Ashtonové. Její první kroky z bruselských signálů, z koridorů, jsou v zásadě pozitivní. Uvidíme. Je to krátký čas. Ale profil těch lidí, to byl záměr. Jestli to posílí roli Komise... Jsou jiné spekulace, že to posílí roli velkých hráčů, Francie, Německa apod., takže uvidíme, co to přinese.

Lisabonská smlouva a parlamenty. Především tím, že se některé věci převádějí na Brusel, resp. bude se o nich rozhodovat tak, že u mnoha agend se ztrácí blokační schopnost, hlasováním zablokovat, nicméně na druhé straně se řada věcí přenáší v národních státech z exekutivy na parlamenty, jejich role v tom výrazně posiluje. V České republice tomu říkáme tzv. institut vázaného mandátu, který v některých případech zakotvuje povinnost vlády vyžádat si předběžný souhlas obou komor Parlamentu před hlasováním pro daný návrh v Radě. To tady dříve nebylo, vláda si zkrátka obstarala mandát, nebo mandát pro svého šéfa nebo některé ministry, a bylo vymalováno. To teď nepůjde. Myslím, že to bude chtít velkou adaptaci vlády, už této a všech následujících, a samozřejmě i adaptaci Parlamentu. Role parlamentů v jednotlivých zemích určitě poroste a bude potřeba, aby byla řádně konzumována. Říkám, že to bude chtít navolit dobré mechanismy mezi Parlamentem a jakoukoli příští vládou a samozřejmě už Parlamentem a vládou současnou.

Děkuji. Rychleji už jsem to neuměl.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji předsedovi vlády. Táži se pana poslance, jestli chce položit doplňující otázku. Chce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Vážený pane premiére, já velice krátce. Vy jste právě v závěru přesně nahrál na smeč, kterou jsem i očekával.

Některé evropské země již v tomto volebním období pro nás, my máme těsně před volbami, upravily některé své vnitřní organizační řády v tom smyslu, že právě výbory pro evropské záležitosti, případně nějaká uskupení svých parlamentů vzhledem k tomu, že bude posílena role parlamentů oproti exekutivní moci v institutu vázaného mandátu, upravily tak, že - já dám příklad z našeho prostředí. My většinou máme ve výborech 16, 18, případně maximálně 20 členů Poslanecké sněmovny, ale oni mají třeba 50 až 75 členů Evropského parlamentu právě proto, a říkají tomu takzvaný malý parlament nebo malá sněmovna, že projednávají spoustu podnětů z Evropské komise, z Rady ministrů atd. Pro nás to bude možná takové zamyšlení.

Já bych docela rád znal váš názor na tuto věc, jestli bychom se po volbách neměli zamyslet nad určitou změnou, že na rozdíl od ostatních výborů právě výbor pro evropské záležitosti by měl být výrazně posílen počtem svých členů. (Upozornění na čas.) Děkuji. Výrazně posílen počtem svých členů. Mohu to tak ukončit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP