(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hinkovi. Pan ministr Eduard Janota.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Pane předsedající, dámy a pánové, chci ujistit vás i pana poslance Hinka, že pochopitelně jsem si vědom určité složitosti situace na těch nejmenších obcích. Já jsem s nimi v kontaktu velmi úzkém. Možná 15 let, možná více. To za prvé.

Za druhé. Ano, shovívavost bude namístě. My bychom rádi první definitivní výsledky na této úrovni uzavřeli až za rok 2010. Čili jestliže budou problémy v prvním kvartálu, v prvním pololetí, budeme to tolerovat, budeme s nimi v kontaktu, jsme připraveni zorganizovat nějaké semináře, nějaké vzdělávací instrumenty, které jim toto umožní zajistit.

Myslím si, že kdybychom to odložili o rok, problém bychom stejně řešili úplně stejně. Jenom by starostové na těch nejmenších obcích, kterých si velmi vážím, protože svoji práci dělají většinou nad rámec svého normálního pracovního režimu, měli stejné problémy. Tento problém tedy chceme takto řešit a já budu první, kdo bude případné drobné pochybení tolerovat a nějakým způsobem řešit ve spolupráci s úředníky Ministerstva financí a jiných podřízených organizací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí se svou interpelací pan poslanec Jiří Petrů, který bude interpelovat ministra Rostislava Vondrušku.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane místopředsedo, pane ministře, členové vlády, kolegyně a kolegové, jistě mnozí z vás zaznamenali včerejší vyjádření Mirka Topolánka na tiskové konferenci ODS, který mimo jiné tvrdí, že kraje nejsou schopny čerpat evropské peníze a že stamilionové investice leží ladem. Pokud se však podíváme na poslední monitorovací zprávu o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů, patří právě čerpání jednotlivých regionálních operačních programů regionů soudržnosti i v porovnání s ostatními operačními programy k těm, které jsou v čerpání prostředků ty úspěšnější.

Zároveň je zajímavé porovnat i čerpání prostředků v jednotlivých operačních programech, i těch regionálních, v letech 2007 až 2009. Teprve ve druhé polovině tohoto roku dochází k vyřešení problému okolo monitorovacího systému a zrychluje se čerpání prostředků ve všech operačních programech pro období 2007 až 2013.

Protože v rámci Ministerstva pro místní rozvoj pracuje tzv. Národní orgán pro koordinaci, který je zastřešujícím orgánem pro všechny operační programy v České republice financované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, obracím se na vás, pane ministře, s dotazem: Jaké informace má Ministerstvo pro místní rozvoj o čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů v jednotlivých regionálních operačních programech? Skutečně leží ladem?

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Pan ministr Vondruška odpoví.

 

Ministr pro místní rozvoj vlády ČR Rostislav Vondruška Vážený pane předsedající, dámy a pánové, informace, kterou mám k dispozici, má stejný zdroj, který zmínil pan poslanec Petrů, a tím je měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů v programovém období 2007 až 2013. Tato zpráva je po svém vydání dávána vlastně k dispozici všem výborům Parlamentu, čili i na všech představitelných tiskových konferencích je možné z ní čerpat.

Já bych chtěl uvést několik čísel, která se týkají stavu čerpání regionálních operačních programů v rámci celého národního strategického referenčního rámce. Myslím si, že nejčastějšími dvěma veličinami, kterými je hodnocena úspěšnost jednotlivých programů, je jednak stav schválených projektů a globálních grantů, jednak stav proplacených finančních prostředků v rámci těchto schválených. Zatímco stav schválených projektů a globálních grantů má celonárodní průměr 27,7 % - myslím k celkové finanční alokaci 2007 až 2013, tak nad tímto celostátním průměrem se nachází všechny ROPy kromě ROPu Jihozápad a Moravskoslezského regionálního operačního programu, což je stav schválených projektů.

Řekl bych, že důležitějším ukazatelem jsou proplacené finanční prostředky, které skutečně ukazují na stav těch projektů, to znamená absenci nesrovnalostí, jinak by nemohly být proplaceny. A tam ten celostátní průměr tvoří 5,7 % a vlastně na hranici tohoto národního průměru se nachází ROP Severozápad. Jinak jsou všechny regionální operační programy nad tímto průměrem. Dokonce nejúspěšnějším programem z hlediska proplácení je ROP Severovýchod a ROP Střední Morava.

Co se týče zmínky o centrálním monitorovacím systému, bylo o tom teď řečeno i napsáno v poslední době velmi mnoho. Opět měsíčně se předává zpráva výborům o stavu monitorovacího systému. To, co se událo od té poslední měsíční zprávy, je, že byl schválen předposlední program, a to integrovaný operační program, resp. jeho kontrolní a řídicí mechanismy byly schváleny Evropskou komisí. Jediným programem, který tedy čeká na toto rozhodnutí Evropské komise, je v současné době Věda a výzkum pro inovace.

Chtěl bych ještě říci, že úspěšnost, celková úspěšnost České republiky v rámci konkurentů, ostatních zemí EU, je také, řekl bych, dobrá. Na poslední konferenci Evropské komise v závěru minulého měsíce, která se konala v Bratislavě, byla vydána zpráva, kdy nejúspěšnějšími státy jsou Estonsko a Kypr, kde je čerpání na velmi vysoké úrovni. Mají každý jeden program. Upozorňuji, my jich máme 17, kde jsme řídícími orgány. Třetí je Litva a čtvrtá je právě Česká republika.

Ke konci října bylo celkem proplaceno 46,4 mld. korun, což je o 38,2 mld. korun více než v dubnu 2009, potažmo v květnu, kdy nastoupila vláda Jana Fischera.

Co se týče ještě celkové alokace, ta se samozřejmě mění vzhledem k vývoji kurzu eura. V současné době tvoří 818 mld. a předložené projekty jsou za 636 mld., schválené jsou za 226 mld., proplaceno je 40,4. To znamená, že není ohroženo pravidlo n + 3.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane ministře, jste úžasný. Pět minut, které vám jsou k dispozici, jste vyčerpal absolutně přesně. A pan poslanec se pokusí v jedné minutě, kterou má k dispozici...

 

Poslanec Jiří Petrů: Já budu velmi krátký. Děkuji panu ministrovi za odpověď. Děkuji také za to, že jsem v průběhu interpelace obdržel aktuální zprávu k 3. 2.

A jenom takový povzdech. Možná by nebylo od věci, kdyby se s těmito informacemi seznámil také pan předseda Topolánek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan ministr nehodlá na tuto doplňující otázku reagovat, takže slovo má pan poslanec Petr Bratský, který bude interpelovat pana ministra Petra Šimerku. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP