(17.20 hodin)

 

Poslanec Petr Bratský: Vážený pane místopředsedo, já jsem hovořil s panem ministrem telefonicky. On se omlouval, že skutečně z vážných služebních důvodů nemůže být přítomen, a jsme domluveni, že jenom načtu v podstatě své dvě otázky, resp. asi jednu, a on že mi odpoví písemně. Takže jestli bych je s vaším pověřením, s dovolením, je mohl přečíst. Jsme domluveni. (Předsedající: Určitě ano.) Děkuji.

Vážený pane ministře, schvalování státního rozpočtu na příští rok je již v plném proudu. Včera proběhlo druhé čtení, ve kterém padla řada návrhů na přesuny v rámci jednotlivých kapitol či mezi nimi. Nejen tzv. Janotův úsporný balíček schválený zkraje letošního podzimu se tak otřásá v základech. Hrozí i zvýšení celkového rozpočtového deficitu a míry zadlužení ČR v poměru k HDP. Jenom výplaty podpor v nezaměstnanosti a dalších sociálních dávek jsou v porovnání s loňským rokem více než dvojnásobné. Naopak daňové příjmy z důvodu vyšší nezaměstnanosti, a tudíž sníženého počtu pracujících, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění výrazně poklesly. Nůžky se nám tedy úspěšně rozevírají.

EU nás již varovala, že bychom se tím měli vážně zabývat. V pozadí je i určitá hrozba omezení přísunu evropských peněz. To by mohlo ohrozit řadu našich projektů v nejrůznějších programech financovaných z fondů EU v příštích letech. Rád bych se proto zeptal, pane ministře, jak vy osobně hodnotíte návrh rozpočtu v kapitole vašeho resortu a zda se neobáváte toho, že kvůli navrženým přesunům nebo z jiných důvodů nebude dostatek prostředků na nutné kofinancování projektů hrazených z evropských peněz ve vašem resortu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu poslanci Petru Bratskému a nyní přistoupíme k další interpelaci. Interpelovat bude pan poslanec Miroslav Váňa paní ministryni zdravotnictví Danu Juráskovou.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Dobrý den. Vážená paní ministryně, opět je zde spalovna jedů, spalovna nebezpečného odpadu. Já bych se na vás obrátil s prosbou, vážená paní ministryně. Tato spalovna má vyrůst, jak tady už mnohokráte bylo řečeno, 300 metrů od obytné zóny stotisícové krajské aglomerace města Pardubice a pár set metrů od lázeňského města Bohdanče. V rámci vašeho Ministerstva zdravotnictví je zřízen ústřední orgán státní správy, a to Český inspektorát lázní a zřídel. Já bych vás chtěl velmi pěkně poprosit, aby se i tento ústřední orgán stání správy prostřednictvím vás jako ministryně zdravotnictví vyjádřil k celé této kauze.

Pouze shrnu fakta. Tři sta metrů od obytné zóny Pardubic má vyrůst možná největší spalovna jedů ve střední Evropě. Vážená paní ministryně, má se ročně spálit více než 33 tisíc tun jedů, a to konkrétně rtuť, arzén, azbest, pesticidy, dioxiny, karcinogeny, čpavek, cytostatika. Všechny tyto sajrajty, s prominutím, nespadnou do spalovny z nebe, ale bude je muset někdo dovézt po silnici, povětšinou prostřednictvím kamionů. Co když dojde k nějaké hromadné havárii? Co potom na to bude říkat zdraví občanů?

Tato spalovna má stát 300 metrů od obytné zóny v návětrné straně města Pardubic. Já vás velmi chci poprosit jako osobu nejkompetentnější, řekl bych v uvozovkách, přes zdraví občanů... (Mpř. Kasal: Pane poslanče, poslední věta!) Pomozte nám v tom, paní ministryně, aby spalovna jedů nevznikla!

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Odpoví paní ministryně Dana Jurásková.

 

Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková Děkuji za slovo. Odpovím nejprve na to, co tady mám jako aktuální informaci o tom, v jakém stavu situace teď je, a potom se vyjádřím k vaší žádosti. Mám informaci o tom, že v současné době je celý záměr ve stadiu posuzování a hodnocení dokumentace vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. V tomto procesu jsou angažovány dvě instituce, a to zejména Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích. Ta vypracovala rozsáhlé vyjádření k této dokumentaci a následně i vyjádření k posudku této dokumentace. V celém procesu trvá na tom, aby hodnocení vlivů na zdraví bylo zcela bezchybné a perfektní. Předložené hodnocení vlivů na zdraví vypracované autorizovanou osobou není dostatečně srozumitelné pro laickou veřejnost a nevede k pochopení, že tento záměr nepředstavuje reálné riziko pro zdraví obyvatel, což vede k jeho obavám. Veřejné projednání, které bude v pardubické sportovní hale 9. prosince, se účastní jak představitelé krajské hygienické stanice, tak i odborní pracovníci Státního zdravotního ústavu Praha, kteří se zabývají vlivem znečištění ovzduší a podrobně problematiku obyvatelstvu samozřejmě vysvětlí.

Já vám mohu slíbit, že zadám posudek k hodnocení tohoto záměru také úseku, který mám ve své gesci, a to je inspektorát lázní a zřídel.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní ministryně. Pan poslanec Váňa doplní.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Nedoplním, já chci pouze poděkovat. Chci jenom říct, vážená paní ministryně, celá řada lidí, 50 tisíc občanů se této spalovny bojí. Bojí se této spalovny maminky se svými děťátky v bříšku. Je to velmi riskantní podnik! (Paní ministryně gestem sděluje, že si nepřeje reagovat.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Hink, který bude interpelovat omluveného ministra Martina Pecinu.

 

Poslanec Vladimír Hink: Ano, děkuji vám. Vážený pane ministře, z oficiálních internetových stránek Ministerstva vnitra jsem se dozvěděl, že jste se ve dnech 10. a 11. listopadu 2009 zúčastnil zahraniční cesty do Republiky Tatarstán, republiky Ruské federace o rozloze o něco menší než ČR a s necelými 4 mil. obyvatel. Tam jste se setkal mj. s prezidentem i ministrem vnitra této země. Jistě nejsem sám, kdo je přesvědčen, že v době, kdy procházíme hospodářskou krizí, čelíme rekordním schodkům státního rozpočtu a vy sám žádáte Poslaneckou sněmovnu o 1 mld. korun na platy policistů a hasičů, by politici měli podnikat zahraniční cesty jen do oblastí, které jsou pro vztahy s ČR prioritou.

Proto se vás chci zeptat na následující otázky: Co bylo cílem této vaší cesty? Kolik tato zahraniční cesta stála? Zdali souhlasíte se mnou, že v době krize a škrtů by se zahraniční cesty politiků měly omezit na skutečné priority. A pokud ano, z jakých důvodů pokládáte Republiku Tatarstán za jednu z priorit české zahraniční politiky. Jaké byly konkrétní výsledky vaší cesty? A co tato cesta konkrétního České republice přinesla? Já vám děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hinkovi a věřím, že pan ministr Martin Pecina odpoví tak, jak je jeho povinností. A nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Ludvík Hovorka, který bude interpelovat paní ministryni zdravotnictví Danu Juráskovou ve věci veřejná zakázka IKEM.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Dobrý den. Vážená paní ministryně, my jsme byli informováni, že vláda projednávala návrh zadání veřejné zakázky na nákup speciálního zdravotnického materiálu, prostředků intervenční kardiologie, kardiochirurgie, intervenční kardiologie a další v předpokládané hodnotě 2 mld. korun bez DPH ve zdravotnickém zařízení IKEM.

Já bych se chtěl zeptat, proč k tomuto materiálu nebylo vedeno řádné připomínkové řízení a o jaký konkrétní speciální zdravotnický materiál se jedná, proč k tomuto záměru neproběhlo řádné připomínkové řízení, z jakých prostředků bude předmět veřejné zakázky hrazen a jestli můžete seznámit výbor pro zdravotnictví se zadávací dokumentací a návrhem rámcové smlouvy. A jestli je v zadávací dokumentaci odděleno ocenění vlastní ceny dodávky a ceny služeb spojených s touto dodávkou. Předpokládá se účast v soutěži výrobců příslušného speciálního materiálu nebo tzv. kompletátorských firem? Co je myšleno provozováním softwaru logistiky dodávek pro zadavatele? A je požadováno ocenění této části dodávky zvlášť? Co znamená, že rámcová smlouva umožní aktualizaci portfolia těchto prostředků, aby lépe vyhověly potřebám pacientů? Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP