(17.40 hodin)
(pokračuje Tošovský)

Co se týká té komunikace, je pravdou, že standardním postupem u společnosti ČEZ je telefon na call centrum, které se v takovýchto případech okamžitě přetíží. To je zcela běžná praxe. Bohužel, já si dovedu skutečně představit, jak se člověk, který chce konečně vědět, za jak dlouho se to někomu podaří obnovit, nemá kam dovolat. Tomu rozumím. Nicméně pro starosty je VIP linka zřízena, bohužel si ji aktivovali pouze dva starostové. To všechno bylo popsáno v dopise, který pan generální ředitel Roman starostům z toho Sdružení mikroregion Rožnovsko poslal, včetně těch popsaných opatření. Rozumím tomu, určitě ti energetici, zvláště ti, kteří byli v tom terénu, odvedli dobrou práci. V kalamitě je holt těžká situace pro všechny, nejenom pro energetiky. Věřím tomu, (upozornění na čas) že když nastane obdobná kalamitní situace, tak udělají opět všechno, aby to bylo co nejdřív.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Hovorka má příležitost v trvání 60 sekund.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane ministře, já myslím, že všichni, i starostové, jsou uznalí a dovedou pochopit, že mimořádná situace je prostě problém a že ne vždycky se daří odstraňovat poruchy tak, jak by patřilo. Ale já si myslím, že ti starostové také vědí, v jaké situaci jsou rozvody, v jakém stavu jsou porosty kolem těchto vedení, a určitě ve svém dopise mínili to, že ČEZ by měl pamatovat na to, aby z těch svých zisků investoval více do rozvodných sítí.

A problém, který se týká komunikace, není jenom u ČEZu, to je i u dalších distribučních firem, protože řada těch organizací vzdaluje své provozovny, na které je možno se obrátit, od zákazníků a v případě, že mají jedno call centrum, tak je v kalamitní situaci -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan ministr využije možnosti dvou minut.

 

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský Jenom kratičce. Je pravda, že ČEZ má ty zisky opravdu veliké, nicméně toto je ČEZ Distribuce, čili jenom separátní část, která je regulovaná, čili ty zisky jsou regulované. To je první věc.

Druhá věc. Je skutečně pravda, že call centrum nedokáže zvládnout nápor všech zákazníků, ale to nedokázalo žádné call centrum. Proto jsou ty linky zřízeny. A v neposlední řadě, pokud já mám informace, tak pro odstraňování, respektive udržování ochranných pásem včetně NN se utrácí kolem 150 milionů ročně. Takže pak už je to otázka nákladů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Poslední interpelace bude interpelace pana poslance Petra Bratského na pana ministra zemědělství Jakuba Šebestu ve věci kofinancování projektů z Evropské unie.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se ještě napřed omluvil panu ministrovi Dusíkovi za to, jestli tady náhodou nečekal na interpelaci, která byla avizována. (Předsedající: Čekal.) Bohužel v době, kdy jsou interpelace, se stalo neblahým zvykem, že jsou i výbory a podvýbory, a když jsem se chtěl aspoň na chvilinku zúčastnit, tak už jsem nestačil doběhnout. Ještě jednou se omlouvám, zvlášť proto, že vím, že jeho tým připravoval odpověď. Pošlu ji písemně, písemně mi odpoví a já slibuji, že nebudu uplatňovat na plénu potom nějaké nesouhlasy. Fakt se omlouvám moc všem, i vám, kolegové, a pracovníkům Sněmovny za zdržení.

Na pana ministra Šebestu mám podobnou interpelaci, jako jsem měl na pana ministra Šimerku. Já ji opět přečtu.

Vážený pane ministře, schvalování státního rozpočtu na příští rok je již v plném proudu. Včera proběhlo druhé čtení, ve kterém padla řada návrhů na přesuny v rámci jednotlivých kapitol či mezi nimi. Hrozí i zvýšení celkového rozpočtového deficitu a míry zadlužení České republiky v poměru k HDP. Jenom výplaty podpory v nezaměstnanosti a dalších sociálních dávek jsou v porovnání s loňským rokem více než dvojnásobné a zároveň daňové příjmy naopak z důvodu vyšší nezaměstnanosti, a tudíž sníženého počtu pracujících, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění výrazně poklesly. Ekonomické nůžky se nám s úspěchem rozevírají.

Evropská unie nás již varovala, že bychom se tím měli vážně zabývat, v pozadí je dokonce určitá hrozba omezení přísunu evropských peněz, to by mohlo ohrozit řadu našich projektů v nejrůznějších programech financovaných z fondů EU v příštích letech. Rád bych se proto zeptal, pane ministře, jak vy osobně hodnotíte návrh rozpočtu v kapitole vašeho resortu a zda se neobáváte toho, že kvůli navrženým přesunům nebo z jiných důvodů nebude dostatek prostředků na nutné kofinancování projektů hrazených z evropských peněz nejenom v příštím roce, ale případně i v budoucích letech. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu poslanci Petru Bratskému. O slovo prosím pana ministra Jakuba Šebestu.

 

Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Na otázku, jak hodnotím rozpočet kapitoly Ministerstva zemědělství, kdybych to měl obšírně rozebrat, by mně určitě pět minut nestačilo. Já se soustředím asi na vaši hlavní otázku, to je kofinancování.

V rozpočtu na rok 2010 je na kofinancování Programu rozvoje venkova české části částka 1 miliarda Kč a k tomu je 5 miliard Kč na kofinancování evropské části. Ministerstvo zemědělství bude a má možnost mimo tyto částky rozpočtované v roce 2010 čerpat ještě finanční prostředky nespotřebované z rozpočtů předchozích letech i roku 2009 ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech. Tyto částky se řádově budou pohybovat u prostředků za Českou republiku 1,5 miliardy Kč a u prostředků evropských 8,5 miliardy. V případě, že by všechny tyto finanční prostředky pro rok 2010 byly nedostačující, je s Ministerstvem financí a s vládou dohodnuto, že platební agentura ZIF bude čerpat na zbývající část kofinancování za Českou republiku úvěr a výše tohoto úvěru bude záviset na rychlosti předkládání žádostí o proplacení již realizovaných projektů Programu rozvoje venkova od jednotlivých žadatelů. Náš současný předpoklad, pokud by došlo k převisu těch žádostí, ten úvěr by se mohl pohybovat až do výše 500 milionů Kč. Jeho čerpání by se realizovalo až ve 4. čtvrtletí 2010 a splácení úvěru by následovalo v roce 2011 z rozpočtu toho roku. Vyšší čerpání českého spolufinancování Programu rozvoje venkova v příštím roce ovlivní nižší čerpání v následujících letech vzhledem k uzavřené celkové alokaci těchto prostředků na celý Program rozvoje venkova pro období 2007-2013. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Pan poslanec Petr Bratský využije svého práva k doplňující otázce.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Já myslím, že podpora venkova je velice důležitá věc, neboť tam ta zanedbanost je poměrně značná, ale nastala právě ve vaší odpovědi situace, které jsem se obával, protože my budeme schvalovat státní rozpočet, hledáme všelijaká kritéria, budeme rozhodovat o spoustě věcí, a přitom úvěr, který jste zmínil, ve výši téměř možná - teoreticky - až půl miliardy Kč v případě, že ty projekty budou úspěšné, že budou připravené, je další věc, která bude znamenat, že porostou další mandatorní výdaje v budoucích letech. Já vím, že bude třeba ten úvěr hrazen z dalších prostředků, které zase budou připlouvat a tak, ale přece jen mi připadá, že to je trošku nebezpečné pohrávání si s těmi rozevíranými nůžkami, o kterých jsem před tím hovořil, protože pan ministr Janota sám slíbil, respektive slíbil - hovořil o tom a o svých obavách, že by také nějaký ministr financí mohl přistoupit příští rok nebo přespříští rok, takhle v listopadu s tím, že skutečně už nebude na vyplácení důchodů. Já vím, že to je trošku strašák. (Poznámka předsedajícího: Tečka.) Je to strašák, ale obávám se, že to může být v roce 2012 jistota.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Pan ministr Jakub Šebesta.

 

Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci. To je maximalistický předpoklad. Já osobně se ani nedomnívám, že dosáhneme toho, na co máme prostředky vyčleněny. Takže to byla jenom taková zadní vrátka, kdyby došlo k tomu, aby nenastala situace, že nebudeme mít kofinancování. Pokud bychom šli do toho úvěru a měli ho splácet v roce 2011, tam jsme předpokládali, že začnou klesat národní platby do dorovnání, když v roce 2013 už nebudou žádné. Takže se bude zase snižovat zátěž toho rozpočtu v této položce. Myslím si, že i kdyby nastala tato situace, jak já ji ale osobně nepředpokládám, tak by se rozpočet s tím vypořádal. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP