(15.30 hodin)
(pokračuje Halíková)

Pokud jde o zákon o nájemném a jeho sjednávání, byl přikázán tento návrh zákona k projednání výboru. Podvýbor pro bytovou politiku i výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj je svolán na čtvrtek tento týden, proto žádost o pevné zařazení tohoto bodu na úterý příští týden.

Děkuji za pozornost a podporu těchto návrhů.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí paní poslankyně Jakubková, připraví se pan poslanec Vidím. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Jakubková: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, upřesňuji své předchozí vystoupení a zároveň si dovoluji, pane předsedo, ohradit vůči vašemu postupu. Považuji za důležité objasnit panu premiérovi i kolegyním a kolegům svůj návrh a důležitost zařazení toho bodu. Žádám tedy o zařazení nového bodu s názvem Zpráva pana premiéra, vlády, k situaci způsobené katastrofálním znečištěním ovzduší v Moravskoslezském kraji, včetně návrhu na řešení. Prosím a zařazení bodu na tento čtvrtek jako první bod po písemných interpelacích. Situace nesnese odkladu. Dnes na Frýdecko-Místecku lidé dýchají smogový koktejl o hustotě 650 mikrogramů prachu na metr krychlový místo maximálně možných povolených 50 mikrogramů. Kolegyně a kolegové, a nejenom ti z Moravskoslezského kraje. Žádám vás o pochopení a podporu. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Paní poslankyně, já poprosím, abyste mi návrh toho bodu předala písemně.

Nyní pan poslanec Vidím. Připraví se pan poslanec Bratský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Pane předsedo, paní a pánové, chci požádat Poslaneckou sněmovnu, aby v rámci projednávání pořadu této schůze zařadila stávající bod 18, sněmovní tisk 696, na tento čtvrtek jako první bod - podle toho, jestli bude schválen návrh mé předřečnice, jako druhý bod po písemných interpelacích. Důvodem je přítomnost ministra. Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Bratský, připraví se pan poslanec Krákora.

 

Poslanec Petr Bratský: Hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Po domluvě s panem ministrem kultury - já vím, že už je to mnohonásobně, různě podaný návrh - si dovolím dát podmíněně návrh na pevné zařazení bodu č. 74, tisk 894. Je to návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů, ve třetím čtení. Podmíněně proto, že kolega Pleva ještě navrhl projednávat již dnes a vrátit ho do druhého čtení. Pokud by návrh kolegy Plevy neprošel, zařadit toto třetí čtení jako první bod po pevně zařazených bodech v pátek tento týden.

Jedná se o implementaci směrnice Evropské unie, kterou Česká republika měla v podstatě ukončit do konce loňského roku. Už teď jsme ve zpoždění a bylo by dobré, abychom na této schůzi tento tisk projednali. To je jako zdůvodnění a zároveň opakuji, je to po dohodě s panem ministrem kultury Riedlbauchem. Děkuji vám za pozornost a děkuji také za vstřícnost při projednávání tohoto návrhu zákona.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Krákora. Připraví se pan poslanec Šplíchal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych si místo vřazování bodů dovolil navrhnout vyřazování bodů, a to přesně bodu č. 8, sněmovní tisk 885, o zdravotnických prostředcích, ve druhém čtení. Ve třetím čtení je to bod 78. Důvodem je, že tento bod byl přerušen na jednání výboru. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Šplíchal. Je to posledně přihlášený. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, chtěl jsem navrhnout vyřazení bodu 63, tisk 664 ve třetím čtení, z důvodu potřeby schválit jiné návrhy.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Je to bod 63, sněmovní tisk? Prosím, pane poslanče, ještě jednou. (Poslanec Šplíchal opakuje: 664.) Tisk 664. Pan poslanec Šplíchal byl posledně přihlášený. Vidím, že se hlásí o slovo pan poslanec Nečas. Prosím, pane poslanče, ještě do rozpravy. (Poznámka poslance Nečase: K programu.) Ano, k programu.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych navrhl ještě jeden bod do programu naší lednové a únorové schůze s názvem Zpráva ministra vnitra Martina Peciny o vyšetřování korupce v kauze nákupu a pronájmu letounů Gripen. Navrhuji pevné zařazení jako první bod ve středu 3. 2. v 9 hodin.

Odůvodnění je, že vzhledem k tomu, že vláda předkládá tzv. protikorupční balíček, myslím si, že je nezbytné, aby se i Poslanecká sněmovna zabývala touto zřejmě největší kauzou, která se odehrála po roce 1989. S tím, že proběhlo šetření britského Fraud Office, úřadu pro vyšetřování korupce, který konstatoval, že při prodeji těchto letounů do České republiky, Maďarska a Jihoafrické republiky došlo ke koruptivnímu jednání, a jediné, co se v této chvíli řeší, je, zda bude tato věc předložena soudu, či po zaplacení pokuty dojde k mimosoudnímu vyrovnání s dodavatelem, britskou firmou British Aerospace. Já jsem přesvědčen, že pokud myslíme vážně to, co proklamují všechny politické strany napříč politickým spektrem, tak se touto věcí, která ve světle tohoto konstatování britských a švédských institucí a zatýkání v Rakousku apod. údajně zastavila, odložila šetření této kauzy, takže k tomuto musíme dostat vyčerpávající informace. (?) Ale jsem přesvědčen, že to je vhodné spojení s projednáváním tzv. protikorupčního balíčku.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji pane poslanče. Poprosím pana poslance Nečase, aby mi tento návrh bodu předložil písemně. Ještě pan poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane předsedo, pokud již padly všechny návrhy na změnu programu této schůze, já myslím, že návrhů na změnu bylo zhruba ke stovce, ne-li víc, a považuji za naprosto nezbytné, abychom před hlasováním měli v písemně podobě seznam návrhů těchto změn, abychom věděli, o čem hlasujeme, a nehlasovali pouze podle toho, kdo ten návrh předkládal, abychom se mohli věcně rozhodovat. Já nevím, za jak dlouho jsme schopni takový přehled připravit, ale myslím, že 30 až 45 minut by snad mělo na takovou přípravu stačit.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane poslanče. Ještě se hlásí do diskuse pan poslanec Rabas.

 

Poslanec Přemysl Rabas: Děkuji, pane předsedo. S ohledem na to, co právě řekl můj předřečník, bych požádal o přestávku do 16 hodin.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane předsedo, vyhovím vaší žádosti. Poradím se s aparátem, jak dlouho budeme potřebovat na přípravu písemných podkladů. Podle toho vyhlásím přestávku. Počítám, že podle všeho se sejdeme zítra asi v 9 hodin. Vše tomu nasvědčuje, protože těch návrhů bylo hodně.

Teď k sobě svolávám předsedy poslaneckých klubů. Poradíme se a pak vyhlásím přestávku, kterou navrhují dva předsedové poslaneckých klubů. Takže prosím, páni předsedové, zástupci předsedů poslaneckých klubů, tady u mě nahoře na empiru. Do té doby vyhlašuji na tři čtyři minuty pauzu, než se poradíme, pak vyhlásím další postup.

 

(Jednání přerušeno v 15.39 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP