(15.30 hodin)
(pokračuje Fischer)

Já jsem byl pozván na jednání politického grémia Sněmovny, kterého jsem se včera zúčastnil, podal jsem vysvětlení, samozřejmě jsem žádal pana vicepremiéra Bartáka, aby mi sdělil důvody, proč se vzdálil. On mi sdělil, nakonec dneska jste to četli i v tisku, že byl zasažen náhlou indispozicí, byl u zdejšího lékaře pana doktora Kostky. Tento důvod jsem uvedl i na politickém grémiu, a já tedy mohu ze své strany garantovat, že já osobně ani vláda nevidíme žádný důvod, aby svěřovala svoji pověst a svoje angažmá v jakýchkoliv obstrukcích z té či oné strany spektra. To je asi vše.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím pana poslance Opálku, jestli k tomu ještě něco doplní.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Ano, chci poděkovat panu předsedovi vlády za jeho jednoznačnou odpověď a stanovisko i do budoucna. Chtěl bych jen konstatovat, že ta věc se nějakým způsobem vyvíjela, že mám na to svůj názor, a že kdybychom takhle striktně stáli na tomto usnesení, tak by každá vláda byla neodvolatelná, protože kdyby se nedostavila k vyjádření nedůvěry, tak by vlastně Sněmovna nemohla ani o tomto jednat, a určitě si pan předseda vlády vzpomene na dohody, že koncem minulého roku se nejednou jednalo bez účasti jeho a místopředsedů a dohoda byla. Mě mrzí, že Občanská demokratická strana se včera společně se svým nominovaným místopředsedou vlády uchýlila k takovému úskoku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, můžeme ukončit tuto interpelaci a přejít k další. Je to interpelace poslance Petra Bratského ve věci chystaného uzavření generálního konzulátu v Montrealu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Vážený pane premiére, již na podzim loňského roku se mluvilo o chystaném uzavření Generálního konzulátu České republiky v Montrealu k 31. 3. 2010. Podle neoficiálních zdrojů prý tedy mohlo jít o jistou odvetu Kanadě za znovuzavedení vízové povinnosti pro naše občany a současně o úsporu nákladů, kterou stejně česká diplomacie prochází.

Mezitím se ovšem zvedla vlna odporu našich krajanských spolků a organizací, které již v prosinci napsaly dopis k vašim rukám a teď v lednu organizují protestní petici, kterou již podepsalo téměř 700 lidí. Kanadská krajanská komunita patří mezi nejpočetnější a nejaktivnější české ostrůvky v zahraničí a zrušení konzulátu v Montrealu pro ni znamená nejen zhoršení kontaktu s vlastí, ale aktuálně také zkomplikování přístupu k výkonu volebního práva v souvislosti s blížícími se volbami. Jakkoliv by se daly pochopit ekonomické, či diplomatické důvody pro tento krok, přinejmenším z pohledu politického je zrušení jednoho z významných zahraničních volebních míst ani ne dva měsíce před volbami velmi nešťastné a vysílá nelichotivý signál směrem k našim krajanům. Současně Kanada koncem prosince učinila vstřícný krok v záležitosti víz pro naše občany a otevřela vízové oddělení přímo v Praze, aby už nemuseli žadatelé, či jejich doklady putovat do Vídně.

Ve světle výše uvedených skutečností bych se rád zeptal, pane premiére, zda vláda ještě nepřehodnotí, či alespoň neodloží své definitivní rozhodnutí v této věci. Pokud máte k dispozici i nějaké podrobnosti k vyčíslení potenciálních úspor plynoucích z uzavření konzulátu nebo k aktuálnímu vývoji vyjednávání o kanadských vízech pro Čechy v rámci Evropské unie, tak se s nimi rád seznámím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Pane předsedající, dámy a pánové, zase trošičku od konce. Ty podrobnosti můžu samozřejmě zaslat. Kvantifikace úspor a podobně jsou nesporné, je to vynucený tah, nedělá se úplně lehko u žádného z těch redukovaných zastupitelských úřadů či konzulátů.

Připomínám, že uzavíráme velvyslanectví v Luandě, v Harare a v Bogotě a na programu vlády byly generální konzuláty v Montrealu, v Sydney a v Sao Paulu. Sydney se ještě přehodnocuje, protože tam já osobně jsem nesmírně intervenoval pro to, abychom tu věc ještě zvážili, protože to si sám nedovedu úplně dobře představit. Na Sao Paulo vznesl oficiální dotaz prezident republiky, zde je to právě nejlepší řešení, čili to je také v režimu toho, že se k tomu ještě vláda vrátí.

Montreal nikoliv, tam s uzavřením opravdu vláda, nebo Ministerstvo zahraničí a vláda, abych se za ně neschovával, počítá. V Kanadě jsou tři úřady: zastupitelský úřad v Ottawě, generální konzuláty jsou tam dva, v Montrealu a v Torontu. Analýza zamini vycházela z toho, že Toronto je hlavním městem největší, nejpočetnější, politicky nejvýznamnější kanadské provincie Ontaria a největší krajanská komunita žije v této části Kanady v Ontariu, takže samozřejmě to všechno vedlo při hodnocení ponechat konzulát v Torontu a přistoupit tedy k uzavření montrealského pracoviště. Jenom mohu sdělit, že po předpokládaném plánovaném ukončení generálního konzulátu v Montrealu budou jeho hlavní kompetence přesunuty na zastupitelský úřad v Ottawě, který je vzdálen, jak známo, 180 kilometrů od Montrealu, a věřme, že spolu s úřadem v Torontu pokryje veškeré aktivity toho uzavíraného konzulátu.

Já si uvědomuji, že to všecko není jednoduché, a také si uvědomuji, že to není vratné. Tam bohužel to nejde dělat tak, že se úřad zavře a budeme se koukat, co to dělá, to jde dělat v jiných případech, a za půl roku se nedá znovu otevřít. Tam se vyklidí nějaké prostory a podobně. To prostě není možné. Čili to rozhodnutí je opravdu nejednoduché, vážné, nicméně po analýze, kterou předložilo Ministerstvo zahraničí, jsme po nějaké debatě na něj kývli. To je vše.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Co na to poslanec Bratský? Vezme si ještě slovo. Prosím.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji ještě za slovo. Já jako předseda skupiny Přátel Čechy - Kanada naší Poslanecké sněmovny jsem i několikrát navštívil naše krajanské sdružení. Vím, že prostě ta spokojenost není. Vy jste, pane premiére, samozřejmě sdělil určitě dobré důvody. Chápu, že když se šetřit musí, tak dva konzuláty v jedné zemi, byť jsou to země velké, může být považováno za trochu i ekonomický přepych.

Kdybychom my poslanci se aspoň dohodli se Senátem na korespondenčním hlasování, tak by to určitě pro všechny naše krajany v zahraničí bylo lepší. A to není problém už vaší vlády, to je problém asi nás, ale to je moje možná výzva tady do kolegia, že je to jedna z možností v době elektronických podpisů a v době různých ověřování už konečně se shodnout na korespondenčním hlasování v našich volbách.

Nicméně sám jste zmínil, že se jednalo o konzuláty v těch největších zemích, kde prostě jsou opravdu obrovské vzdálenosti, a nezbývá nám tedy, než holt i to rozhodnutí nějakým způsobem se snažit vstřebat, a vládě asi budeme muset pomáhat vysvětlovat v zahraničí našim krajanům, proč k tomu muselo dojít. Velice mě to osobně ovšem mrzí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan premiér si ještě vezme slovo.

 

Předseda vlády ČR Jan Fischer: Ne, to není, pane předsedající, nějak všeobecně replika, není pro ni samozřejmě důvod. Jenom možná malá poznámka a postesknutí člověka, který od roku 1990 na vrcholové úrovni zodpovídal za zpracování výsledku voleb. To je věc, za kterou bych se také velmi, velmi přimlouval. Konečně, když už ne elektronické, tak aspoň korespondenční hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím. Děkuji. Ukončíme tuto interpelaci a slovo dám panu poslanci Antonínu Seďovi. Tentokrát bude interpelovat ve věci řízení letového provozu řídicí věže. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, nedávno mě zaujal článek v českém tisku, který kritizoval netransparentnost opravy řídicí věže ve státním podniku Řízení letového provozu. Údajně původní cena zakázky ve výši 110 mil. korun se vyšplhala na 283 mil. korun. Zároveň Řízení letového provozu odmítá vysvětlit, kvůli čemu se zakázka prodražila, proč bylo zrušeno původní výběrové řízení a proč pro organizaci veřejné soutěže byla vybrána firma, které s organizací soutěže měla malé zkušenosti. Ještě připomínám, že soutěž řešil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže z důvodu vyřazení jednoho z uchazečů z důvodu příliš nízké ceny. Řízení letového provozu poté dostalo pokutu ve výši 30 tisíc korun.

Vážený pane premiére, protože státní podnik neodpověděl na konkrétní dotazy médií, pokusím se tyto otázky položit přímo vám. V čem konkrétně došlo k navýšení ceny opravy řídicí věže o 157 %? Proč si soutěž původně organizovalo Řízení letového provozu samo? Proč Řízení letového provozu oslovilo firmu Exekutive Project Group, která se zabývala veřejnými zakázkami jen několik měsíců, když na trhu jsou jiné firmy s daleko většími zkušenostmi?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. To byla interpelace. Prosím, pane premiére. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP