(18.30 hodin)
(pokračuje Mertinová)

Buďte prosím tak laskavi a přečtěte si především v zákoně o vysokých školách v § 1, že vysoká škola jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy přispívá k rozvoji na národní a regionální úrovni a spolupracuje s různými stupni státní správy a samosprávy, s podnikovou a kulturní sférou. To totiž už - teď se dotknu politického spektra druhé strany - zamýšlelo v roce 2004 zastupitelstvo Středočeského kraje, které udělalo první kroky. Toto je kontinuální pokračování dobré věci. A já vás prosím, abyste sem skutečně netahali ty ošklivé emoce. Děkuji vám. (Potlesk zleva.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí paní poslankyně Zubová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Zubová: Vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych byla velmi nerada, kdybychom díky emocím potopili tento návrh, který leží ve Sněmovně už dlouho. A nejenom ve Sněmovně. Ve Středočeském kraji tento návrh padl už v roce 2004. Tenkrát jsme slibovali, že univerzita ve Středočeském kraji vznikne. Byly předběžně přiděleny akreditace a nikdy nedošlo k tomu, že tento návrh byl projednán.

My se tady dneska dostáváme do nějakého kolotoče emocí a já se velmi bojím, že to, co jsme slíbili starostům a pedagogům na výjezdním zasedání v Kutné Hoře, dneska nesplníme.

Moc mě mrzí, že paní zpravodajka využila našeho usnesení k tomu, že se pokouší vrátit tento návrh k dopracování a vrátit ho do prvního čtení. Prosím, nepodpořte ten návrh kolegyně Šojdrové, protože je to nejlepší cesta, jak tento návrh úplně zlikvidovat. My nejsme proti tomu, vyhovět připomínkám vlády. Naopak, já se chci přihlásit v podrobné rozpravě ke svému pozměňovacímu návrhu, kde ustoupíme od toho, aby středočeská vysoká škola byla školou univerzitního typu. Vyhovíme tak požadavkům vlády. Čili není potřeba vracet tento návrh do prvního čtení. A následně budeme žádat o přidělení akreditací.

Já jenom z tohoto místa žádám všechny poslance, nejenom všechny Středočechy, ale všechny rozumné poslance, aby podpořili tento návrh a umožnili jeho projednání v dalším čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Dále do obecné rozpravy nemám ... Mám přihlášku. Pan poslanec Hasil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dobrý večer. Já po této debatě, nebo v této debatě, která probíhá, jsem se utvrdil v dojmu, že pan předkladatel svůj návrh myslí opravdu upřímně, tedy jako svoji volební kampaň. Proto dávám v souladu s § 94 odst. 4 našeho jednacího řádu návrh na zamítnutí tohoto zákona. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, navrhujete zamítnutí, ano? (Souhlas.) Tak. Ještě paní poslankyně Zubová se hlásí do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Zubová: Jenom faktickou poznámku ke svému předřečníkovi. Nevím, kterého předkladatele měl na mysli. Nechť se podívá na předkládaný návrh. Předkladatelů je tam celá řada.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Táži se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Pan poslanec Bratský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji za slovo. Já bych chtěl obrátit pozornost ještě k názvu materiálu, k názvu celého tohoto zákona o zřízení Královské univerzity Střední Čechy v Kutné Hoře. Chtěl bych konstatovat, že již tento název, Královská univerzita Střední Čechy v Kutné Hoře, je název matoucí, má navodit jakousi tradici, která neexistuje. Proto pro případ, že by neprošly návrhy některých mých kolegů, bych chtěl načíst návrh, aby se změnil název této školy na Vysokou školu Střední Čechy. A - to bude stačit.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Vomáčko. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Vomáčko: Pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně, já bych chtěl upřesnit, že materiál na zpracování nebo na založení vysoké školy ve středních Čechách započal před deseti lety. Již v roce 2004, ten rok tady byl několikrát zmiňován, celý materiál byl na Ministerstvu školství, tenkrát pod názvem Vysoká škola Jiřího z Poděbrad. Díky času se nedostal k odsouhlasení v roce 2006. A přišly volby. Celý materiál vlastně začal znovu fungovat na podzim roku 2008. A já bych vás žádal, protože spousta lidí pracovala na celém tom materiálu, byly uděleny předakreditace, třeba město Poděbrady, odkud jsem já, zakoupilo objekt za 40 mil. korun, aby splnilo požadavky pro možnost založení vysoké školy... Čili není to nic, co by se narodilo včera. Věřte tomu, je to deset let, kdy na tom lidi pracovali, ať je to Boleslav, ať to byly Poděbrady, ať to byla Kutná Hora, Čáslav.

Já vám děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Do obecné rozpravy neregistruji žádné další přihlášky, proto obecnou rozpravu končím. V obecné rozpravy zazněl od pana poslance Lišky návrh na vrácení výboru k novému projednání. Je tomu tak? (Poslanec Liška souhlasně přikyvuje.) Ano, je tomu tak. Já tedy zazvoním. Odhlásím vás. Budeme tedy hlasovat o tomto návrhu, až po vašem přihlášení se hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o tom, kdo souhlasí, aby tato předloha byla vrácena k novému projednání výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 240 z přihlášených 130 poslankyň a poslanců pro návrh 64, proti 56. Návrh nebyl schválen.

 

Nyní tedy zahájím podrobnou rozpravu, protože o návrhu na zamítnutí se hlasuje až před třetím čtením. Otevírám a zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášku paní poslankyně Zubové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Zubová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych se ráda přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který vám byl rozdán na lavice v úterý. Jedná se o pozměňovací návrh, který v podstatě vyhovuje stanovisku Akreditační komise a stanovisku vlády a zřízení Královské univerzity Střední Čechy v Kutné Hoře mění na vznik vysoké školy, Středočeské vysoké školy v Kutné Hoře. Myslím, že takto tento návrh bude mít větší podporu v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, paní poslankyně. Táži se pana poslance Bratského, jestli chce vystoupit. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Já jsem se nemohl zúčastnit jednání v Kutné Hoře ve školském výboru a nevěděl jsem, že paní kolegyně Zubová změnila název. Čili já se ztotožním s tím jejím názvem, on je velmi podobný tomu, který jsem chtěl navrhnout. Mně šlo o to, aby se nezavádělo do názvu něco jako Královská, Císařská apod., což je opravdu matoucí a neodpovídá historické pravdě. My již tyto hodnostáře nemáme, i když možná někteří by se v těchto funkcích asi rádi viděli.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále se hlásí někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

Táži se, jestli chce vystoupit paní zpravodajka. Podrobná rozprava byla ukončena. Takže paní zpravodajka chce vystoupit se závěrečným slovem po podrobné rozpravě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP