(Jednání pokračovalo v 10.39 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kolegyně a kolegové, myslím, že se můžeme pomalu vrátit k hlasování. Prosím, abyste se vrátili do jednací síně a posadili se na svá místa. Připomenu, že poslední, co se tady odehrálo, bylo to, že pan poslanec Besta podal námitku proti hlasování, protože sdělil, že hlasovat nemohl. Budeme pokračovat tak, že budeme hlasovat o námitce pana poslance Besty, který toto hlasování zpochybnil. Takový bude postup. Doufám, že všichni jsou již na svých místech a můžeme začít hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Besty, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 270, přihlášeno je 187 poslanců, pro hlasovalo 158, proti 8. Námitka pana poslance Besty byla přijata.

 

Budeme znovu hlasovat o návrhu, kdy v hlasování se rozhodovalo o tom, že dnes budeme jednat i po 21. hodině. Je zde návrh na odhlášení, všechny vás tedy odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili. Doufám, že se to povedlo.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu, že se bude dnes jednat i po 21. hodině.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro jednání i po 21. hodině, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 271... Ale hlásí se pan poslanec Libý, vznese nějakou námitku.

 

Poslanec Ladislav Libý: Dobrý den. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, skutečně nechci zdržovat úmyslně, ale opravdu mi nejde hlasovací zařízení, nemohu si pomoci. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, je to mrzuté, ale je zde ještě jednou zpochybnění hlasování. Výsledky hlasování pořadové číslo 271 jsem nevyhlásil, tak ho prohlásím za zmatečné, protože zde byly protesty v sále, takže toto hlasování nebude platit a budeme se snažit o zopakování tohoto hlasování.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu, že dnes bude jednání probíhat i po 21. hodině. Jde stále o toto hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 272, přihlášeno bylo 193 poslanců, pro hlasovalo 101, proti 72. Návrh byl přijat a rozhodli jsme o tom, že se dnes bude jednat i po 21. hodině.

 

Pan poslanec Bratský, prosím.

 

Poslanec Petr Bratský: Velice se omlouvám kolegyním a kolegům. Mně se to opravdu stává poměrně velmi málo, ale ti šotkové dneska zřejmě řádí. Hlasoval jsem samozřejmě ne, na sjetině určitě budu mít ano, protože na poslední chvíli v těch barvách jsem zahlédl jinou barvu, než byla moje vůle zpochybnit hlasování. Prosím tedy o opakování hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zpochybňujete tedy hlasování? (Souhlas.) Zaznělo zpochybnění hlasování od pana poslance Bratského a my budeme tedy znovu hlasovat o námitce pana poslance Bratského. Aby to bylo všem jasné, tak hlasujeme o námitce pana poslance Bratského proti poslednímu hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout námitku pana poslance Bratského, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 273. Přihlášeno bylo 193 poslanců, pro hlasovalo 146, proti 9. Námitka byla přijata. To znamená, že budeme hlasování opakovat.

 

Opakování znamená, že budeme znovu hlasovat o návrhu pana poslance Sobotky, aby se dnes jednalo i po 21. hodině.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 274, přihlášeno je opět 193 poslanců. Pro hlasovalo 97, proti 73. To by znamenalo, že návrh byl přijat. Nikdo ho nezpochybňuje.

 

Budeme pokračovat v hlasování. Další návrh pana poslance Sobotky, jak ho tady mám písemně uveden, je, že budeme hlasovat o tom, že se bude hlasovat o zákonech také do 21. hodiny, nebo po 19. hodině. Je všem jasné, o čem budeme hlasovat? Doufám, že ano.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 275, přihlášeno je 193 poslanců. Pro hlasovalo 97, proti 73. I tento návrh pana poslance Sobotky byl přijat.

 

Budeme hlasovat dále. Další je návrh pana poslance Nečase. To je Zpráva ministra vnitra, policejního prezidenta, ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupkyně o vyšetřování korupce při nákupu a pronájmu letounů Gripen. Budeme tedy hlasovat nejdříve o zařazení tohoto bodu vůbec do pořadu schůze. Teď tedy následuje hlasování o zařazení tohoto bodu do pořadu schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu do pořadu schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 276, přihlášeno je 193 poslanců. Pro hlasovalo 190, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další návrh se týkal zařazení. Nechal bych tedy hlasovat o zařazení tohoto bodu jako první bod v pátek dopoledne. Takto to bylo navrženo. Byly tady různé návrhy. Jde mi o to se dohodnout, jestli ti ostatní své návrhy stáhli nebo na nich trvají. Prosím pana poslance Sobotku, jestli trvá na návrhu, protože tady zazněl jeho návrh. Prosím, kdyby ho ještě jednou zopakoval.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já jsem tento návrh přednesl, přednesl jsem ho po návrhu pana poslance Nečase, který navrhoval, aby se tento bod zařadil jako první bod dnes. Já jsem poté navrhl, aby se tento bod zařadil jako poslední bod po pevně zařazených bodech dnes odpoledne. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pan poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Já bohužel musím konstatovat, že pan poslanec Sobotka opět nemluví pravdu, jistě tentokrát z omylu. Pan místopředseda Nečas navrhoval zařadit tento bod na středu jako první bod, to je pravda, alternativně v pátek jako první bod. (Poslanec Paroubek nesouhlasí.) Ano, středu, pane poslanče Paroubku prostřednictvím pana předsedajícího. Následně ta středa, tedy dnešek, byla stažena. Zbývá tedy jako první bod v pořadí v pátek, a až následně byl navržen dnešek jako poslední bod. Čili nejprve je nutno hlasovat o zařazení tohoto bodu pana poslance Nečase na pátek jako první bod, a teprve poté o návrhu pana poslance Sobotky.***
Přihlásit/registrovat se do ISP