(9.10 hodin)

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážené dámy, vážení pánové, já si dovolím poprosit o pevné zařazení bodu 198, je to tisk 889, o obecně prospěšných společnostech. Tento bod se nám včera napotřetí podařilo zařadit do programu, ale bohužel podle vývoje programu se na tento bod nedostalo. A já si vás dovoluji poprosit o zařazení tohoto bodu, který je velmi důležitý pro neziskové organizace, na dnešní den po bloku smluv. Takže na dnes, na čtvrtek, po bloku smluv.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Bratský, připraví se paní poslankyně Rybínová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobré ráno, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já jsem již včera žádal o zařazení bodu číslo 97, tisk 894, jako první bod třetích čtení v pátek neboli zítra. Včera hlasováním Sněmovny došlo k tomu, že jste nerozhodli o zařazení tohoto bodu, a já bych chtěl znovu zopakovat důvody.

Nová úprava Lisabonské smlouvy podstatným způsobem zvyšuje riziko finančních sankcí za nesplnění legislativních závazků. My jsme už ke konci minulého roku tuto směrnici měli mít implementovanou. Pokud to parlament neudělá, tak zbytečně vyhodíme další miliony, spíš desítky milionů oknem. Ve veřejnosti se již mluví o defenestraci, takže pokud by k ní mělo dojít, já chci letět až mezi posledními, abych dopadl aspoň do měkkého.

Apeluji na Sněmovnu, zařaďte ten bod jako první nebo některé z prvních třetích čtení, abychom ho projednali. Jinak vyhodíme zbytečně peníze oknem. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já bych potřeboval ještě upřesnit - vy jste říkal bod 97 na pátek...

 

Poslanec Petr Bratský: Tisk 894 jako první bod třetích čtení zítra.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, takže děkuji. Nyní paní poslankyně Rybínová má slovo. Připraví se pan poslanec Soušek. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Dobré ráno. Pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, já bych chtěla požádat o pevné zařazení bodu 90, což je sněmovní tisk 892. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Požádala bych vás o pevné zařazení na zítra, pátek, do bloku třetích čtení místo bodu číslo 122. Bod číslo 122 je zákon týkající se vzdělávání nelékařů a vzhledem k tomu, že jsme ještě neprojednali tento zákon ve druhém čtení, nelze zítra provést čtení třetí. Takže prosím o výměnu těchto bodů. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, paní poslankyně. Nyní pan poslanec Soušek.

 

Poslanec Miloslav Soušek: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, chtěl bych vás požádat o to, abychom zařadili bod číslo 33, sněmovní tisk číslo 967, na pátek hned po již pevně zařazených bodech. Chtěl bych podotknout, že jsme se shodli na tom, že tento bod bude pevně zařazen včera v dopoledním bloku, ale vzhledem k tomu, že se ho nepodařilo projednat, bylo by vhodné, abychom to udělali v co možná nejkratším termínu. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Písemnou přihlášku doručil ještě pan poslanec Špika a poté pan poslanec Doktor. Nyní má slovo pan poslanec Špika. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Špika: Dobrý den, pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Já bych si vás dovolil požádat o pevné zařazení tisku 961, jedná se o novelu zákona 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s emisními povolenkami, a to prosím na pátek, to jest zítra, pevně za bod číslo 36. Tento bod měl být již projednán včera, ale bohužel se na něj nedostalo, takže vás prosím o toto pevné zařazení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Dobrý den, kolegyně a kolegové, vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo vlády, mé návrhy - tím tedy předesílám, že se budou ty mé návrhy týkat nejméně dvou bodů - se dotýkají vládních předloh návrhů zákonů, kterými jsou v obou případech zákony umožňující vládě vydat dluhopisové programy.

Tím prvním je bod označený jako sněmovní tisk 1016 a tím druhým je sněmovní tisk označený jako 1017. Všichni víme, že co se týče zařazení, tedy prostého zařazení na program jednání této Poslanecké sněmovny, rodila se naše dohoda a ochota jednat o této věci postupně. V tuto chvíli se zdá, že všechny tábory jsou naladěny stejně a tedy bez odkladu projednat tyto sněmovní tisky, jejichž projednání umožní bezpečné financování státního dluhu České republiky. A navrhuji, aby oba zmíněné tisky - a opakuji - 1016 a 1017 byly pevně zařazeny na zítřek po pevně zařazených bodech hned ráno.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se někdo další k návrhu pořadu, změnám pořadu? Nehlásí. Budeme tedy hlasovat o jednotlivých návrzích. Zazvoním, upozorním ostatní kolegy, kteří nejsou v jednací síni, aby se mohli zúčastnit jednání. Začneme hlasovat v pořadí tak, jak byly návrhy předkládány.

 

Nejprve návrh pana poslance Papeže, který navrhuje, aby bod číslo 192, sněmovní tisk 993, byl zařazen na dnes jako třetí bod za bod 165 před blok prvních čtení smluv.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 340 z přihlášených 122 poslankyň a poslanců pro návrh 113, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Další návrh přednesl pan poslanec Skopal, návrh, aby body 59, sněmovní tisk 1022, a bod 57, sněmovní tisk 1025, byly zařazeny za bod, který jsme právě zařadili, tedy 192. Byl by to tedy čtvrtý a pátý bod dnešního jednání před blokem smluv v prvém čtení. Je tomu tak, pane poslanče? Asi není.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Prosím hlasovat o každém bodu zvlášť, protože jsou dost důležité.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Takže budeme hlasovat nejprve o bodu 59, sněmovní tisk 1022, a pan poslanec požaduje zařadit za bod 192. Byl by to tedy dnes čtvrtý bod našeho jednání před blokem smluv v prvém čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 341 z přihlášených 126 poslankyň a poslanců pro návrh 110, proti 3. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Další návrh pana poslance je ten, aby bod číslo 57, sněmovní tisk 1025, byl zařazen jako pátý bod dnešního jednání, tedy za bod číslo 59, tedy před blok smlouvy v prvém čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 342 z přihlášených 126 poslankyň a poslanců pro návrh 48, proti 14. Tento návrh nebyl schválen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP