(11.50 hodin)
(pokračuje Svoboda)

Druhá věc, která tady byla řečena, nebo resp. upozornil na ni kolega poslanec Pospíšil, je ta samotná novela. On tento problém má ještě jeden rozměr, a to je ten, že problém pražského letiště je obecně znám a pochopitelně v tuto chvíli mimo jiné hrozí i taková věc, jako že odmítnout létat letadla takových společností, jako je Lufthansa či British Airways, to samozřejmě pro ekonomiku pražského letiště by znamenalo kolaps. V nedávných dnech jsme tady diskutovali o tom, jestli prodat, či neprodat pražské letiště, a v okamžiku, kdy tyto společnosti přestanou létat na pražské letiště, tak ten problém zkrátka přestal být problémem, protože se stane realitou a letiště zkolabuje.

Já jenom nechci zabředávat do polemiky, protože k tomu nejsem oprávněn, jaká novela je ta správná, nicméně v tuto chvíli jde i o rychlost a za tu se přimlouvám. O rychlost řešení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě než dám slovo paní kolegyni Zuzce Bebarové-Rujbrové, všechny kritiky, kteří mi chtějí vytknout, že jsem připustil debatu k něčemu jinému, upozorňuji, že mám avizovaný pozměňovací návrh, který do toho je. Proto jsem připustil i debatu mimo zatím napsaný text tisku 831/1, 831/2 od kolegy Jiřího Pospíšila. Já vím, že v žádném tisku to, o čem mluvil Jiří Pospíšil, nemáte. Tak mi to odpusťte. Já tady mám na stole pozměňovací návrh, který se toho bude týkat a který má být načten přímo do tohoto tisku. Takže se omlouvám ctěné Sněmovně, že jsem tuto debatu připustil.

Paní kolegyně Bebarová-Rujbrová. Prosím s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Pan poslanec Pospíšil tady opakovaně, a ostatně nejen on, volá po nedotknutelnosti trestního zákoníku účinného od 1. ledna. Naposledy jsme to slyšeli u poslaneckého návrhu zákona o pozemních komunikacích. Slyšíme, že tento zákoník je dokonalý a musí nejméně rok platit, jeho předkladatelé mysleli na vše. Já se ptám, jestli skutečně konzultovali s odborníky na dopravu např. snížení postihu pachatelů, kteří bez řidičáků jezdí s motorovým vozidlem, jestli diskutovali s myslivci o snížení společenské nebezpečnosti trestného činu pytláctví, podobně tomu může být v letectví. A ostatně, když jsme u té nedotknutelnosti, vláda na tento zákoník sahat může? Podívejme se na tisk 1015 vládní protikorupční balíček. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Po faktických poznámkách se ujme v řádné přihlášce paní poslankyně Věra Jakubková a třetím přihlášeným je pan poslanec Zdeněk Lhota. V obecné rozpravě. Omlouvám se paní kolegyni Evě Dundáčkové. Já jsem neviděl nikoho elektronicky přihlášeného. Jestli s faktickou poznámkou? Paní kolegyně Jakubková je plna pochopení, takže s faktickou poznámkou paní poslankyně Eva Dundáčková. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám za udělené slovo. Já jsem se nehlásila elektronicky, přiznávám. Já nemohu přijmout, že tady vystoupí paní kolegyně Rujbrová, dlouholetá členka ústavněprávního výboru, s vyjádřením o nepostižitelnosti těch, kteří řídí bez řidičského oprávnění.

Paní kolegyně, vždyť to přece není pravda. Vy dobře víte, že řídí-li bez řidičského oprávnění, dostanou zákaz činnosti. A v okamžiku, kdy tento zákaz činnosti v přestupkovém řízení, byť udělený, poruší, tak pak jsou stíhatelní podle trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a ten postih je rychlejší a účinnější. Prosím vás, můžeme na to mít různý názor a můžeme podporovat ten či onen, ale nemůžeme říkat nepravdu, nebo alespoň bych prosila, aby se tomu tak nestávalo. Není pravda, že jsou dnes nepostižitelní. Různý názor máme na to, jaká norma je má postihovat a který postih je účinnější a rychlejší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jedna faktická poznámka, pana poslance Stanislava Křečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dámy a pánové, trestní zákon samozřejmě není nedotknutelný. Samozřejmě pokud nastane společenská potřeba, můžeme jej měnit. Ale o co nám jde a o co šlo taky panu kolegovi Pospíšilovi, aby to samé, co už tam je jednou a na co autoři zatím nepřišli, se neopakovalo znova pod jiným číslem a tím se to rozmělňovalo. Přece všechny ty věci, které jsou tady kritizovány od dopravy až po atomový zákon, již tam jsou, jsou postižitelné, a není tedy třeba totéž opakovat v trestním zákoně několikrát.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní další faktické poznámky. Pan poslanec Marek Benda a pan poslanec Petr Pleva. Nyní k faktické poznámce pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, rozjíždíme tady debatu o trestním zákonu v rámci atomového zákona, ale já také musím zareagovat na to, co říkala paní poslankyně Rujbrová. Trestní zákon samozřejmě není nedotknutelný. Já si myslím, že všechny novely, které jsou v této Sněmovně předloženy, jsou zcela zbytečné, včetně té vládní novely. Jsou zcela zbytečné a nemusí se dělat. Ale opravdu nedává smysl a povede jenom k naprosté devalvaci toho kodexu, jestli u obecné skutkové podstaty "je zakázáno nebezpečně ohrožovat" budeme vždycky psát: Kromě toho, že je zakázáno nebezpečně ohrožovat, je zakázáno také nebezpečně ohrožovat letadla a bude zakázáno za týden nebezpečně ohrožovat autobusy. Pak bude za týden zakázáno nebezpečně ohrožovat vlaky. To je přece úplný nesmysl. A ten text, který tady je, není nic jiného, než že říká: Kromě nebezpečného ohrožování je ještě zakázáno nebezpečně ohrožovat letadla. Toto fakt nedělejme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Petr Pleva, poté pan poslanec Jiří Pospíšil, poté pan poslanec Petr Bratský. Všichni k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, moudří mužové tvrdí, že takhle těsně před volbami by Poslanecká sněmovna již neměla zasedat. Já jim dávám plně za pravdu. Míra populismu u nás dosahuje opravdu závratných nebeských výšin. Tedy prosím, udělejme zákon, že cokoliv se objeví v novinách, automaticky bude převedeno do zákona, protože tohle není nic jiného než hysterická okamžitá reakce na jeden novinový článek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Jiří Pospíšil, poté pan poslanec Petr Bratský. Také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Dámy a pánové, mě překvapilo, jaké emoce vyvolalo moje suché právnické konstatování. To se mi na půdě Sněmovny málokdy stává, že mé právnické rozbory vyvolají takovouto diskusi.

Já se zde nebudu vyjadřovat o tom, nakolik trestní zákoník má být stabilní, nebo ne. Každý zodpovědný zákonodárce ví, že základem právního řádu jsou kodexy a ty mají být pokud možno stabilní. Stabilní neznamená neměnný. Pokud se ukáže společenská potřeba změny, pak zákon má být změněn, ale má zde být jasný důvod, a ten, jak jsem na to upozorňoval, zde v tuto chvíli analyzován nebyl.

Ale chci říci něco jiného, co zde říkal jeden z mých předřečníků, že je třeba stanovit ochranná pásma. To já plně respektuji, do toho vůbec nezasahuji. Ale trestní zákoník, dámy a pánové, a ta novela, na kterou já upozorňuji, žádné otázky ochranných pásem neřeší. Jediné, co řeší, že upozorňuje explicitně na ochranu před ionizujícím nebo neionizujícím zářením, ale institut obecného ohrožení, jak je dneska opsán v trestním zákoníku, toto jasně pod to umožňuje dát. Pokud se to přesto nelíbí, můžeme upravit institut obecného ohrožení, ale prosím ne další novelu a ne další skutkové podstaty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní poslední - doufám - k faktické poznámce pan poslanec Petr Bratský. Pane kolego, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Já bych chtěl jenom informovat Poslaneckou sněmovnu, že včera na moji interpelaci v této věci pan ministr vnitra Pecina řekl, že do včerejšího dne nikdo nepodal Policii České republiky ani podnět k šetření, ani trestní oznámení. Chceme-li diskutovat, ano, možná vzniká nějaké téma, možná třeba i z novinového článku, ale Ministerstvo vnitra neví ani o jednom podnětu, který by dostala Policie České republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Bratskému. Slova se konečně ujme paní poslankyně Věra Jakubková, připraví se pan poslanec Zdeněk Lhota. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP