Začátek schůze Poslanecké sněmovny
9. února 2010 v 11.01 hodin
Přítomno: 187 poslanců

 

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 68. schůzi Poslanecké sněmovny. Schůzi jsem svolal podle § 51 odstavce 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 47 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána přes poslanecké kluby ve středu 3. února 2010.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a popřípadě mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinili pan poslanec Adam - náhradní karta číslo 19, paní poslankyně Konečná - náhradní karta číslo 13, paní poslankyně Levá - náhradní karta číslo 24, pan poslanec Novotný - náhradní karta číslo 22, paní poslankyně Mazuchová - náhradní karta číslo 2, pan poslanec Tejc - náhradní karta číslo 6, pan poslanec Pospíšil - náhradní karta číslo 31.

 

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Kateřinu Jacques a paní poslankyni Kateřinu Konečnou. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 1. Z přihlášených 148 poslankyň a poslanců pro návrh 127, proti 1. Konstatuji, že jsme ověřovateli 68. chůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Kateřinu Jacques a paní poslankyni Kateřinu Konečnou.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: pan poslanec Kvapil, pan poslanec Smýkal, pan poslanec Tlustý, pan poslanec Liška se omlouvá jen z dopoledního jednání.

Dále z členů vlády pan ministr Chmiel, pan ministr Dusík, paní ministryně Jurásková, pan ministr Kohout, ten se omlouvá od 16 hodin, pan ministr Riedlbauch a pan ministr Tošovský, ten se omlouvá také od 15 hodin 45 minut.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 68. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odstavce 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhovat změny ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Pro informaci ještě uvádím, že bod 10 návrhu pořadu, sněmovní tisk 1017, byl již projednán v pátek 5. února na 67. schůzi.

Budeme tedy hlasovat o návrhu pořadu 68. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Ještě jednou zazvoním...

 

Zahájím hlasování o návrhu pořadu 68. schůze. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 2. Z přihlášených 178 poslankyň a poslanců pro návrh 105, proti 67. Konstatuji, že návrh pořadu 68. schůze byl schválen.

Nyní budeme ještě hlasovat o návrhu na zařazení třetího čtení na jiný jednací den. (Odmlka.) Chvíli počkám, dojde ke kontrole hlasovacích listin...

Pan poslanec Bratský se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážený pane předsedo, já bych hlasoval pro program zítra, ale dneska rozhodně ne, a na sjetině mám údajně anoa. Omlouvám se tedy a zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Vznášíte námitku proti hlasování. Zahájím hlasování o námitce. Kdo s námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 3. Z přihlášených 182 poslankyň a poslanců pro návrh 136, proti 8. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pořadu 68. schůze Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 4. Z přihlášených 183 poslankyň a poslanců pro návrh 106, proti 74. Konstatuji, že program 68. schůze byl schválen.

 

A nyní budeme ještě hlasovat o návrhu na zařazení třetího čtení na jiný jednací den, a to je tedy úterý.

Pan předseda poslaneckého klubu ODS pan poslanec Petr Tluchoř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Přeji vám krásné dopoledne, dámy a pánové, vám, pane předsedo, vám všem ostatním.

Nevím, na základě jakého návrhu chcete nechat hlasovat o vyčlenění jiných hodin, než stanoví jednací řád. Ale než přistoupíte k odůvodňování tohoto, tak si vám dovoluji sdělit, že jménem poslaneckého klubu ODS a Strany zelených podle § 95a tento postup vetujeme, nebo tedy vznášíme námitku proti němu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, pane předsedo. Já jsem vycházel z toho, že jsme schválili pořad 68. schůze a máme tam zařazený bod 6, 7, 8 a 9, to jsou zákony ve třetím čtení, takže jsem ten návrh přednášel.

Pan poslanec Pospíšil. Ještě k proceduře? Ano, prosím.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Pane předsedo, dámy a pánové, já chci pouze pro stenozáznam konstatovat, že jsem hlasoval proti návrhu, na záznamu mám pro. Takže pouze pro záznam konstatuji, že se rozcházíme hlasování a samotný záznam, ale nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji, pane poslanče. Nyní tedy mám vzneseno veto proti tomuto hlasování, takže asi s tím nic jiného neudělám, než že toto hlasování nemůže proběhnout.

 

Takže nyní tedy přistoupíme k prvnímu bodu a je jím bod číslo

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.,
a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních)
/sněmovní tisk 1015/ - prvé čtení

Nejdříve vám chci oznámit, že předseda vlády v průvodním dopise požádal o zkrácení lhůty pro projednávání tohoto návrhu ve výborech o 30 dnů.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Martin Pecina. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP