(15.30 hodin)
(pokračuje Pecina)

K pozměňovacímu návrhu, který předloží pan poslanec Severa. Já tomu budu velmi rád. Možná krátce vysvětlím, proč změna zákona o veřejných zakázkách v tom smyslu, o kterém hovořil a se kterým já plně souhlasím, není součástí tohoto zákona. Je to proto, že je to institut mnohem složitější, který se váže na další zákony, který se váže na Ústavu, na naše mezinárodní požadavky. Máme skutečně problém. Když jsem působil jako předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, měli jsme problém vydefinovat vůbec, co je obchodní tajemství v těch smlouvách a co ne. Beru to, že by bylo nejlepší prostě říci žádné obchodní tajemství není, a dokážu si představit, že když budete stavět dům nebo dělat parkoviště, tak může být zadávací dokumentace na internetu celá a můžou být smlouvy zcela odkryté. To naprosto chápu. Na druhou stranu v okamžiku, kdy nařídíme firmám, které dávají nabídky například do výběrového řízení, které je teď v běhu na mnoha resortech, a to jsou základní registry veřejné správy, v okamžiku, kdy dáte povinnost firmám, že musí zveřejnit úplně všechno a to výběrové řízení se z nějakého důvodu nepovede a ony tam odkryjí ty svoje architektury, které samozřejmě byly součástí jejich know-how a byly také hodnoceny, tak potom tu jejich práci, která má hodnotu třeba několik milionů korun, dáváte všanc.

Čili jako principiálně s tím souhlasím, principiálně bych si to hrozně přál, ale není to součástí tohoto protikorupčního balíčku z toho důvodu, že ten problém není tak jednoduchý, není v zahraničí vydefinovaný, nemáme možnost tak, jak jsme to udělali u korunního svědka, prostě ten institut vzít a několika odstavci v trestním zákoně ho upravit tak, aby byl standardní a abychom ošetřili všechny instituty, které se tohoto problému týkají. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Tři faktické poznámky v pořadí pan poslanec Krupka, pan poslanec Dub, pan poslanec Severa.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Děkuji za slovo. Já bych pouze reagoval na svého předřečníka v jedné věci. Pokud jsem se zmínil v té formulaci o spojení umí, umí, bylo to dáno tím, abychom ve snaze vytvářet dokonalé zákony, a mimo jiné, budeme-li bavit o tomto balíčku, nedosáhli pouze toho, že budeme postihovat ty, kteří jsou v podstatě ve svém jednání, teď řeknu schválně, čestní a nebo se dostanou možná na tu limitní hranici a budou pořád pod tím neustálým tlakem například zákona o lobbingu tak, jak je v dané chvíli postavený, a ba naopak ti, kteří skutečně, a vrátím se k tomu spojení umí, tak budou mimo rámec tohoto. Čili je to v podstatě typický produkt, kdy může, a neříkám, že nastane, ale mohlo by ve snaze sebezdokonalování to v této situaci postihovat právě ty lidi, kteří nějakým způsobem se této činnosti nedopouštějí nebo v dobrém slova smyslu se k té hranici ani nepřiblíží.

A druhá poznámka. Pan kolega Severa tady mluvil vcelku rozumně a je to můj názor, který jsem už v té oblasti svého vystoupení nepředeslal, protože jsem se ho snažil zkrátit, jak zefektivnit veřejné zakázky. Já bych šel do úplně jiného důsledku. Když se podíváme do privátní sféry, ta se v podstatě neřídí žádným zákonem o zadávání veřejných zakázek, ta se řídí zpravidla svým vlastním selským rozumem a ten jenom říká to, že pro ně to má být efektivní, s co nejméně náklady a s co nejmenšími důsledky v případě budoucnosti. Pokud bychom se možná těchto věcí přidrželi a nepřeháněli možná zdokonalování tohoto zákona dalšími pozměňovacími návrhy, které opět vytvářejí jakýsi pseudoprostor pro ty, kteří se zákon naučí i odzadu a jsou potom těmi správnými vykladači a těmi, kdo nabízejí své služby pro dokonalé výběrové řízení, možná že bychom toto odstranili. A ten modul uveřejnit všechno, myslím si, že se dá zcela jistě a dá se to udělat i s časovým zpožděním tak, aby nebylo narušeno například to know-how, které třeba opakují to výběrové řízení, ale stanou-li se těmi úspěšnými, pak všechny ty věci se mohou odkrýt včetně majitele akcií, s čímž zcela souhlasím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní bude hovořit pan poslanec Dub, potom pan poslanec Severa.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, pane předsedající. Já mám jenom poznámku na filozofickou úvahu pana ministra. Odpovím také filozofickou úvahou víceméně. Řekl bych, že pokud budeme brát sklon ke korupci jako veličinu, tak ji musíme brát v těchto zeměpisných šířkách jako konstantní veličinu. Pokud budeme brát tento balíček v práci policie jako brzdu, tak je to v pořádku, ale samozřejmě míra přerozdělování, respektive výše přerozdělování, působí přímo úměrně jako akcelerátor, nebo jako palivo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Dubovi. Nyní vystoupí pan poslanec Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, jenom krátké poznámky. Za prvé souhlasím s kolegou Krupkou, že cesta není ve zdokonalování zákona o veřejných zakázkách, ale jediná cesta je zjednodušovat, zjednodušovat, zjednodušovat, protože složitosti a výjimky dávají prostor k tomu řekl bych příšeří, které se může vytvořit v zadávací dokumentaci.

Za další. Možná jsme si, pane ministře, nerozuměli, možná jsem to špatně vysvětlil. Nejde o zveřejňování toho, co nabídnou firmy, přesně jejich nápady, know-how, architektonické záměry. Já jsem hovořil o zveřejnění zadávací dokumentace. Alfa a omega je zadávací dokumentace. Vyhodnocení, které bude dělat odborná komise, nemusí ukázat úplně všechno, co ta firma vytvořila, ale zcela určitě ta komise musí říci na začátku při hodnocení: firma splnila požadavky, předala všechny listiny, všechny doklady, splnila nabídky a nabídla tuto cenu. Protože se bohužel stávalo, že se pouze přečetlo při otevření obálek, že se zúčastňuje deset firem, ty firmy se vyjmenovaly, možná se přečetlo IČO každé z těch firem, ale neřekla se třeba cena a nakonec se o té ceně mohlo někde v pozadí licitovat, protože nikdo nevěděl, co se s těmi obálkami děje. To jsem měl na mysli.

A to, co říkáte o obchodním tajemství. My jsme to samozřejmě s odborníky diskutovali dlouho a nakonec jsme v podstatě zjistili, že to je velmi jednoduché. Jestliže se jedná o dobrovolné rozhodnutí každé firmy, že se chce účastnit veřejné zakázky, tak by měla respektovat to, že si zadavatel veřejných zakázek přeje, aby smlouva byla veřejná. A kdo si to nepřeje, tak se té zakázky účastnit nebude. Nikoho to neomezuje, je to svobodné rozhodnutí a nenarušuje to žádné know-how, protože smlouva o veřejných financích přece nemůže mít žádné podivnosti, kterým by někdo měl rozumět tak, že to někoho poškozuje.

Takže jestli si teď rozumíme, toto jsem chtěl uvést na správnou míru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Petr Pleva, připraví se pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se věnovat jenom jedné části novely, a to takzvanému protikorupčnímu agentovi. My jsme tady slyšeli v úvodním slovu od pana ministra Peciny, že současná úprava je nevyhovující, policisté podle ní nemohou postupovat, a proto je potřeba novela. Já si dovolím, abychom věděli, o čem mluvíme, přečíst právě změnu v trestním zákoně, je to v § 363, kde se mění odst. 1 a potom také odst. 2.

Ten první odstavec zní: Policista plnící úkoly jako agent podle jiného právního předpisu, dále jen agent, který se účastní činnosti organizované zločinecké skupiny nebo organizovanou zločineckou skupinu podporuje, není pro trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 a 2 trestný, jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané členy organizované skupiny, ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospěch organizované zločinecké skupiny.

Když to tak slyšíte, tak říkáte: bezvadně, konečně budeme mít beztrestného agenta. Já si teď dovolím přečíst stávající znění zákona, tak jak platí, ten odstavec 1: Policista plnící úkoly jako agent podle jiného právního předpisu, dále jen agent, který se účastní činnosti organizované zločinecké skupiny nebo organizovanou zločineckou skupinu podporuje, není pro trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1, 2 trestný, jestliže se takového činu dopustil s cílem odhalit pachatele trestné činnosti spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP