(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a slova se ujme paní poslankyně Marcela Mertinová. Připraví se pan poslanec Petr Krill, poté pan poslanec Petr Bratský. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěla ve svých myšlenkách navázat na svoji kolegyni poslankyni Šojdrovou, protože skutečně zasedání výboru pravidelně sleduje přípravu maturit. Na jednom z posledních výborových zasedání, kde jsme právě téma maturit probírali, zaznělo moje přání, aby materiál, který se týká veřejné zakázky, byl nám k dispozici. To, co řekla paní ministryně, je, dovolím si říci, omyl. Já jsem se skutečně tomuto materiálu věnovala, protože je k dispozici na školském výboru, a musím říci, že jsem zklamána, že tento materiál je skutečně velmi obecný, bez konkrétních dat, která jsou odkázána na přílohy, které ovšem nejsou součástí tohoto materiálu, takže jsem si v tu chvíli připadala skutečně velmi, velmi hloupě.

Ale co mě úplně nejvíce zamrzelo, paní ministryně, že součástí materiálu je bianco smlouva o outsourcingu služeb. V ní je právě pod paragrafem Účel smlouvy jakési časové rozpětí, jak bude vlastně celá zakázka probíhat, a já jsem zde objevila, že ta činnost bude probíhat vlastně až do roku 2014. Přiznám se, že jsem z toho velmi lidsky zklamaná, protože jsem se domnívala, že naše domluva v rámci jednání s výborem byla ta, že generální zkouška bude skutečně akce, která ukáže, do jaké míry je celá akce státní maturity připravena, zda je to něco, co můžeme dál zodpovědně realizovat v následujících letech. A tomu by pak samozřejmě odpovídala úplně jiná forma řízení kolem smluv a zakázek.

To jsem chtěla říci jako připomínku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Slova se ujme pan poslanec Petr Krill. Ale ještě před panem kolegou Krillem fakticky paní ministryně školství, poté fakticky pan poslanec David Rath. Pane kolego, prosím, počkejte, podle jednacího řádu musím dát přednost faktickým poznámkám. Paní ministryně školství Miroslava Kopicová, prosím.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová Děkuji za slovo. Mně je líto, že jsem nebyla předem dotázána na nejasnosti, jsou-li tam nějaké. Ale mohu vám říci, že pokud jde o to, že ta smlouva je vlastně také na maturitu, že přece maturitní generálka má mimo jiné prověřit logistiku. A kdybychom logistiku zkoušeli na někom jiném, než kdo by pak měl dělat maturitu, tak bychom vlastně nevyzkoušeli vůbec nic. Taková filozofie celé zakázky vlastně je.

A jestli tam nejsou některé přílohy, tak kolují-li ve výboru, tak asi takovéto smlouvy nemohou úplné kolovat. Ale já jsem nabídla, že jsou u nás k nahlédnutí celé smlouvy. To jenom, aby bylo jasno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec David Rath s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, zdá se tedy, že Marek Šnajdr, náměstek ministryně zdravotnictví, je u každé privatizace. Privatizoval očkovací program podivné firmě Avenir, která sídlí někde na Maltě, privatizoval tkáňové banky další podivné firmě, která sídlí zase na Kypru, nevíme, komu patří. Teď je u privatizace maturit. Protože jak si vysvětlit jinak aktivitu, že náměstek ministryně zdravotnictví, který de facto řídí zdravotnictví a je politickým garantem ODS za zdravotnictví, pořádá ve školách debaty propagující tento maturitní systém? A výsledkem je, že mu na tuto politickou agitku ve škole přijede pomáhat ministryně školství. To je skutečně zajímavé.

Já bych se jenom paní ministryně zeptal, zda zná dikci školského zákona, který zapovídá politickou agitaci na území škol. Jako ministryně školství by měla jít příkladem a tyto věci nepřipustit a svému kolegovi Šnajdrovi, pokud takový nápad má a líbí se mu privatizace systému maturit, tak aby to propagoval mimo školní budovy a ne přímo ve školách.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Slova se ujme pan poslanec Petr Krill, připraví se pan poslanec Petr Bratský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já nebudu dlouze hovořit, jenom jednu poznámku, poznámku z praxe.

O státních maturitách se v této Sněmovně hovoří tak dlouho, jak jsem tady, a ještě přede mnou. A schylovalo se už k nějakému rozumnému závěru a výsledku. Celá řada pedagogických pracovníků byla vyškolena, prošla školeními, školy byly připraveny a pečlivě připravily všechny potřebné podklady pro to, aby státní maturita mohla být spuštěna. Našli se samozřejmě i takoví, kteří k tomu nepřistupovali tak zodpovědně. Nicméně si myslím, a po rozhovoru s celou řadou ředitelů středních škol v mém obvodě mohu říci, že byli tímto odkladem zklamáni. Nyní děláme zase jakýsi odklad. K čemu to vede? Vede to k různým pochybnostem o státních maturitách. Ale co hlavně: možné zneužití finančních prostředků, kterými tady poslanec Rath argumentuje, je pouhou spekulací, ale mrhání silami a prací našich pedagogů je neodpustitelné. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Krillovi. Slova se ujme pan poslanec Petr Bratský, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane předsedající. Já si dovolím hned na začátku jménem navrhovatelů Petra Bratského, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka, Ondřeje Lišky, Zbyňka Novotného, Jiřího Carbola, Olgy Zubové, Ivana Ohlídala a Ladislavy Zelenkové požádat o zkrácení lhůty na projednání ve výboru o 55 dní. Místopředsedkyně výboru po projednání tohoto bodu dnes svolá výbor.

Jako zdůvodnění toho, co chceme dělat na výboru, a k rozptýlení některých obav bych chtěl říci ještě několik možná argumentů za předkladatele.

Tento materiál, který máme před sebou, tento zákon vlastně odstraňuje některé technické věci, které by bylo dobré, pro to, aby řádně probíhaly státní maturity. Poslankyně a poslanci výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se jím zabývají více než šest let. Práce na státních maturitách začala ještě za vedení ministerstva Petrou Buzkovou, později pokračovali další ministři školství v této práci. A teď, když jsme před závěrem, teď, když mají proběhnout všechny věci a odstranit poslední technické nedostatky toho, aby ti, kterých se to bude nejvíce týkat, to znamená ředitelé škol, kteří mají na školách maturitu připravit, lidé, kteří se budou stahovat do škol, do odborných komisí na všech typech maturit na všech školách, pro které je stanoveno touto novelou i odměňování, jednotné pro celou republiku, tak tito lidé mají být vystaveni tomu, že si jeden z klubů Poslanecké sněmovny zřejmě udělal nový průzkum veřejného mínění, zjistil, že možná ne všichni občané vítají státní maturity, a chce to poslat někam k ledu.

Chtěl bych říci, že tady se jedná zejména třeba o posílení ochrany obsahu zadání zkoušek před jejich neoprávněným zpřístupněním a řešení případů neoprávněného zpřístupnění informací o zadání maturitní zkoušky, postup při stanovení a případné úpravy nejnižšího bodového hodnocení nutného pro úspěšné vykonání maturitní zkoušky a upřesnění odpovědnosti a povinnosti ředitelů škol a Centra při pořízení a zpracování výsledků maturitní zkoušky.

Přece tato část zajištění a zabezpečení toho, aby všechny děti v celé republice měly v jeden den stejné podmínky, aby to byl takový systém, který se nedá zneužít, musí stát samozřejmě nějaké peníze a musí být technicky zajištěn. Je snad někdo tady toho názoru, že to má být zadarmo? Nebo že to někdo pro ten stát bude dělat jen tak vesele a nosit to někde v uzlíčku, po vlacích rozvážet po republice nebo jak? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP