(14.30 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí pan poslanec Vojíř, připraví se pan poslanec Šmíd. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedo, předsedo vlády, dámy a pánové, dovolte mi zařadit nově bod na jednání této schůze. Jde o vládní návrh zákona týkající se veřejné dopravy, sněmovní tisk 1054, který byl v programu schůze pod číslem 50. My jsme projednali první čtení, ale nedoporučili jsme jej schválit v režimu zrychleného čtení. Proto tento návrh zákona neměl další pokračování ve druhém a třetím čtení. Říkám to jenom proto, aby si ctěná Sněmovna nemyslela, že zařazuji úplně nový bod, který nebyl na programu schůze.

Hospodářský výbor dnes projednal tuto materii, přijal k ní pozměňovací návrh, splnil lhůtu čtyř dnů, kterou odhlasovala Poslanecká sněmovna, a nic nebrání tomu, abychom tuto materii projednali zítra od 12.30. Proto bych vás chtěl poprosit, abychom zařadili pevně tuto materii, ne však dříve než ve 12.30, protože by nebyla splněna lhůta 24 hodin od rozdání usnesení hospodářského výboru. Bude-li tak učiněno, tak zároveň avizuji, že by bylo nutné zkrátit lhůtu mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin, abychom se dostali v pátek ještě případně ke třetímu čtení. Jsem si vědom toho, že je to poměrně napjatá záležitost, a nechám na zvážení Sněmovny, jestli se to podaří zařadit. Abych tady učinil zadost a neudělal chybu, tak za bod 159. Děkuji pěkně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Šmíd, připraví se pan poslanec Bratský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Šmíd: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, chtěl bych požádat o zařazení bodu 171, sněmovní tisk 833. Jedná se o novelu zákona č. 137/2006 Sb. Chtěl bych požádat o zařazení na pátek 19. 3. do bloku třetích čtení po již pevně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Bratský. Je poslední přihlášený. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já bych si dovolil doporučit Poslanecké sněmovně usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu přijaté právě dnes, tiskne se, k tisku 1038. Navrhuji zařazení nového bodu 75. schůze, druhé čtení sněmovního tisku 1038. Bylo by to zařazeno dle mého návrhu, pokud projde, ve středu 17. 3. v 16 hodin nebo nejblíže tomu času. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji. Hlásí se někdo ještě další do rozpravy? Není tomu tak. Než se pustíme do hlasování, mám zde několik technických sdělení. Pan poslanec Gandalovič - náhradní karta číslo 41. Mezitím ještě dorazila omluvenka pana poslance Bursíka, který se omlouvá z dnešního dne, a paní poslankyně Kateřiny Jacques. Dále pan poslanec Paroubek se omlouvá od 15.30 hodin.

A nyní budeme hlasovat o jednotlivých návrzích, tak jak je přednesli jednotliví poslanci.

 

Nejprve pan poslanec Ohlídal navrhl, aby bod číslo 34, sněmovní tisk 943, byl zařazen na pátek 19. 3. za již pevně zařazené body a byl by to bod číslo 7. Je tomu tak, pane poslanče? Ano.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 134 z přihlášených 168 poslankyň a poslanců pro 138, proti 2. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále pan poslanec Snopek navrhl - když dovolíte, já bych to nechal hlasovat ve dvou krocích. První krok by byl ten, že za bod 147 chce pan poslanec Snopek zařadit body 154, 155, 157 a 153. To by bylo první hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí... Pardon, prohlašuji toto hlasování za zmatečné.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Já se moc omlouvám. Já tomu rozumím, je to všechno v rámci toho bloku priorit, ale bod 154 jsme návrhem z grémia zařadili jako první bod toho dne, čili podle mě výjimkou je ten bod 154, který by neměl být předmětem tohoto hlasování, pokud nechceme revokovat své hlasování, které jsme učinili předtím.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, pane poslanče. Takže za bod 147 by se zařadily pouze body 155, 157 a 153. Je tomu tak, pane poslanče? Ano, je tomu tak.

Nyní zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 136 z přihlášených 170 poslankyň a poslanců pro návrh 159, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále pan poslanec Snopek navrhl další, a to byl jeho druhý návrh, zařadit na pátek 19. března třetí čtení tisku 1048, jímž je snížení administrativní zátěže, a to za bod 199, tedy jako čtvrtý bod bloku třetích čtení. Je tomu tak, pane poslanče? Je tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 137 z přihlášených 171 poslankyň a poslanců pro návrh 164, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Pan poslanec Seďa navrhl zařadit sněmovní tisk 981 na dnes po již pevně zařazených bodech. Ale pane poslanče, byla mi tady předložena námitka podle § 54 odst. 6 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu, tudíž o tom nemohu nechat hlasovat. Souhlasíte, pane poslanče?

Dále pan poslanec Fiala navrhl, aby sněmovní tisk 960 byl... Je to nový bod, je to novela Ústavy České republiky.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, lhůta uplynula tím, že jsme ji zkrátili minulý týden. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já nerozumím té vaší poznámce. Poprosil bych, abyste tu poznámku zdůvodnil.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Minulý týden jsme zařadili nový bod zkrácení lhůt na projednání ve výborech sněmovního tisku 981 o 30 dnů. Toto zkrácení prošlo, nehrozí tedy nic, co by bránilo projednávání sněmovního tisku 981. Proto bych vás poprosil, abychom hlasovali o zařazení druhého čtení, jak zde načetl pan poslanec Seďa.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já nevím, ale tady jasně mám námitku podle § 54 odst. 66 jednacího řádu - zařazení bodu, a já tu námitku musím akceptovat. Porušil bych jednací řád, kdybych nechal o tom hlasovat. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP