(9.10 hodin)

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl zařadit nový bod na jednání Poslanecké sněmovny, tak jak již jste to avizovala. Je to zařazení sněmovního tisku 1047, změna zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, jinak je to zákon číslo 218/2000 Sb. Jako šestý bod mi napovídá pan předseda Vlček, takže jako šestý bod dnes. Stanovisko vlády bylo odevzdáno 2. 3. 2010, takže tento zákon splňuje všechny lhůty a může být puštěn do legislativního procesu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče. Pan poslanec Petr Bratský nám přednese svůj návrh.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobré ráno, paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já jako známý poslanecký optimista si dovoluji požádat, abychom bod 20, tisk 640, zařadili jako první po pevně zařazených bodech dnes. Jak tušíte, tisk 640 už je velmi vousatý a dlouho a dlouho čeká. A já pevně doufám a věřím, že dnes budou jednání tak krátká a rychlá u některých bodů třetích čtení, že třeba i na něj může dojít. Moc bych prosil, kdybyste můj návrh schválili. Jedná se o ty státní svátky. Děkuji zdvořile.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče. O toto pořadí již usiluje pan poslanec Ohlídal, tedy po panu poslanci Ohlídalovi, tedy druhý bod po pevně zařazených bodech. Děkuji vám za pochopení.

Paní poslankyně Zelenková má slovo.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Děkuji. Vážená paní předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych vás požádala o pevné zařazení bodu číslo 204, tisk 775, a to jako poslední bod před volebními body.

Kolegyně a kolegové, moc prosím o podporu tohoto návrhu. Jedná se o třetí čtení návrhu zákona Pardubického kraje o převodu majetku. Toto třetí čtení bude trvat několik minut a bylo by třeba tento zákon projednat, protože pan hejtman Martínek tady již několikrát čekal, tento bod byl již několikrát pevně zařazen a na projednávání již několikrát nedošlo. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní se dotáži pana poslance Mencla, který zde má řádnou přihlášku, týkala se bodu 54... ten je již zařazen. Takže pan poslanec Opálka přednese svůj návrh.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, já se taky pokusím o zázrak, kdybychom náhodou jednali rychleji, než bývá běžné. Pokusím se pevně zařadit za bod 79 před schválením jako osmý bod tisk číslo 788, který byl již čtyřikrát projednáván ve třetím čtení. Jde o bod 201 a za něj bod 202, tisk číslo 798. Děkuji za podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Za bod 79, jste říkal, pane poslanče? To se obávám, že budeme muset modifikovat nově vzniklými změnami - tedy za vše, co jsme teď pevně zařadili.

Žádnou další písemnou přihlášku k návrhu na změnu schváleného pořadu nemám, ale vidím paní poslankyni Horníkovou. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Dobré ráno, dámy a pánové, vážená paní předsedající, já bych chtěla připomenout, že jsem žádala již minulý týden o pevné zařazení třetího čtení tisku 863. Žádala jsem proto, že tento tisk je již dávno připraven k projednání a byl zařazen pevně na dnes, na pátek, za již pevně zařazené body. Dnes jsem ho v programu nenašla, takže bych chtěla požádat, je to třetí čtení, aby byl zařazen za prvních pět třetích čtení tak, jak bylo předloženo z grémia. Jedná se o tisk 843 a již jednou pevně na pátek zařazen byl. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, paní poslankyně, rozumím vám, tedy před návrh pana poslance Bartoše, ke kterému se i přiklonilo grémium. Jenom upozorňuji, že tímto je možná návrh na vaše zařazení komplikovanější. Dobře.

Dámy a pánové, ještě někdo si přeje zařadit, předřadit či vyřadit některý z bodů? Není tomu tak. Můžeme tedy přikročit k hlasování o jednotlivých návrzích na změny pořadu jednání tak, jak byly předneseny.

 

Nejprve tedy rozhodneme o návrhu pana poslance Ohlídala, který navrhuje zařadit bod 34, sněmovní tisk 943, dnes za tzv. vládní priority, tedy za bod 54.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 301. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 151 poslankyň a poslanců pro návrh 135, proti 1. Tento návrh byl schválen.

 

Pan poslanec Bartoš navrhuje zařazení nového bodu, sněmovního tisku 1047, jako šestý bod za třetí čtení. Ještě než o tomto rozhodneme v hlasování, oznamuji vám, že pan poslanec Pospíšil má náhradní kartu číslo 40.

 

Tedy pan poslanec Bartoš, sněmovní tisk 1047, jako šestý bod našeho dnešního jednání, tedy první bod po třetích čteních.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 302. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Z přítomných 153 poslankyň a poslanců pro návrh 140, proti nikdo. I tento návrh byl schválen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP