(11.20 hodin)

 

Ministr vnitra vlády ČR Martin Pecina Děkuji. Já bych chtěl také zareagovat na to, co tady říkali předřečníci. Prosím vás, zrušení anonymních akcií na jedné straně a nedovolení společností, které mají anonymní struktura nebo neprůhlednou strukturu na druhé straně, neúčastnit se veřejných zakázek, to jsou dvě opatření, která jsou odlišná. V tomto okamžiku se bavíme o veřejných zakázkách. Já s tím problém nemám. Na druhou stranu hovořit o tom, že nezrušení anonymního vlastnictví akcií, nebo že zrušení anonymního vlastnictví akcií k ničemu nevede, protože nevím, kolik zemí tady bylo vyjmenováno, to anonymní vlastnictví akcií připouští. To není přece žádný argument. To je argument typu jako v Holandsku se prodává marihuana volně na ulici, tak proč by se u nás neměla prodávat taky. Tak to přece není. Tak to přece není. Musíme si říci, že jestliže ten trend v Evropské unii je rušit netransparentní formy vlastnictví, my bychom se k tomu trendu měli přidat tak, abychom nebyli na chvostu těchto opatření, a postupně pod tlakem dalších států OSN a Evropské unie zcela jistě bude docházet k tomu, že tyto formy vlastnictví budou nakonec ukončovány v zemích, jako je Kypr a podobné země, jako tady byly vyjmenovány, anebo že činnost těch daňových rájů bude omezována. Čili jsou to dvě opatření, uvědomme si, za prvé.

Za druhé argumentace tím, že někde něco takového existuje, ještě není argumentace, která by mě přesvědčila, že to musí existovat i v České republice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi i za dodržení času. Další faktická poznámka, pan poslanec Jiří Pospíšil. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Děkuji. Vážený pane předsedající, já chci reagovat na vystoupení svých dvou předřečníků. Tady se vytváří dojem, že listinné akcie na majitele je něco, co patří do daňových rájů, něco, co snad mají země třetího světa atd. Prosím vás, listinné akcie na majitele je standardní instrument vlastnictví podílu v akciových společnostech, který v Evropě existuje od 19. století, má to tradičně Velká Británie, Holandsko a jiné země. Pokud tady pan předseda Sobotka mluví o vyspělých zemích, ke kterým se chceme přibližovat, tak já konstatuji, že tyto vyspělé země již 200 let tento typ akcií ve svém právním řádu mají. Prosím vás, nemaťme se a nedělejme z normálního standardního typu cenného papíru, jako je listinný cenný papír na majitele, něco, co patří do zemí, kde jsou daňové ráje či jiné řekněme legální postupy, jak legalizovat výnosy z trestné činnosti. Je to něco standardního, co zná Evropa, zná to již několik desítek, možná i stovek let, a tedy není to nic nelegálního, nestandardního a mimo evropský kontext práva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Pan poslanec Boris Šťastný se vzdává faktické poznámky. Pan poslanec Libý k faktické poznámce. Poslední přihlášený zatím v rozpravě. Rád bych ji už ukončil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Libý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jen velmi stručně reagovat na předřečníka pana předsedu Sobotku. Jeho tvrzení o tom, když to trošku parafrázuji, že by se z výběrových řízení na veřejné zakázky měly v podstatě vyloučit zahraniční firmy, mi připadá dosti absurdní. Ono to sice hezky zní, kór před volbami, že bychom chtěli podporovat naše tuzemské firmy, tuzemské podniky a český průmysl, to je naprosto v pořádku. Ale tím, že zamezíme zahraničním firmách účast ve veřejných zakázkách, to je myslím naprosto absurdní věc. Určitě bychom se vystavili spoustě žalob a spoustě arbitráží a spoustě problémů v mezinárodním kontextu. To byla jen druhá poznámka, že tento argument je podle mne zcela zavádějící a nesmyslný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana poslance Polanského a pana poslance Severy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Polanský: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vzhledem k tomu, že se jedná o můj pozměňovací návrh, pokud jde o zrušení účasti anonymních společností podle zákona o veřejných zakázkách, tak jsem samozřejmě potěšen, že je k němu vedena takováto velká a široká diskuse. Já jsem ten návrh podal zejména proto, že jsem byl přesvědčen, a doposud jsem, že to je jediný možný krok v tomto volebním období, jak ještě dosáhnout určitého pokroku, pokud jde alespoň o větší transparentnost výsledků výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Já se domnívám, že návrh, který byl podán kolegy ze sociální demokracie na absolutní zrušení anonymních akcií, že už z procesního hlediska v této Sněmovně je ve velmi nevýhodné časové poloze. Proto jsem to hlavně podal do tohoto zákona, že je možno vyřešit, myslím si, podstatné procento problémů, které jsou spojeny s veřejnými zakázkami. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Severa, poslední faktická poznámka, jak doufám. Aspoň ji ohlašuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, pan kolega Polanský má pravdu a má stejný návrh, jako jsme podali my. Pokud je tady velký rozpor právníků, kteří argumentují evropskými zvyklostmi, evropským právem, tak já se přimlouvám za to, přijměme alespoň to, co minimálně může pomoci a co je průchodné. To za prvé.

Za druhé. Abychom přesvědčili svět, tak jak tady říká pan kolega Bohuslav Sobotka, že chceme bojovat s nešvarem, tak musíme jít sami příkladem a přesvědčit, že u nás zákon je minimum morálky, a musíme mnohdy přijmout i tvrdší opatření. A pojďme příkladem. Já myslím, že to není jenom o veřejných zakázkách. Je to o chování politiků, politických stran. A abychom dali najevo, že to myslíme vážně, tak si dovolím vyzvat všechny politické strany, aby zveřejňovaly veškeré dary a příjmy on-line tak, jak to dělá TOP 09, protože to je dobrý příklad toho, jak můžeme dát světu najevo, že chceme transparentní hospodaření, a nejenom po cizích, nejenom po subjektech, které se účastní hospodářských soutěží, ale že to je i otázka financování politických stran. A neříkejte, kolegové, že to není pravda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Plachého. K faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu opravdu krátký, ale protože to nikdo neřekl, musí to tady zaznít.

Pan poslanec Sobotka tady navrhl řešení, které žádným řešením není. Ono by to bylo krásné, kdybychom mohli eliminovat daňové ráje. Ale bylo tady několikrát vzpomenuto, že například ta společnost bude zaregistrována v Holandsku. Jak známo, je to Evropská unie, je tam jedna ze základních svobod, svoboda pohybu kapitálu, služeb atd. Jak chcete eliminovat soutěžící, když to bude jedna z členských zemí Evropské unie? Čili vaše řešení je na vodě, nikam nevede.

Mnohem lepší by bylo, kdybychom zpřísnili kritéria, podle kterých se hodnotí zakázky. Kdyby hlavním kritériem byla například cena a maximum užitné hodnoty za tyto peníze, které veřejný sektor nakupuje. A pokud možno všechno transparentní. Protože vy v době krize, kdy bychom měli podporovat investice, kdy bychom měli investicemi vytvářet pracovní místa, likvidujete jednu z významných forem investování kdekoliv po světě. Investor, který nebude schopen investovat tak, aby mu soused nezáviděl, a podotýkám, že žijeme v zemi, kde nejčastější modlitbou je bože, dej, ať sousedovi chcípne koza, v této situaci vy likvidujete jednu z nejvýznamnějších forem investování.

Dámy a pánové, nevylévejme s vaničkou i dítě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Tím jsme vyčerpali přihlášky do rozpravy a rozpravu končím. Protože jsem zaevidoval žádost poslaneckého klubu sociální demokracie o 30minutovou přestávku, sejdeme se v 11.58 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.28 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP