Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Zuzka Bebarová-Rujbrová

Schůze: 1, 5, 7, 9, 14, 16, 23, 25, 32, 33, 36, 38, 40, 41, 46, 49, 51, 52, 54, 56

1. schůze (22. - 24. 6. 2010)

14. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 21 (24. 6. 2010)

5. schůze (21. - 24. 9. 2010)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 65/ - prvé čtení
část č. 11 (21. 9. 2010)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 70/ - prvé čtení
část č. 15, část č. 17 (21. 9. 2010)

89. Ústní interpelace
část č. 83 (23. 9. 2010)

7. schůze (26. 10. - 9. 11. 2010)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 70/ - druhé čtení
část č. 74 (29. 10. 2010)

56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 70/ - třetí čtení
část č. 201 (9. 11. 2010)

82. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2009 /sněmovní tisk 46/
část č. 140 (4. 11. 2010)

9. schůze (7. - 17. 12. 2010)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 184/ - prvé čtení
část č. 46 (8. 12. 2010)

120. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky za rok 2009 /sněmovní tisk 21/
část č. 231 (16. 12. 2010)

14. schůze (15. - 25. 3. 2011)

31. Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení
část č. 71 (16. 3. 2011)

16. schůze (26. 4. - 11. 5. 2011)

110. Ústní interpelace
část č. 62, části č. 69-70 (28. 4. 2011)

23. schůze (20. - 27. 9. 2011)

části č. 2-3 (20. 9. 2011)

25. schůze (25. 10. - 6. 11. 2011)

21. Návrh poslanců Marie Nedvědové, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče a Marie Rusové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 345/ - prvé čtení
část č. 48 (26. 10. 2011)

25. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb. a další související zákony /sněmovní tisk 380/ - prvé čtení
část č. 58, část č. 60 (26. 10. 2011)

32. schůze (6. - 20. 12. 2011)

123. Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2010 a vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2010 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2011 /sněmovní tisk 427/
část č. 234 (15. 12. 2011)

124. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2010 /sněmovní tisk 437/
část č. 235 (15. 12. 2011)

33. schůze (31. 1. - 10. 2. 2012)

77. Ústní interpelace
část č. 241 (9. 2. 2012)

36. schůze (13. - 21. 3. 2012)

70. Ústní interpelace
část č. 102 (15. 3. 2012)

38. schůze (24. 4. - 9. 5. 2012)

85. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 33, část č. 36 (3. 5. 2012)

40. schůze (5. - 22. 6. 2012)

91. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 299 (20. 6. 2012)

41. schůze (10. - 14. 7. 2012)

23. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslankyně Vlasty Parkanové
část č. 66 (11. 7. 2012)

46. schůze (18. - 26. 9. 2012)

62. Návrh poslanců Jiřího Dolejše, Petra Braného, Miloslavy Vostré, Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona o majetkovém přiznání a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o majetkovém přiznání) /sněmovní tisk 678/ - prvé čtení
část č. 165 (21. 9. 2012)

49. schůze (4. - 19. 12. 2012)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 843/ - prvé čtení
část č. 100 (11. 12. 2012)

72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 776/ - prvé čtení  
část č. 22 (4. 12. 2012)

51. schůze (5. - 19. 2. 2013)

část č. 3 (5. 2. 2013)

44. Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marie Nedvědové, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /sněmovní tisk 839/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 143, část č. 147 (8. 2. 2013)

121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 730/ - třetí čtení
část č. 183 (13. 2. 2013)

177. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 843/ - druhé čtení  
část č. 200 (13. 2. 2013)

52. schůze (19. 3. - 3. 4. 2013)

15. Vládní návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) /sněmovní tisk 827/ - druhé čtení
část č. 57 (20. 3. 2013)

32. Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 640/ - prvé čtení
část č. 109 (22. 3. 2013)

86. Vládní návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) /sněmovní tisk 827/ - třetí čtení
část č. 190 (27. 3. 2013)

54. schůze (11. - 25. 6. 2013)

část č. 4 (11. 6. 2013)

56. schůze (17. 7. 2013)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 928/ - třetí čtení
část č. 8 (17. 7. 2013)


Přihlásit/registrovat se do ISP