Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Ivana Levá

Schůze: 3, 7, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 32, 33, 36, 38, 45, 47, 48, 49, 51, 54

3. schůze (10. 8. 2010)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 25 (10. 8. 2010)

7. schůze (26. 10. - 9. 11. 2010)

5. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 102/ - prvé čtení
část č. 41 (27. 10. 2010)

13. schůze (1. - 11. 2. 2011)

102. Ústní interpelace
část č. 81 (3. 2. 2011)

14. schůze (15. - 25. 3. 2011)

31. Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 205/ - prvé čtení
část č. 76 (16. 3. 2011)

93. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2009 /sněmovní tisk 114/
část č. 127 (23. 3. 2011)

16. schůze (26. 4. - 11. 5. 2011)

41. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Ivana Ohlídala, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 255/ - prvé čtení
část č. 241 (10. 5. 2011)

108. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2010 /sněmovní tisk 273/
části č. 184-185 (5. 5. 2011)

19. schůze (7. - 21. 6. 2011)

25. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 27/ - druhé čtení
část č. 286 (21. 6. 2011)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 377/ - prvé čtení
část č. 19 (7. 6. 2011)

113. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 219 (16. 6. 2011)

114. Ústní interpelace
část č. 110 (9. 6. 2011), část č. 237 (16. 6. 2011)

20. schůze (12. - 13. 7. 2011)

11. Návrh poslanců Jana Drastichové, Dagmar Navrátilové, Marty Semelové a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 396/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 91 (13. 7. 2011)

12. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 27/ - třetí čtení
část č. 91 (13. 7. 2011)

22. schůze (30. 8. - 9. 9. 2011)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 408/ - třetí čtení
část č. 85 (7. 9. 2011)

23. schůze (20. - 27. 9. 2011)

22. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Ivana Ohlídala, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 255/ - druhé čtení  
část č. 62 (21. 9. 2011)

25. schůze (25. 10. - 6. 11. 2011)

část č. 267 (2. 11. 2011)

32. schůze (6. - 20. 12. 2011)

27. Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 480/ - druhé čtení
část č. 59 (7. 12. 2011)

120. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2010 /sněmovní tisk 465/
část č. 237 (15. 12. 2011)

142. Ústní interpelace
části č. 250-251 (15. 12. 2011)

33. schůze (31. 1. - 10. 2. 2012)

23. Návrh poslanců Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Pavola Lukši, Stanislava Polčáka, Jana Husáka, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 541/ - prvé čtení
část č. 57 (1. 2. 2012)

36. schůze (13. - 21. 3. 2012)

35. Vládní návrh zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) /sněmovní tisk 620/ - prvé čtení
část č. 129 (20. 3. 2012)

38. schůze (24. 4. - 9. 5. 2012)

77. Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2011 /sněmovní tisk 612/
část č. 50 (3. 5. 2012)

45. schůze (4. - 7. 9. 2012)

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/9/ - zamítnutý Senátem
část č. 68 (5. 9. 2012)

47. schůze (23. 10. - 9. 11. 2012)

4. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/11/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 178 (7. 11. 2012)

48. schůze (28. 11. 2012)

. Vládní návrh nového zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 857/ - prvé čtení
část č. 29 (28. 11. 2012)

49. schůze (4. - 19. 12. 2012)

155. Ústní interpelace
část č. 162 (13. 12. 2012)

51. schůze (5. - 19. 2. 2013)

174. Ústní interpelace
části č. 103-104 (7. 2. 2013)

54. schůze (11. - 25. 6. 2013)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 603/ - druhé čtení  
část č. 15 (11. 6. 2013)


Přihlásit/registrovat se do ISP