Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Petr Tluchoř

Schůze: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 32, 33, 36, 38, 40, 41, 45, 46, 47

1. schůze (22. - 24. 6. 2010)

4. Návrh na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů
část č. 6 (22. 6. 2010)

10. Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny
část č. 15 (24. 6. 2010)

15. Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny
část č. 23 (24. 6. 2010)

2. schůze (7. - 9. 7. 2010)

3. Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2010 (2. až 5. volební období)
části č. 5-8 (7. 7. 2010)

5. schůze (21. - 24. 9. 2010)

část č. 6, část č. 9 (21. 9. 2010), část č. 59 (23. 9. 2010)

7. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jaroslava Krákory, Davida Ratha, Lubomíra Zaorálka, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a některé další zákony /sněmovní tisk 9/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 50 (22. 9. 2010)

38. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. srpna 2009 v Tbilisi /sněmovní tisk 43/ - prvé čtení
část č. 99 (23. 9. 2010)

7. schůze (26. 10. - 9. 11. 2010)

část č. 2 (26. 10. 2010), část č. 89, části č. 91-92 (2. 11. 2010), část č. 93 (3. 11. 2010), část č. 127 (4. 11. 2010), část č. 175 (5. 11. 2010)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí /sněmovní tisk 120/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 15 (26. 10. 2010)

5. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 102/ - prvé čtení
část č. 32, část č. 49 (27. 10. 2010)

8. schůze (2. 11. 2010)

části č. 7-8 (2. 11. 2010)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí /sněmovní tisk 155/ - zkrácené jednání
část č. 20 (2. 11. 2010)

9. schůze (7. - 17. 12. 2010)

část č. 64 (9. 12. 2010), část č. 239 (16. 12. 2010)

8. Návrh poslanců Petra Nečase, Karla Schwarzenberga, Radka Johna, Miroslavy Němcové, Miroslava Kalouska, Kristýny Kočí, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka a Víta Bárty na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 11/ - druhé čtení  
část č. 15 (7. 12. 2010)

91. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 102/ - třetí čtení
části č. 187-188 (15. 12. 2010)

92. Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2012 a 2013 /sněmovní tisk 103/
část č. 202 (15. 12. 2010)

100. Návrh poslanců Petra Nečase, Karla Schwarzenberga, Radka Johna, Miroslavy Němcové, Miroslava Kalouska, Kristýny Kočí, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka a Víta Bárty na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 11/ - třetí čtení
část č. 269, část č. 272, část č. 274, část č. 276, část č. 279, části č. 281-282 (17. 12. 2010)

13. schůze (1. - 11. 2. 2011)

část č. 2 (1. 2. 2011), část č. 25 (2. 2. 2011), část č. 60 (3. 2. 2011), část č. 123 (8. 2. 2011), část č. 141 (9. 2. 2011), část č. 207 (11. 2. 2011)

32. Návrh poslanců Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové, Marka Bendy a dalších na vydání zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji) /sněmovní tisk 204/ - prvé čtení
část č. 216, část č. 226, část č. 231 (11. 2. 2011)

52. Návrh směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států /kód dokumentu 14497/10, KOM(2010) 523 v konečném znění/ /sněmovní tisk 238-E/
část č. 174 (10. 2. 2011)

68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změny čl. 20 odst. 1 Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen /sněmovní tisk 221/ - prvé čtení
část č. 163 (9. 2. 2011)

14. schůze (15. - 25. 3. 2011)

část č. 84 (22. 3. 2011), část č. 164 (25. 3. 2011)

15. schůze (24. 3. 2011)

část č. 8 (24. 3. 2011)

16. schůze (26. 4. - 11. 5. 2011)

části č. 3-4 (27. 4. 2011), část č. 105 (3. 5. 2011)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 224/1999 Sb. /sněmovní tisk 325/ - prvé čtení
části č. 131-132 (3. 5. 2011)

78. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 232/ - třetí čtení
část č. 228 (6. 5. 2011)

19. schůze (7. - 21. 6. 2011)

4. Návrh poslanců Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové, Marka Bendy a dalších na vydání zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji) /sněmovní tisk 204/ - druhé čtení
část č. 120, část č. 130 (10. 6. 2011)

20. schůze (12. - 13. 7. 2011)

7. Vládní návrh zákona o důchodovém spoření /sněmovní tisk 412/ - prvé čtení
část č. 79 (13. 7. 2011)

32. schůze (6. - 20. 12. 2011)

107. Návrh na volbu členů Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
část č. 273 (16. 12. 2011)

33. schůze (31. 1. - 10. 2. 2012)

část č. 146 (7. 2. 2012), část č. 243 (10. 2. 2012)

66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/ - třetí čtení
část č. 248 (10. 2. 2012)

68. Návrh na volbu člena Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
část č. 221 (9. 2. 2012), část č. 246 (10. 2. 2012)

69. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 221 (9. 2. 2012)

36. schůze (13. - 21. 3. 2012)

část č. 66 (15. 3. 2012), část č. 131 (21. 3. 2012)

57. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 521/ - třetí čtení
část č. 144 (21. 3. 2012)

71. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 130 (20. 3. 2012), části č. 144-145 (21. 3. 2012)

73. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
části č. 145-146 (21. 3. 2012)

38. schůze (24. 4. - 9. 5. 2012)

část č. 7 (2. 5. 2012)

40. schůze (5. - 22. 6. 2012)

část č. 2 (5. 6. 2012), část č. 308 (22. 6. 2012)

57. Vládní návrh zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a některých dalších zákonů a o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů /sněmovní tisk 689/ - prvé čtení
část č. 306 (20. 6. 2012)

91. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
části č. 299-300 (20. 6. 2012)

92. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
část č. 300 (20. 6. 2012)

93. Návrh na volbu členů Rady České televize
část č. 300 (20. 6. 2012)

94. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
část č. 300 (20. 6. 2012)

95. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
část č. 300, část č. 307 (20. 6. 2012)

96. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
část č. 301 (20. 6. 2012)

97. Návrh na volbu kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
část č. 301 (20. 6. 2012)

41. schůze (10. - 14. 7. 2012)

22. Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 695/ - třetí čtení
část č. 100 (13. 7. 2012)

45. schůze (4. - 7. 9. 2012)

4. Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 695/3/ - zamítnutý Senátem
část č. 64 (5. 9. 2012)

46. schůze (18. - 26. 9. 2012)

část č. 54 (19. 9. 2012)

1. Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 801/ - prvé čtení
část č. 41 (18. 9. 2012)

132. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
části č. 176-177 (25. 9. 2012)

133. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
části č. 177-178 (25. 9. 2012)

47. schůze (23. 10. - 9. 11. 2012)

část č. 152 (7. 11. 2012)

86. Návrh poslanců Kateřiny Klasnové, Miroslavy Němcové, Vlasty Parkanové, Lubomíra Zaorálka, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Jeronýma Tejce a Pavla Kováčika na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 710/ - prvé čtení
část č. 20 (23. 10. 2012)


Přihlásit/registrovat se do ISP