Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Ivan Ohlídal

Schůze: 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57

3. schůze (10. 8. 2010)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 27 (10. 8. 2010)

5. schůze (21. - 24. 9. 2010)

88. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 61, část č. 63, část č. 68 (23. 9. 2010)

89. Ústní interpelace
část č. 80 (23. 9. 2010)

7. schůze (26. 10. - 9. 11. 2010)

5. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 102/ - prvé čtení
část č. 42 (27. 10. 2010)

9. schůze (7. - 17. 12. 2010)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 /sněmovní tisk 102/ - druhé čtení
část č. 34 (8. 12. 2010)

135. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 71 (9. 12. 2010), části č. 225-226 (16. 12. 2010)

136. Ústní interpelace
části č. 93-94 (9. 12. 2010), části č. 248-249 (16. 12. 2010)

11. schůze (21. 12. 2010)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 65/3/ - vrácený Senátem  
část č. 4 (21. 12. 2010)

12. schůze (21. 12. 2010)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 13 (21. 12. 2010)

13. schůze (1. - 11. 2. 2011)

42. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 212/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 115 (4. 2. 2011)

81. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury ČR za období 2009 - 2010 /sněmovní tisk 166/
část č. 181 (10. 2. 2011)

82. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 183 (10. 2. 2011)

101. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 60-62 (3. 2. 2011)

102. Ústní interpelace
část č. 81, část č. 86, část č. 97 (3. 2. 2011), část č. 192 (10. 2. 2011)

14. schůze (15. - 25. 3. 2011)

102. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 140-141 (24. 3. 2011)

103. Ústní interpelace
část č. 150 (24. 3. 2011)

16. schůze (26. 4. - 11. 5. 2011)

část č. 77 (29. 4. 2011)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 224/1999 Sb. /sněmovní tisk 325/ - prvé čtení
části č. 23-25 (27. 4. 2011), část č. 129 (3. 5. 2011)

42. Návrh poslanců Jaroslava Krupky, Stanislava Polčáka, Kristýny Kočí, Zbyňka Stanjury a Jiřího Petrů na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 259/ - prvé čtení
část č. 91 (29. 4. 2011)

43. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Hany Orgoníkové, Pavla Ploce, Františka Novosada, Jiřího Petrů, Romana Sklenáka a Ladislava Šincla na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 261/ - prvé čtení
část č. 254, část č. 256 (10. 5. 2011)

109. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 37-38, části č. 43-44 (28. 4. 2011)

110. Ústní interpelace
část č. 57 (28. 4. 2011), část č. 209 (5. 5. 2011)

17. schůze (26. 4. 2011)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 33 (26. 4. 2011)

19. schůze (7. - 21. 6. 2011)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 372/ - prvé čtení
část č. 58 (8. 6. 2011)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 373/ - prvé čtení
část č. 67 (8. 6. 2011)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/ - prvé čtení
část č. 157 (14. 6. 2011)

73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 224/1999 Sb. /sněmovní tisk 325/ - třetí čtení
části č. 273-274 (21. 6. 2011)

113. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 212, části č. 214-217 (16. 6. 2011)

114. Ústní interpelace
části č. 108-109 (9. 6. 2011), části č. 223-224 (16. 6. 2011)

20. schůze (12. - 13. 7. 2011)

11. Návrh poslanců Jana Drastichové, Dagmar Navrátilové, Marty Semelové a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 396/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 87, část č. 89 (13. 7. 2011)

23. schůze (20. - 27. 9. 2011)

25. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Anny Putnové a Milana Šťovíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 429/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 63 (21. 9. 2011)

117. Ústní interpelace
část č. 98 (22. 9. 2011)

25. schůze (25. 10. - 6. 11. 2011)

část č. 124 (1. 11. 2011), část č. 351 (4. 11. 2011), část č. 397 (5. 11. 2011), část č. 483, část č. 485, část č. 489, část č. 492 (6. 11. 2011)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 498/ - prvé čtení
část č. 249 (2. 11. 2011)

11. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Anny Putnové a Milana Šťovíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 429/ - druhé čtení
část č. 29 (25. 10. 2011)

22. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Kateřiny Konečné, Alexandra Černého, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona o způsobu uznávání nově vzniklých států Českou republikou /sněmovní tisk 349/ - prvé čtení
část č. 52 (26. 10. 2011)

26. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Látky, Václava Klučky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 395/ - prvé čtení
část č. 61 (26. 10. 2011)

76. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 75-79, část č. 82 (27. 10. 2011)

77. Ústní interpelace
část č. 105 (27. 10. 2011)

86. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 378/3/ - vrácený Senátem
části č. 165-166, část č. 172 (1. 11. 2011)

30. schůze (4. - 9. 11. 2011)

10. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Anny Putnové a Milana Šťovíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 429/ - třetí čtení
část č. 68 (9. 11. 2011)

32. schůze (6. - 20. 12. 2011)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 498/ - druhé čtení
část č. 42 (7. 12. 2011)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 403/ - druhé čtení
část č. 50 (7. 12. 2011)

25. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Látky, Václava Klučky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 395/ - druhé čtení
část č. 58 (7. 12. 2011)

82. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 498/ - třetí čtení
část č. 203 (14. 12. 2011)

101. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Látky, Václava Klučky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 395/ - třetí čtení
část č. 278 (16. 12. 2011)

136. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2010 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2010 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 513/
část č. 262 (15. 12. 2011)

138. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období říjen 2010 - září 2011 /sněmovní tisk 533/
části č. 263-264 (15. 12. 2011)

139. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
část č. 265 (15. 12. 2011)

141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 69-72 (8. 12. 2011), část č. 227 (15. 12. 2011)

142. Ústní interpelace
část č. 88, část č. 90 (8. 12. 2011), část č. 245 (15. 12. 2011)

33. schůze (31. 1. - 10. 2. 2012)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. /sněmovní tisk 570/ - prvé čtení
část č. 46 (1. 2. 2012)

32. Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/ - prvé čtení
část č. 137 (3. 2. 2012)

75. Informace předsedy vlády o jednání Evropské rady dne 30. ledna 2012
část č. 219 (9. 2. 2012)

76. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 70-71, část č. 73 (2. 2. 2012)

77. Ústní interpelace
části č. 100-101, části č. 105-106 (2. 2. 2012), část č. 231 (9. 2. 2012)

79. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 395/4/- vrácený Senátem  
část č. 160 (7. 2. 2012)

36. schůze (13. - 21. 3. 2012)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ - prvé čtení
část č. 50 (14. 3. 2012)

65. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro posouzení postupu Ministerstva zemědělství České republiky ve věci ochrany majetku a hodnoty ochranných známek podniku Budvar národní podnik České Budějovice
část č. 85 (15. 3. 2012)

70. Ústní interpelace
části č. 97-98, části č. 103-104 (15. 3. 2012)

37. schůze (20. 3. 2012)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 28 (20. 3. 2012)

38. schůze (24. 4. - 9. 5. 2012)

část č. 1 (24. 4. 2012), část č. 5 (2. 5. 2012)

33. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Chvojky, Stanislava Humla, Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) /sněmovní tisk 624/ - prvé čtení
část č. 135, části č. 137-138 (9. 5. 2012)

39. schůze (27. 4. 2012)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 21 (27. 4. 2012)

40. schůze (5. - 22. 6. 2012)

14. Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/ - druhé čtení
část č. 60 (6. 6. 2012)

49. Návrh poslanců Anny Putnové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 634/ - prvé čtení
části č. 302-303 (20. 6. 2012)

114. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 90-92, část č. 95, část č. 97, část č. 99 (7. 6. 2012)

115. Ústní interpelace
části č. 118-119, části č. 132-133 (7. 6. 2012), části č. 234-235, části č. 248-249 (14. 6. 2012)

41. schůze (10. - 14. 7. 2012)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 732/ - prvé čtení
části č. 21-22 (10. 7. 2012)

20. Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/ - třetí čtení
část č. 117, část č. 122 (13. 7. 2012)

23. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslankyně Vlasty Parkanové
část č. 81 (11. 7. 2012)

44. schůze (18. 7. 2012)

. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 7 (18. 7. 2012)

45. schůze (4. - 7. 9. 2012)

20. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 73 (6. 9. 2012)

21. Ústní interpelace
část č. 85, část č. 89 (6. 9. 2012)

46. schůze (18. - 26. 9. 2012)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 732/ - druhé čtení
část č. 48, část č. 50 (18. 9. 2012)

150. Ústní interpelace
část č. 132, části č. 137-138 (20. 9. 2012)

47. schůze (23. 10. - 9. 11. 2012)

část č. 6 (23. 10. 2012), část č. 62 (25. 10. 2012), část č. 131 (6. 11. 2012), část č. 252, část č. 254 (9. 11. 2012)

5. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 584/7/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 187 (7. 11. 2012)

16. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Chvojky, Stanislava Humla, Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) /sněmovní tisk 624/ - druhé čtení
části č. 147-148 (6. 11. 2012)

130. Ústní interpelace
část č. 237, část č. 239, části č. 242-243 (8. 11. 2012)

136. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 781/ - druhé čtení
část č. 263 (9. 11. 2012)

49. schůze (4. - 19. 12. 2012)

část č. 10 (4. 12. 2012)

9. Vládní návrh na vydání zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) /sněmovní tisk 617/ - druhé čtení
část č. 26 (4. 12. 2012)

14. Návrh poslanců Anny Putnové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 634/ - druhé čtení  
část č. 29 (4. 12. 2012)

103. Vládní návrh nového zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 857/ - třetí čtení
část č. 267 (19. 12. 2012)

121. Návrh poslanců Anny Putnové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 634/ - třetí čtení
části č. 187-189 (14. 12. 2012)

154. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 39, části č. 41-42 (6. 12. 2012), část č. 146 (13. 12. 2012)

155. Ústní interpelace
část č. 49 (6. 12. 2012), část č. 159 (13. 12. 2012)

50. schůze (17. 1. 2013)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 50 (17. 1. 2013)

51. schůze (5. - 19. 2. 2013)

37. Návrh poslanců Josefa Šenfelda, Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 704/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 73 (6. 2. 2013)

78. Vládní návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) /sněmovní tisk 778/ - prvé čtení
část č. 244 (15. 2. 2013)

91. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 875/ - prvé čtení
část č. 202 (13. 2. 2013)

128. Návrh poslanců Gabriely Peckové, Stanislava Polčáka, Aleny Hanákové, Milady Halíkové, Dany Filipi, Ivany Levé, Pavla Ploce, Miroslava Petráně, Jany Suché, Zdeňka Bezecného a Waltera Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 756/ - třetí čtení
část č. 193 (13. 2. 2013)

173. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 82, části č. 85-87 (7. 2. 2013), část č. 210 (14. 2. 2013)

174. Ústní interpelace
část č. 102, části č. 112-113 (7. 2. 2013)

52. schůze (19. 3. - 3. 4. 2013)

107. Ústní interpelace
část č. 83, část č. 87 (21. 3. 2013)

53. schůze (7. - 17. 5. 2013)

27. Vládní návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) /sněmovní tisk 778/ - druhé čtení
část č. 128 (14. 5. 2013)

134. Vládní návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) /sněmovní tisk 778/ - třetí čtení
část č. 216, část č. 219, část č. 221, část č. 223 (17. 5. 2013)

164. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 35-37, část č. 39 (9. 5. 2013)

165. Ústní interpelace
části č. 201-202 (16. 5. 2013)

54. schůze (11. - 25. 6. 2013)

část č. 83 (18. 6. 2013), část č. 98 (19. 6. 2013)

160. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období říjen 2011 - září 2012 /sněmovní tisk 865/
část č. 112 (19. 6. 2013)

162. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období říjen 2012 - březen 2013 /sněmovní tisk 1011/
část č. 113 (19. 6. 2013)

186. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 67-68 (13. 6. 2013)

57. schůze (7. - 16. 8. 2013)

část č. 3 (7. 8. 2013)

3. Návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) /sněmovní tisk 778/8/- vrácený Senátem
část č. 58 (8. 8. 2013)


Přihlásit/registrovat se do ISP