Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Petrů

Schůze: 5, 7, 9, 13, 14, 16, 19, 23, 25, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54

5. schůze (21. - 24. 9. 2010)

89. Ústní interpelace
části č. 75-76, část č. 86 (23. 9. 2010)

7. schůze (26. 10. - 9. 11. 2010)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 81/ - druhé čtení
část č. 77, část č. 79 (29. 10. 2010)

87. Ústní interpelace
části č. 152-153 (4. 11. 2010)

9. schůze (7. - 17. 12. 2010)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 183/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 55 (8. 12. 2010)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník /sněmovní tisk 188/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 53 (8. 12. 2010)

136. Ústní interpelace
část č. 245 (16. 12. 2010)

13. schůze (1. - 11. 2. 2011)

102. Ústní interpelace
části č. 92-93 (3. 2. 2011), část č. 190, části č. 192-193 (10. 2. 2011)

14. schůze (15. - 25. 3. 2011)

část č. 5 (15. 3. 2011), část č. 84 (22. 3. 2011)

103. Ústní interpelace
část č. 152 (24. 3. 2011)

16. schůze (26. 4. - 11. 5. 2011)

část č. 271 (11. 5. 2011)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 224/1999 Sb. /sněmovní tisk 325/ - prvé čtení
část č. 146 (3. 5. 2011)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 326/ - prvé čtení
část č. 186 (5. 5. 2011)

110. Ústní interpelace
část č. 61 (28. 4. 2011)

19. schůze (7. - 21. 6. 2011)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 200/ - druhé čtení
části č. 209-210 (15. 6. 2011)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 370/ - prvé čtení
část č. 9, část č. 14 (7. 6. 2011)

114. Ústní interpelace
části č. 112-113 (9. 6. 2011)

23. schůze (20. - 27. 9. 2011)

117. Ústní interpelace
část č. 97 (22. 9. 2011)

25. schůze (25. 10. - 6. 11. 2011)

část č. 120 (1. 11. 2011), část č. 351 (4. 11. 2011)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 498/ - prvé čtení
část č. 239 (2. 11. 2011)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 370/ - druhé čtení
část č. 62, část č. 65 (26. 10. 2011)

21. Návrh poslanců Marie Nedvědové, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče a Marie Rusové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 345/ - prvé čtení
část č. 49 (26. 10. 2011)

29. Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ("zákon o silničním provozu") a o změnách některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/ - prvé čtení
část č. 71 (26. 10. 2011)

86. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 378/3/ - vrácený Senátem
části č. 291-292 (2. 11. 2011), části č. 305-306 (3. 11. 2011)

87. Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 406/3/ - vrácený Senátem
část č. 507, části č. 509-511 (6. 11. 2011)

30. schůze (4. - 9. 11. 2011)

část č. 14 (4. 11. 2011)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 370/ - třetí čtení
část č. 2, části č. 11-13 (4. 11. 2011)

32. schůze (6. - 20. 12. 2011)

142. Ústní interpelace
část č. 94 (8. 12. 2011), část č. 241 (15. 12. 2011)

33. schůze (31. 1. - 10. 2. 2012)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 370/6/ - vrácený Senátem
část č. 13 (31. 1. 2012)

8. Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ("zákon o silničním provozu") a o změnách některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/ - druhé čtení
část č. 27 (31. 1. 2012)

36. schůze (13. - 21. 3. 2012)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ - prvé čtení
část č. 49 (14. 3. 2012)

52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 535/ - třetí čtení
část č. 137 (21. 3. 2012)

70. Ústní interpelace
část č. 109 (15. 3. 2012)

37. schůze (20. 3. 2012)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 33 (20. 3. 2012)

38. schůze (24. 4. - 9. 5. 2012)

86. Ústní interpelace
část č. 67 (3. 5. 2012)

39. schůze (27. 4. 2012)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 48 (27. 4. 2012)

40. schůze (5. - 22. 6. 2012)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 537/ - druhé čtení
část č. 112 (7. 6. 2012)

14. Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/ - druhé čtení
část č. 73 (6. 6. 2012)

80. Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/ - třetí čtení
části č. 308-309 (22. 6. 2012)

109. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2011 /sněmovní tisk 672/
část č. 226 (14. 6. 2012)

45. schůze (4. - 7. 9. 2012)

21. Ústní interpelace
část č. 87 (6. 9. 2012)

47. schůze (23. 10. - 9. 11. 2012)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ - druhé čtení
část č. 53 (24. 10. 2012)

130. Ústní interpelace
část č. 97 (25. 10. 2012), část č. 240, část č. 250 (8. 11. 2012)

49. schůze (4. - 19. 12. 2012)

15. Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty /sněmovní tisk 657/ - druhé čtení  
část č. 30 (4. 12. 2012)

114. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Chvojky, Stanislava Humla, Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) /sněmovní tisk 624/ - třetí čtení
část č. 59 (7. 12. 2012)

155. Ústní interpelace
část č. 54 (6. 12. 2012)

164. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 880/ - zkrácené jednání  
část č. 215 (18. 12. 2012)

51. schůze (5. - 19. 2. 2013)

40. Návrh poslanců Borise Šťastného, Stanislava Polčáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 757/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 99 (7. 2. 2013)

121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 730/ - třetí čtení
část č. 183 (13. 2. 2013)

129. Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 577/ - třetí čtení
část č. 137 (8. 2. 2013)

174. Ústní interpelace
část č. 111 (7. 2. 2013)

52. schůze (19. 3. - 3. 4. 2013)

1. Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuální situaci kolem s-Karet
část č. 122 (22. 3. 2013)

53. schůze (7. - 17. 5. 2013)

165. Ústní interpelace
části č. 57-58 (9. 5. 2013), části č. 200-201 (16. 5. 2013)

54. schůze (11. - 25. 6. 2013)

18. Vládní návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob /sněmovní tisk 986/ - druhé čtení
část č. 42 (12. 6. 2013)


Přihlásit/registrovat se do ISP