Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Ladislav Šincl

Schůze: 5, 7, 9, 13, 14, 16, 19, 23, 25, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56

5. schůze (21. - 24. 9. 2010)

89. Ústní interpelace
část č. 74 (23. 9. 2010)

7. schůze (26. 10. - 9. 11. 2010)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 116/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 3, část č. 12 (26. 10. 2010)

9. schůze (7. - 17. 12. 2010)

136. Ústní interpelace
části č. 91-92 (9. 12. 2010)

13. schůze (1. - 11. 2. 2011)

102. Ústní interpelace
část č. 80, část č. 82, část č. 86, část č. 93 (3. 2. 2011), části č. 189-191, část č. 193, části č. 196-197 (10. 2. 2011)

14. schůze (15. - 25. 3. 2011)

103. Ústní interpelace
části č. 147-148, části č. 152-153 (24. 3. 2011)

16. schůze (26. 4. - 11. 5. 2011)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 224/1999 Sb. /sněmovní tisk 325/ - prvé čtení
část č. 130 (3. 5. 2011)

110. Ústní interpelace
části č. 58-59, část č. 70 (28. 4. 2011), části č. 205-206, část č. 212, část č. 214 (5. 5. 2011)

19. schůze (7. - 21. 6. 2011)

45. Návrh poslankyň Ivany Řápkové a Lenky Kohoutové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - prvé čtení
část č. 175 (14. 6. 2011)

114. Ústní interpelace
části č. 222-223 (16. 6. 2011)

23. schůze (20. - 27. 9. 2011)

117. Ústní interpelace
část č. 92, část č. 99 (22. 9. 2011)

25. schůze (25. 10. - 6. 11. 2011)

část č. 124 (1. 11. 2011), část č. 226, část č. 256, část č. 276 (2. 11. 2011), část č. 345 (4. 11. 2011), část č. 390 (5. 11. 2011), část č. 472 (6. 11. 2011)

80. Vládní návrh zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 452/ - druhé čtení
části č. 33-34 (26. 10. 2011)

86. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 378/3/ - vrácený Senátem
části č. 287-288 (2. 11. 2011), část č. 309 (3. 11. 2011)

87. Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 406/3/ - vrácený Senátem
část č. 505, část č. 515, část č. 518 (6. 11. 2011)

30. schůze (4. - 9. 11. 2011)

2. Vládní návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů /sněmovní tisk 473/ - druhé čtení
část č. 32 (4. 11. 2011)

31. schůze (9. 11. 2011)

3. Vládní návrh zákona o Celní správě České republiky /sněmovní tisk 452/ - třetí čtení
část č. 2 (9. 11. 2011)

32. schůze (6. - 20. 12. 2011)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 498/ - druhé čtení
část č. 43 (7. 12. 2011)

142. Ústní interpelace
část č. 88, část č. 90 (8. 12. 2011), část č. 241, část č. 245, části č. 251-253 (15. 12. 2011)

33. schůze (31. 1. - 10. 2. 2012)

4. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 449/ - druhé čtení
část č. 146, část č. 149 (7. 2. 2012)

60. Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ("zákon o silničním provozu") a o změnách některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/ - třetí čtení
část č. 199 (8. 2. 2012)

77. Ústní interpelace
část č. 112 (2. 2. 2012), část č. 228, části č. 232-233 (9. 2. 2012)

36. schůze (13. - 21. 3. 2012)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 524/ - druhé čtení
část č. 12, část č. 15 (13. 3. 2012)

59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 524/ - třetí čtení
část č. 140 (21. 3. 2012)

70. Ústní interpelace
části č. 92-93, část č. 103 (15. 3. 2012)

38. schůze (24. 4. - 9. 5. 2012)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/8/- vrácený Senátem
část č. 9 (2. 5. 2012)

4. Návrh zákona o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 449/4/- vrácený Senátem
část č. 13, část č. 16 (2. 5. 2012)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 659/ - prvé čtení
část č. 108 (4. 5. 2012)

86. Ústní interpelace
část č. 69 (3. 5. 2012)

39. schůze (27. 4. 2012)

1. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 23 (27. 4. 2012)

40. schůze (5. - 22. 6. 2012)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/ - druhé čtení
část č. 142, část č. 146 (8. 6. 2012)

14. Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/ - druhé čtení
část č. 72 (6. 6. 2012)

115. Ústní interpelace
části č. 115-116 (7. 6. 2012), část č. 239, část č. 243 (14. 6. 2012)

41. schůze (10. - 14. 7. 2012)

4. Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 695/ - druhé čtení
část č. 5, část č. 10 (10. 7. 2012)

20. Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/ - třetí čtení
části č. 118-119 (13. 7. 2012)

22. Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 695/ - třetí čtení
část č. 93 (13. 7. 2012)

45. schůze (4. - 7. 9. 2012)

4. Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 695/3/ - zamítnutý Senátem
část č. 51 (5. 9. 2012)

21. Ústní interpelace
část č. 84, část č. 86 (6. 9. 2012)

46. schůze (18. - 26. 9. 2012)

1. Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 801/ - prvé čtení
část č. 34 (18. 9. 2012)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 734/ - druhé čtení
část č. 86, část č. 91 (19. 9. 2012)

120. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 733/ - třetí čtení
část č. 216 (26. 9. 2012)

121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 734/ - třetí čtení
část č. 220 (26. 9. 2012)

150. Ústní interpelace
část č. 120, část č. 128 (20. 9. 2012)

47. schůze (23. 10. - 9. 11. 2012)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 812/ - prvé čtení
část č. 38 (24. 10. 2012)

8. Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/4/ - zamítnutý Senátem
část č. 214 (7. 11. 2012)

11. Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 801/ - druhé čtení
část č. 55, část č. 61 (24. 10. 2012)

103. Vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 801/ - třetí čtení
část č. 154, část č. 169 (7. 11. 2012)

130. Ústní interpelace
část č. 238 (8. 11. 2012)

49. schůze (4. - 19. 12. 2012)

části č. 142-143 (13. 12. 2012), část č. 195 (18. 12. 2012), část č. 226 (19. 12. 2012)

1. Vládní návrh nového zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 857/ - druhé čtení
část č. 116 (12. 12. 2012)

107. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2013 /sněmovní tisk 855/
část č. 279 (19. 12. 2012)

125. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 763/ - třetí čtení
část č. 119 (12. 12. 2012)

156. Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 801/3/ - zamítnutý Senátem
část č. 252 (19. 12. 2012)

50. schůze (17. 1. 2013)

1. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 49 (17. 1. 2013)

51. schůze (5. - 19. 2. 2013)

27. Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 821/ - prvé čtení
část č. 36 (6. 2. 2013)

174. Ústní interpelace
části č. 111-112, část č. 114, část č. 120 (7. 2. 2013)

52. schůze (19. 3. - 3. 4. 2013)

17. Návrh poslanců Jany Černochové, Jaroslavy Wenigerové, Igora Svojáka, Zdeňka Bezecného, Miroslava Kalouska, Daniela Korteho, Jany Suché a Viktora Paggia na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 873/ - druhé čtení
část č. 140, část č. 145 (26. 3. 2013)

88. Návrh poslanců Jany Černochové, Jaroslavy Wenigerové, Igora Svojáka, Zdeňka Bezecného, Miroslava Kalouska, Daniela Korteho, Jany Suché a Viktora Paggia na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 873/ - třetí čtení
část č. 204 (3. 4. 2013)

107. Ústní interpelace
část č. 84, část č. 92, část č. 96 (21. 3. 2013)

53. schůze (7. - 17. 5. 2013)

165. Ústní interpelace
část č. 194, část č. 197, části č. 211-212 (16. 5. 2013)

54. schůze (11. - 25. 6. 2013)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 933/ - druhé čtení
část č. 88 (18. 6. 2013)

56. schůze (17. 7. 2013)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 933/ - třetí čtení
část č. 9 (17. 7. 2013)


Přihlásit/registrovat se do ISP