Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Zdeněk Bezecný

Schůze: 32, 33, 36, 41, 49, 52, 54, 57

32. schůze (6. - 20. 12. 2011)

130. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2011 /sněmovní tisk 472/
část č. 258 (15. 12. 2011)

33. schůze (31. 1. - 10. 2. 2012)

32. Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/ - prvé čtení
část č. 139 (3. 2. 2012), část č. 175 (7. 2. 2012)

36. schůze (13. - 21. 3. 2012)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 581/ - druhé čtení
část č. 33 (14. 3. 2012)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 603/ - prvé čtení
část č. 128 (20. 3. 2012)

41. schůze (10. - 14. 7. 2012)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 621/ - třetí čtení
část č. 43 (11. 7. 2012)

49. schůze (4. - 19. 12. 2012)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 603/ - druhé čtení  
část č. 28 (4. 12. 2012)

52. schůze (19. 3. - 3. 4. 2013)

část č. 5 (19. 3. 2013)

54. schůze (11. - 25. 6. 2013)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 603/ - druhé čtení  
části č. 15-16 (11. 6. 2013)

57. schůze (7. - 16. 8. 2013)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 603/ - třetí čtení
části č. 67-68 (8. 8. 2013)


Přihlásit/registrovat se do ISP