Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Dobeš

Schůze: 2, 5, 7, 9, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 32, 33, 34, 47, 49

2. schůze (7. - 9. 7. 2010)

12. Návrh na volbu Veřejného ochránce práv
část č. 14, část č. 20 (9. 7. 2010)

5. schůze (21. - 24. 9. 2010)

88. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 68-69 (23. 9. 2010)

89. Ústní interpelace
části č. 82-83, části č. 85-87 (23. 9. 2010)

7. schůze (26. 10. - 9. 11. 2010)

66. Strategie boje proti extremismu v roce 2009 /sněmovní tisk 5/
část č. 173 (4. 11. 2010)

86. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 132-134 (4. 11. 2010)

87. Ústní interpelace
část č. 154, část č. 156 (4. 11. 2010)

9. schůze (7. - 17. 12. 2010)

135. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 225-226 (16. 12. 2010)

136. Ústní interpelace
část č. 244, části č. 248-249, část č. 251, část č. 258 (16. 12. 2010)

13. schůze (1. - 11. 2. 2011)

42. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 212/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 110 (4. 2. 2011)

101. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 61-62, část č. 71 (3. 2. 2011)

102. Ústní interpelace
části č. 89-90, části č. 92-93, část č. 97 (3. 2. 2011)

14. schůze (15. - 25. 3. 2011)

24. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Vlasty Bohdalové, Jaroslava Krákory, Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 80/ - prvé čtení
část č. 42 (16. 3. 2011)

103. Ústní interpelace
část č. 153 (24. 3. 2011)

16. schůze (26. 4. - 11. 5. 2011)

41. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Ivana Ohlídala, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 255/ - prvé čtení
část č. 241 (10. 5. 2011)

19. schůze (7. - 21. 6. 2011)

47. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 333/ - prvé čtení
část č. 177 (14. 6. 2011)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/ - prvé čtení
část č. 152, část č. 160 (14. 6. 2011)

113. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 215-219 (16. 6. 2011)

114. Ústní interpelace
části č. 108-110, části č. 115-116 (9. 6. 2011), část č. 237 (16. 6. 2011)

129. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 319/ - druhé čtení  
část č. 287 (21. 6. 2011)

20. schůze (12. - 13. 7. 2011)

11. Návrh poslanců Jana Drastichové, Dagmar Navrátilové, Marty Semelové a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 396/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 89 (13. 7. 2011)

21. schůze (30. 8. - 6. 9. 2011)

1. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslanců Víta Bárty a Jaroslava Škárky
část č. 11 (30. 8. 2011)

22. schůze (30. 8. - 9. 9. 2011)

26. Návrh poslanců Jany Drastichové, Dagmar Navrátilové, Marty Semelové a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 396/ - třetí čtení
část č. 48 (2. 9. 2011)

23. schůze (20. - 27. 9. 2011)

22. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Ivana Ohlídala, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 255/ - druhé čtení  
část č. 62 (21. 9. 2011)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 403/ - prvé čtení  
část č. 64 (21. 9. 2011)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 443/ - prvé čtení  
část č. 65 (21. 9. 2011)

25. schůze (25. 10. - 6. 11. 2011)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/ - druhé čtení
část č. 27 (25. 10. 2011)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 477/ - prvé čtení
část č. 38, část č. 40 (26. 10. 2011)

76. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 76-79 (27. 10. 2011)

30. schůze (4. - 9. 11. 2011)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/ - třetí čtení
část č. 64 (9. 11. 2011)

32. schůze (6. - 20. 12. 2011)

145. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 340/4/ - vrácený Senátem
část č. 286, část č. 289 (20. 12. 2011)

33. schůze (31. 1. - 10. 2. 2012)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 477/ - druhé čtení
část č. 27 (31. 1. 2012)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 574/ - prvé čtení
část č. 202, část č. 207 (8. 2. 2012)

77. Ústní interpelace
část č. 103, části č. 107-110, části č. 114-115 (2. 2. 2012)

34. schůze (9. 2. 2012)

část č. 7 (9. 2. 2012)

47. schůze (23. 10. - 9. 11. 2012)

8. Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/4/ - zamítnutý Senátem
část č. 206 (7. 11. 2012)

49. schůze (4. - 19. 12. 2012)

103. Vládní návrh nového zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 857/ - třetí čtení
část č. 270 (19. 12. 2012)


Přihlásit/registrovat se do ISP