Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Radim Jirout

Schůze: 25, 32, 40, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 57

25. schůze (25. 10. - 6. 11. 2011)

77. Ústní interpelace
část č. 102, části č. 113-114 (27. 10. 2011)

32. schůze (6. - 20. 12. 2011)

142. Ústní interpelace
část č. 88 (8. 12. 2011)

40. schůze (5. - 22. 6. 2012)

107. Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2011 /sněmovní tisk 656/
část č. 218 (14. 6. 2012)

115. Ústní interpelace
části č. 233-234 (14. 6. 2012)

46. schůze (18. - 26. 9. 2012)

142. Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 /sněmovní tisk 729/
část č. 142, část č. 145 (21. 9. 2012)

143. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2011 /sněmovní tisk 744/
část č. 145, část č. 148 (21. 9. 2012)

144. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2012 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2012) /sněmovní tisk 770/
část č. 149 (21. 9. 2012)

47. schůze (23. 10. - 9. 11. 2012)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ - druhé čtení
část č. 52 (24. 10. 2012)

49. schůze (4. - 19. 12. 2012)

108. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ - třetí čtení
části č. 62-63 (7. 12. 2012)

51. schůze (5. - 19. 2. 2013)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 829/ - prvé čtení
část č. 66 (6. 2. 2013)

33. Vládní návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech /sněmovní tisk 896/ - prvé čtení
část č. 68 (6. 2. 2013)

34. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů /sněmovní tisk 897/ - prvé čtení
část č. 70 (6. 2. 2013)

46. Návrh poslanců Pavla Svobody a Jana Smutného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 849/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 249 (15. 2. 2013)

50. Návrh poslanců Cyrila Zapletala, Pavla Ploce, Josefa Novotného a dalších na vydání zákona o zřízení Krajského soudu v Liberci a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 598/ - prvé čtení
část č. 256 (15. 2. 2013)

75. Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Václava Kubaty, Lenky Andrýsové, Ivana Fuksy, Jana Bureše a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 743/ - prvé čtení
část č. 199 (13. 2. 2013)

144. Informace o podpořeném financování za rok 2011 /sněmovní tisk 696/
část č. 219 (14. 2. 2013)

145. Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2011 /sněmovní tisk 697/
část č. 219 (14. 2. 2013)

52. schůze (19. 3. - 3. 4. 2013)

1. Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuální situaci kolem s-Karet
část č. 124 (22. 3. 2013)

53. schůze (7. - 17. 5. 2013)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 829/ - druhé čtení
část č. 89, část č. 91 (10. 5. 2013)

20. Vládní návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech /sněmovní tisk 896/ - druhé čtení
části č. 92-93 (10. 5. 2013)

21. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů /sněmovní tisk 897/ - druhé čtení
část č. 93 (10. 5. 2013)

24. Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Václava Kubaty, Lenky Andrýsové, Ivana Fuksy, Jana Bureše a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 743/ - druhé čtení
část č. 88 (10. 5. 2013)

32. Návrh poslanců Pavla Svobody a Jana Smutného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 849/ - druhé čtení
část č. 96 (10. 5. 2013)

90. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí /sněmovní tisk 1003/ - prvé čtení
část č. 166 (15. 5. 2013)

122. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 829/ - třetí čtení
část č. 147 (15. 5. 2013)

127. Vládní návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech /sněmovní tisk 896/ - třetí čtení
část č. 139 (15. 5. 2013)

128. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů /sněmovní tisk 897/ - třetí čtení
část č. 140 (15. 5. 2013)

131. Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Václava Kubaty, Lenky Andrýsové, Ivana Fuksy, Jana Bureše a Jiřího Rusnoka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 743/ - třetí čtení
část č. 140 (15. 5. 2013)

139. Návrh poslanců Pavla Svobody a Jana Smutného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 849/ - třetí čtení
část č. 142 (15. 5. 2013)

149. Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2013 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2012) /sněmovní tisk 926/
část č. 151 (15. 5. 2013)

54. schůze (11. - 25. 6. 2013)

168. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2012 /sněmovní tisk 958/
část č. 85 (18. 6. 2013)

193. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí /sněmovní tisk 1003/ - druhé čtení
část č. 92 (18. 6. 2013)

57. schůze (7. - 16. 8. 2013)

7. Vládní návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí /sněmovní tisk 1003/ - třetí čtení
část č. 63 (8. 8. 2013)


Přihlásit/registrovat se do ISP