Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Patricie Kotalíková

Schůze: 25, 33, 47, 49

25. schůze (25. 10. - 6. 11. 2011)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 441/ - druhé čtení
část č. 31 (25. 10. 2011)

33. schůze (31. 1. - 10. 2. 2012)

8. Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ("zákon o silničním provozu") a o změnách některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/ - druhé čtení
část č. 27 (31. 1. 2012)

47. schůze (23. 10. - 9. 11. 2012)

část č. 131 (6. 11. 2012)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 825/ - prvé čtení
části č. 136-137 (6. 11. 2012)

49. schůze (4. - 19. 12. 2012)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 825/ - druhé čtení
část č. 105, část č. 107 (11. 12. 2012)

119. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 825/ - třetí čtení
části č. 222-223 (18. 12. 2012)


Přihlásit/registrovat se do ISP