Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Josef Tancoš

Schůze: 13, 16, 19, 23, 25, 30, 38, 41, 45, 47, 49, 51, 53

13. schůze (1. - 11. 2. 2011)

102. Ústní interpelace
část č. 87, části č. 99-100 (3. 2. 2011)

16. schůze (26. 4. - 11. 5. 2011)

110. Ústní interpelace
část č. 68, část č. 72 (28. 4. 2011)

19. schůze (7. - 21. 6. 2011)

114. Ústní interpelace
části č. 228-229, část č. 240 (16. 6. 2011)

23. schůze (20. - 27. 9. 2011)

2. Vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 285/ - druhé čtení  
část č. 54 (21. 9. 2011)

3. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 286/ - druhé čtení  
části č. 54-55 (21. 9. 2011)

25. schůze (25. 10. - 6. 11. 2011)

77. Ústní interpelace
část č. 101, část č. 111 (27. 10. 2011)

86. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 378/3/ - vrácený Senátem
části č. 285-286 (2. 11. 2011), část č. 310 (3. 11. 2011)

30. schůze (4. - 9. 11. 2011)

13. Vládní návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů /sněmovní tisk 473/ - třetí čtení
část č. 72 (9. 11. 2011)

38. schůze (24. 4. - 9. 5. 2012)

86. Ústní interpelace
část č. 57 (3. 5. 2012)

41. schůze (10. - 14. 7. 2012)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 731/ - prvé čtení
část č. 17 (10. 7. 2012)

45. schůze (4. - 7. 9. 2012)

20. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 73 (6. 9. 2012)

47. schůze (23. 10. - 9. 11. 2012)

130. Ústní interpelace
části č. 95-96, části č. 102-103 (25. 10. 2012)

49. schůze (4. - 19. 12. 2012)

1. Vládní návrh nového zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 857/ - druhé čtení
část č. 116 (12. 12. 2012)

4. Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 731/5/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 234 (19. 12. 2012)

51. schůze (5. - 19. 2. 2013)

36. Vládní návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití /sněmovní tisk 892/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 139 (8. 2. 2013)

53. schůze (7. - 17. 5. 2013)

165. Ústní interpelace
části č. 195-196, část č. 200 (16. 5. 2013)


Přihlásit/registrovat se do ISP