(12.10 hodin)

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, jsem přesvědčen, že je nesmírně dobře, že se tato Poslanecká sněmovna hned na úvod svého ustavení a na začátku zasedání shodla na několika důležitých věcech. Myslím si, že je nesmírně důležité, aby tento signál zaznamenali občané České republiky a voliči. To, že jsme se shodli snížit celkově počet parlamentních funkcí, včetně pozic ve vedení Sněmovny, ve výborech, v podvýborech apod., to, že jsme se rozhodli omezit svou imunitu, že jsme se rozhodli snížit své platy a zdanit náhrady, je podle mého názoru nutným a nezbytným krokem, který potřebovala česká veřejnost slyšet a vidět.

Je tady samozřejmě i otázka dalšího působení, protože v tuto chvíli není rozhodnuto o tom, kdo bude tvořit v této Sněmovně vládní koalici a kdo bude tvořit opozici. Tyto věci jsou v jednání a já pevně věřím, že budou dotaženy do správného konce. Nicméně v každém případě platí, že opozice si zaslouží důstojné postavení z hlediska kontrolních mechanismů Sněmovny. Je mimo vši pochybnost, že například v některých klíčových kontrolních orgánech, jako je většina kontrolních orgánů například pro činnost zpravodajských služeb, ale i řada klíčových výborů, je naprosto samozřejmé, že tato místa budou přidělena opozičním stranám. Je také zjevné, že z hlediska některých základních koncepčních změn, jako jsou změny důchodového systému, jako je postavení České republiky v zahraničně bezpečnostní oblasti, to bude vyžadovat širší politický konsensus, širší politickou debatu. Jsem přesvědčen, že z tohoto pohledu tady bude otevřen velký prostor pro dialog mezi vládní koalicí, vznikne-li, a opozičními stranami, především tedy demokratickou opozicí.

Na závěr mi dovolte, abych odůvodnil návrh poslaneckého klubu Občanské demokratické strany na nominaci paní Miroslavy Němcové na pozici předsedkyně Poslanecké sněmovny.

Paní poslankyně Miroslava Němcová je zkušenou poslankyní a osvědčila se v pozici jak místopředsedkyně, tak první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. Co je ale nejdůležitější, podle mého názoru, pro názor všech volitelek a volitelů v tuto chvíli, je, že je to slušný a charakterní člověk a že právě takového člověka potřebujeme v čele Poslanecké sněmovny. Mimo jiné i proto, abychom vylepšili pověst české politiky v očích občanů a v očích voličů. A v neposlední řadě - a to mi dovolte dodat úplně na závěr - bude nesmírně dobře, zda v maskulinním světě české politiky bude v čele jedné z klíčových ústavních institucí stát tato charakterní žena.

Děkuji. (Mohutný potlesk.)

 

Předsedající Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Nečasovi a zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Nehlásí se nikdo. Končím tedy rozpravu.

Vydávání hlasovacích lístků bude zahájeno bezprostředně po přerušení našeho jednání a bude trvat... Já poprosím o upřesnění pana předsedu volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážená paní předsedající, v rozpravě vystoupili tři řečníci, žádné návrhy k hlasování nezazněly. O způsobu volby se nehlasuje, protože zákon o jednacím řádu stanoví, že pro volbu předsedy Poslanecké sněmovny je určena volba tajná. Hlasovací lístky budou vydávány po dobu 30 minut a jejich vydávání bude zahájeno bezprostředně poté, co se dostaví volební komise včetně mě do prostoru Státních aktů.

Čili vydávání hlasovacích lístků bude ukončeno ve 12 hodin 45 minut a ve 13 hodin se zde budeme moci sejít k vyhlášení výsledků prvního kola první volby.

 

Předsedající Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane předsedo. Přerušuji tedy jednání pro konání volby předsedy Poslanecké sněmovny do 13 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.14 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP