(16.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

To je základní stimul pro růst spotřeby a také spotřebních investic. Na to se bohužel Nečasova vláda vůbec neohlíží a pod faktickým vedením ministra financí jen dál halasně brousí na své vystrašené občany rozpočtové nože. A v tom tkví celý problém předloženého vládního prohlášení.

V úvodu programu vláda deklaruje své základní východisko: podpoříme podnikavost a iniciativu, protože víme, že jen podnikatelský sektor je tvůrcem bohatství a společnosti, ne stát. V duchu tohoto přesvědčení pak celý vládní program podporuje především podnikání a podnikatele, jim se snaží ulehčit, zatímco platit mají zaměstnanci a důchodci. I sociální demokracie podporuje podnikání, ale přece nelze spolu s vládou Petra Nečase tvrdit, že jen podnikání je výlučným tvůrcem bohatství společnosti. Podle našeho přesvědčení je tímto tvůrcem bohatství člověk, zaměstnanci, či chcete-li, jejich práce. Samozřejmě, že podnikání, management je také práce, a jde tedy o spolupráci podepřenou sociálním smírem. V tomto smyslu celá civilizovaná Evropa, ale i Spojené státy a další země dospěly k modernímu poznání, že je možné sladit úspěšný rozvoj podnikání s růstem všeobecné životní úrovně. A stát jako výkonný nástroj demokracie má v tomto směru klíčovou a nezastupitelnou roli.

Nelze souhlasit s tím, že role státu se v příštích letech má dramatickým způsobem oslabovat. Protože kdo rozvíjí infrastrukturu, kdo rozvíjí dálnice, železnice, vše, bez čeho je moderní podnikání ztraceno, kdo má rozvíjet vzdělanost, základní výzkum, kvalitní veřejnou správu nebo kulturu, kdo má vytvářet podmínky k tomu, aby se v naší zemi lépe žilo a také lépe podnikalo? Právě stát je podle našeho přesvědčení tím, kdo má velké možnosti přispívat k ekonomickému růstu. Stát je tím, kdo má hlavní odpovědnost vůči občanům v jejich životní úrovni, životnímu prostředí i jejich bezpečnosti. Demokratický stát.

I v tomto se tedy s představiteli současné vládní koalice zásadně lišíme. A nejde jen o názor sociální demokracie. Na tomto přesvědčení jsou vybudovány moderní evropské ideje sociálního smíru. Jak ale chcete sociální smír udržet, když břemeno překonání krizových potíží přenášíte pouze na zaměstnance a střední vrstvy, aniž by zaměstnavatelé či firmy participovali a dohodlo se také zvýšení jejich daňových příspěvků k rozpočtové stabilizaci? Přitom v předchozích tučných letech byl růst firemních zisků enormní. Také firmy si mohly vytvořit rezervy pro léta hubená, kdy i při nižších ziscích je třeba dále investovat do své budoucnosti.

Tedy ze zásadních důvodů shrnujících potřeby ekonomického růstu a zájmy celé společnosti a demokracie nemůžeme s tímto vládním programem souhlasit. Vládní program je spíše technokratickým řešením deficitu státního rozpočtu obaleným do množství všeobecných frází. Postrádá vizi, postrádá cíl, postrádá dlouhodobou hospodářskou strategii, která by podpořila vznik nových pracovních míst.

Žádáme jako sociální demokraté širokou veřejnou diskusi k navrženému programu vlády. Podtrhuji, že diskusi, nikoliv jednostrannou vysvětlovací propagandu. Tedy kritické hledání pravdy a koneckonců také vítězství pravdy v duchu tradic prvního prezidenta svobodného Československa Tomáše Masaryka. Takové diskuse jsme připraveni se aktivně zúčastnit i se svými konkrétními návrhy na dlouhodobé řešení situace našich státních financí včetně rozumných úspor. Chcete-li skutečnou demokracii a sociální smír, pojďte prosím na tuto diskusi. Jinak hrozí, že vláda vyvolá jen spory a všeobecný pesimismus, a to nikomu v České republice nakonec neprospěje. Ani této vládě, které nyní hrozí, že smutně vstoupí do našich dějin jen jako vláda nezodpovědných rozpočtových řezníků. Takovéto vládě na základě takovéhoto programu není možné dát důvěru.

Děkuji. (Slabý potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji Bohuslavu Sobotkovi a mám zde dvě faktické poznámky. Nejprve pan kolega Vítězslav Jandák, poté pan poslanec Josef Novotný? Ne. Takže pouze jedna faktická a slovo má pan poslanec Vítězslav Jandák.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Vážená paní předsedkyně, vážený pane kolego, vážená vládo, děkuji mockrát.

Já ani nevím, co jsem chtěl říct, ale když se tak dívám a celé to odpoledne vnímám, co se tady odehrává, tak mám dojem, že to je nějak špatně. Já bych poprosil novináře: Buďte tak laskaví a podívejte se do lavic vládní trojkolky. Nám jste vyčítali, že jsme minulé volební období na to kašlali, na tu sněmovnu. Ale podívejte se, co dělají oni. To je ten nový druh politiky. (K vládní lavici: Prosím, nerušit, buďte tak laskav). Já bych prosil, abyste viděli ten nový druh politiky, protože totiž opozice je velmi důležitá v parlamentní demokracii, ale my tu už bohužel nejsme parlamentní demokracie. My tady hrajeme jinou hru. A já mám takový pocit, že vy, a to, co tady říkám, směřuje především k vám, k reprezentantům demokratického tisku, byste měli informovat skutečně objektivně o tom, jak to je teď ve Sněmovně.

Dámy a pánové z vlády, k tomu, co tu předkládáte, bych vám chtěl říct, že nejsem ekonom. Jsem možná hloupý a bývalý komediant - někteří z vás vtipně dodají i současný - ale já mám pocit, že pakliže na světě máme globální krizi z nadbytku a není odbyt - za mnou je hluk a já prosím paní předsedkyni, aby ty pány utišila.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o klid pro faktickou poznámku pana kolegy.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Vy jste za slušňáka, pane premiére, ale moc se nechováte slušně.

Já bych chtěl říct jednu věc. Víte? Všade na světě je logické, že když je něčeho moc, tak chtějí podnikatelé a chtějí všichni, aby se to mezi lidi dostalo, aby to koupili, aby ty stroje byznysu mohly jet. A co navrhujete vy, jako obrovsky prozíraví ekonomové a objevitelé zachránců této krize, je to, že v podstatě (předsedající upozorňuje na čas) nám zvednete DPH a všechno zdražíte. Pro Krista pána, vždyť ta vaše politika je samozřejmě protipodnikatelskou politikou.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čas, pane kolego!

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Já vím, že už mám končit, už je to nebezpečný.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Uplynul čas pro vaši faktickou poznámku!

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji vám mockrát. Ale mně to stačí. Děkuji. (Z vládních lavic: Nám taky. - Slabý potlesk.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní prosím o slovo pana Lubomíra Zaorálka.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já také přeji dobré odpoledne, dámy a pánové. Sice tady řada poslanců chybí, ale premiér, který předkládá programové prohlášení, je tady přítomen, takže já bych rád se nepřímo obrátil na něho, jestli by mně on jako předkladatel za vládu zodpověděl několik otázek. Protože já si pamatuji ještě současného premiéra jako politika před lety, který mluvil o tom, že by si představoval Občanskou demokratickou stranu jako stranu jakéhosi lidového kapitalismu, která by nebyla pravicí elitářskou, ale pravděpodobně pravicí, která by daleko více vycházela z lidí, mezi kterými - doufám - se stále ještě pohybuje. A já bych mu proto chtěl položit otázku, proč nyní, v čase hospodářské krize, finanční, světové, tady v naší zemi předkládá programové prohlášení vlády, které nesplňuje to základní, co by takové prohlášení mělo udělat, že totiž by mělo společnost sjednotit. Takové prohlášení by mělo společnost sjednocovat. Pokoušejí se o to vlády řady jiných zemí v Evropě, nicméně v České republice je předkládáno prohlášení, o kterém jsem přesvědčen, že naopak českou společnost rozděluje.

Tady to dokonce v těch vystoupeních už zaznělo. Já to nechci opakovat. Připadá mi, že korunou bylo to poslední vyhlášení ministra Kalouska, který navrhuje řešit financování povodní - což nemám za zlé, že se hledá způsob, jak financovat povodně, ale ten způsob, který navrhuje pan ministr Kalousek. Ono stokorunové zvýšení, měsíční zvýšení daně z příjmu fyzických osob, to je opět ukázkový příklad opatření, které jednoznačně míří proti nízkopříjmovým a středněpříjmovým skupinám. Stejně jako možné zvýšení snížené daně z příjmu, daně DPH, stejně jako ta další opatření, která jsou v programovém prohlášení. Mám na mysli zvýšení poplatku ve zdravotnictví, 50procentní daň na podporu stavebního spoření nebo snížení stropu pojistného. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP