(16.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Takže takovýto zásah a destrukce toho systému bude znamenat pouze to, co říkám, že lidé prostě - velice se sníží možnosti pořídit si bydlení a lidé se prostě budou zadlužovat. Že to dokonce vytvoří krizový proces, protože nebude možné se normálním způsobem k těm komoditám dostat. A mluvím, to je vlastně to, co říká Robert Reich. Robert Reich říká, že když se takto rozejdou ty příjmy, velké příjmy malé skupiny nejbohatších, a ty nedostatečné příjmy, snižující se průměrné příjmy, tak výsledkem je zadlužování velké části obyvatelstva. A říká, že ta nemovitostní bublina, která vznikla v americké ekonomice, je právě důsledkem těch snižujících se průměrných příjmů.

Já se prostě obávám, že to, co se navrhuje v tomto programovém prohlášení, vůbec nemusí být odvracením krizových jevů, ale dokonce to může vést k jejich narůstání, protože se ten vnitřní dluh bude naopak zvětšovat. A přál bych si také to, aby to nebylo tak, jak říkal pan premiér, že nám budou trpělivě vysvětlovat, proč jsou změny podle představ vládní koalice nutné, ale kdybychom tady v parlamentu se o těch věcech vážně bavili a byli ochotni se skutečně naslouchat. Protože já bych mohl mluvit o celé řadě dalších příkladů, jak už jsem mluvil i veřejně například o úmyslu rušit desítky ambasád. Jsem přesvědčen, že opět krátkodobá úspora 150 miliard může znamenat daleko významnější ztráty ve střednědobém horizontu. Prostě jsem přesvědčen, že paušální škrty, nebo dokonce plošné škrty mají velmi spornou efektivitu. A domnívám, že zodpovědná vláda, vláda, která by skutečně chtěla být rozpočtově zodpovědná, se prostě nevyhne daleko sofistikovanější metodě hledání úspor. Prostě to není jenom otázka plošného seškrtání. Tak jednoduše to nepůjde. Dokonce tato metoda může vést ke ztrátám. Byl bych rád, kdybychom o tomto ve Sněmovně nejenom dnes, ale příště velmi vážně mluvili.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic v levé části sálu.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu kolegovi Zaorálkovi. Prosím nyní o slovo pana poslance Pavla Hojdu, po něm je přihlášen pan kolega Jiří Dolejš.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dobrý den, paní předsedkyně, vládo, milé dámy a vážení pánové.

Dnes předstoupila vláda České republiky sestavená ze zástupců koaličních stran před Sněmovnu Parlamentu České republiky se svým vládním prohlášením. Nebudu se věnovat celému vládnímu prohlášení, ale pouze částem týkajícím se dopravy, energetiky a podnikatelského prostředí. Pokusím se vždy přednést část z vládního prohlášení, alespoň v některých partiích, a porovnat tato vládní prohlášení s předvolebními sliby koaličních stran. A současně bych řekl, jaké stanovisko k této oblasti má KSČM.

Nyní budu citovat z volebního programu, respektive z vládního prohlášení: Vláda zachová výši investic do dopravní infrastruktury. Vedle prostředků státního rozpočtu zapojí do financování rozvoje dopravní infrastruktury také PPP projekty a zejména zefektivní činnost Státního fondu dopravní infrastruktury a investorských organizací Ministerstva dopravy.

Co k této problematice slibovala ODS před volbami? Investice do dopravní infrastruktury, podpora soukromých investic, zřejmě se asi jedná o PPP projekty, urychlená dostavba dálniční sítě a železničních koridorů, obchvatů a klíčových liniových staveb.

TOP 09: Zachovat veřejné vlastnictví infrastruktury, urychlené dobudování chybějících úseků dálnic, rychlostních silnic, úprav silnic I. třídy včetně napojení na evropskou síť.

Věci veřejné: Dostatečně kvalitní a hustá infrastruktura, navýšení finančních prostředků do dopravní infrastruktury, modernizace železničních koridorů a obchvaty.

Komunistická strana Čech a Moravy se shoduje se záměry koaličních stran vyhlašovanými před volbami. Připouští i možnost využití PPP projektů zejména na části rychlostních silnic a dálnic, které jsou dle záměrů výstavby liniových staveb posouvány dále v časové ose, a tím myslím třeba až někdy k roku 2020. Vyhlášení některých členů vlády mě ale silně znepokojuje. Vláda chystá drastické omezení výstavby dokonce již rozestavěných úseků rychlostních silnic a dálnic a železničních koridorů. Bohužel do dnešního dne jsme se nedozvěděli, o jaké úseky se bude jednat, o jaké koridory se bude jednat, i když sem tam v tisku se objeví některé zprávy. To definitivní by údajně mělo být sděleno 13. srpna tohoto roku. O přípravě a zahajování staveb velmi potřebných pro dobudování životně důležitých komunikací a železnic se již nehovoří a hrozí, že pokud budou prosazeny záměry této vlády, budeme potřebnou infrastrukturu budovat ještě v roce 2200. A to není výmysl. Taková vláda ovšem v této oblasti důvěru určitě dostat nemůže.

Dále vládní prohlášení: Vláda nastaví transparentní postupy v zadávání veřejných zakázek úpravou svých vnitřních norem a případnými dalšími změnami v zadávací praxi.

Co k tomu ODS? Pouze zmínka o zakázkách bez dalšího určení. TOP ani Věci veřejné se v této oblasti nijak zvlášť nezmiňovaly.

Komunistická strana Čech a Moravy samozřejmě usiluje o transparentnost postupu zadávání veřejných zakázek.

Jaký je současný stav? V mnoha případech velmi tristní. Existují firmy, které získávají veřejné zakázky a tyto zakázky, aniž by samy realizovaly, předávají dalším subdodavatelům, mnohdy s nejasnou majetkovou strukturou. Samozřejmě mnohdy i tyto firmy jsou s nejasnou majetkovou strukturou. Ale to předávání subdodávek už není za 100 % ceny vysoutěžené, ale mnohdy to bývá za 50 až 20 % vysoutěžené ceny. Tyto firmy, jak už jsem říkal, mají nejasnou majetkovou strukturu. Velmi důležité ale je zajistit, aby u liniových staveb nejenom stavby jako takové se zlevnily, což už v podstatě tvorba těchto zakázek naznačuje, že možnost zlevnění je, ale výkup pozemků u nás činí, a bylo to několikrát sděleno dokonce i na jedné konferenci, která byla organizována Úřadem vlády, tak u nás činí cca 28 % ceny finální stavby. A tady je možné se dostat v případě, že bychom postupovali stejným způsobem jako třeba v Německu nebo v Rakousku, tak se dostat minimálně o 25 % finální ceny níže.

Další vládní prohlášení: Vláda odloží zavedení elektronických vinět místo dálničních známek pro osobní automobily do doby přijetí celoevropského řešení nebo výkonového zpoplatnění. Vláda bude pokračovat ve spolupráci s kraji a obcemi v analýze možností rozšíření mýtného na silnice nižších tříd pro nákladní dopravu. Stanoví jasná kritéria, aby byly využívány dálnice a obchvaty obcí.

ODS ve svém volebním programu v této části nemá zmínku o odložení elektronických vinět ani o rozšíření mýtného na silnice nižších tříd. TOP 09 chtěla řešit nedostatek financí spravedlivým výkonovým zpoplatněním nákladní dopravy při současném zrušení silniční daně. Věci veřejné se v této oblasti nezmiňovaly.

Nyní ke KSČM: My jsme pro odložení platnosti elektronických vinět. Od samého počátku usilujeme o to, aby byly zpoplatněny pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny všechny silnice v České republice.

K odložení elektronických vinět a k tomu vlastnímu zpoplatnění, tak jak je ve vládním prohlášení: Bude asi velmi obtížné docílit toho, aby v rozumné době, tedy cca v období pěti let, byly sjednoceny systémy zpoplatnění zemí celé evropské sedmadvacítky.***
Přihlásit/registrovat se do ISP