(16.30 hodin)
(pokračuje Hojda)

Každá země využívá zpravidla jiných systémů a změna systému znamená poměrně vysoké náklady, které budou hlavní brzdou urychleného sjednocení, například na základě využití systému Galileo a telematických služeb. V této oblasti se samozřejmě nebráníme spolupráci a je zapotřebí, aby doopravdy ke sjednocení došlo pokud možno co nejdříve, a výkonové zpoplatnění u nákladní dopravy nad 3,5 tuny na celé síti bude mít určitě naši podporu.

Obávám se, že elektronické viněty, které mohly přinést jednu výhodu, a to následující, tam by byla stoprocentní kontrola všech, kteří užívají rychlostní silnice a dálnice na rozdíl od kontroly těch, kteří si kupují dálniční kupony, tam je kontrola pouze namátková, a je celkem známo, že zejména ve velkých průmyslových aglomeracích tam, kde se užívá i dálnice pro objezdy a obchvaty, tak cca až 30 % nemá dálniční známky, čili využívá v podstatě rychlostní silnice a dálnice načerno.

Nyní k energetice. Vládní prohlášení: Vláda bude pokračovat ve zvyšování energetické bezpečnosti České republiky především diverzifikací energetických zdrojů a přepravních tras. Vláda bude podporovat další prohloubení a rozšiřování činnosti energetické burzy, která prokazatelně snížila předchozí enormně rychlý růst cen elektřiny. Vláda zefektivní fungování regulačních úřadů a zváží možnosti sloučení těch regulačních úřadů, u kterých je to kompetenčně možné a účelné. Vláda vyhodnotí navyšování podílu biosložky v motorových palivech a rozhodne o dalším racionálním ekologickém a i ekonomicky přijatelném postupu v této oblasti.

Koaliční strany vesměs obdobně navrhují řešení energetické bezpečnosti České republiky diverzifikací zdrojů a přepravních tras.

Komunistická strana Čech a Moravy má obdobné stanovisko, ale je nutné zdůraznit, že diverzifikaci a energetickou bezpečnost České republiky je nutné řešit především v úzké spolupráci se zeměmi Evropské unie a nesnažit se vlastní bezpečnost v energetice řešit na úkor zemí Evropské unie. Tady bych jenom chtěl připomenout, že například participace na výstavbě plynovodu Nabucco nemusí být zrovna tou nejlepší sázkou na zajištění bezpečnosti, protože víme, že to povede přes území, která jsou politicky velmi nestabilní, zejména v asijské části.

K otázce energetické burzy. Energetická burza - a tady bych chtěl upozornit, že KSČM se zavedením energetické burzy nesouhlasila od samého počátku. Jestliže ve vládním prohlášení je zmínka o tom, že energetická burza zlevnila předchozí nárůst elektrické energie, tak je zapotřebí ale říci, že energetická burza byla hlavní příčinou toho, že se nesmírně, o desítky a dokonce sta procent, zdražila elektrická energie nejen pro domácnosti, ale i pro podnikatelské subjekty. Takže energetická burza nebyla a není příčinou toho, že dochází ke zlevnění, ale naopak.

K podnikatelskému prostředí. Vládní prohlášení: Vláda předloží nově definované podmínky pro přímé zahraniční investice, které musí přispívat k dlouhodobému inteligentnímu a udržitelnému růstu konkurenceschopnosti České republiky a které budou rovnocenné pro tuzemské i zahraniční podnikatele. Vláda se zasadí o lepší využívání nabídky průmyslových zón, zlepší marketing, příležitosti pro investory v České republice z prioritních zemí. Součástí aktivnějšího přístupu k investicím bude také zlepšení služeb pro zahraniční investory v České republice při využívání kapacit vysokých škol, výzkumných a vědeckých pracovišť.

Na jedné straně vláda hovoří o nově definovaných podmínkách pro přímé zahraniční investice, ale nedefinuje, jakým směrem, jestli zpřísní tyto podmínky, anebo dále ještě více zvýhodní zahraniční investory oproti investorům a podnikatelům z České republiky.

Co se týče zvýhodnění podmínek pro zahraniční investory při využívání kapacit vysokých škol a výzkumných vědeckých pracovišť, je to otázka, zdali doopravdy naše podnikatelské subjekty, naše firmy, nedostatečně využívají tato pracoviště, a myslím si, že vláda by se měla naopak soustředit na to, aby naši podnikatelé, naše podnikatelské skupiny tyto kapacity daleko více využívali, a samozřejmě na to připravit podmínky.

Hovoří se rovněž o lepším využívání nabídky průmyslových zón, ale chybí prezentace konkrétních kroků pro urychlené dokončení potřebné dopravní infrastruktury, která je základem možného ekonomického rozvoje České republiky. Česká republika je totiž, a to asi nikdo nezpochybní, průmyslovou exportně orientovanou ekonomikou, která je nesmírně závislá na možnostech a propustnosti dopravní infrastruktury. A co se chystá v dopravní infrastruktuře, to už jsem komentoval předtím.

Ještě než bych se dal k závěru, který asi bude zcela jasný, tak bych jenom krátce chtěl okomentovat vystoupení svého předřečníka pana Zaorálka k otázce, jak se chová současný kapitalismus, jaké jsou možnosti a jaké řešení. Já nabývám pomalu dojmu, že právě ty nejbohatší skupiny se už dostávají ne do rozvinutého kapitalismu, ale vracejí se téměř k feudalismu a asi se zřejmě domnívají, že ostatní, kteří nejsou tak úspěšní, jsou tady od toho, aby jim sloužili až do roztrhání těla a pokud možno za co nejnižší náklady. To už tedy není rozvinutý kapitalismus, to už začíná být feudalismus.

K tomu závěru. Vládní prohlášení doopravdy v mnoha směrech, tak jak už říkali někteří mí předřečníci, působí zcela nekonkrétně, mnohdy i protichůdně a nedává záruku potřebného trvale udržitelného rozvoje České republiky, a proto já samozřejmě s tímto vládním prohlášením a s důvěrou vládě nebudu souhlasit. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Pavel Hojda. Nyní prosím o slovo pana kolegu Jiřího Dolejše, po něm je přihlášen pan poslanec Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych i já se ve stručnosti vyjádřil k předloženému programovému prohlášení a ke zdůvodnění, proč ani mně nepřijde rozumné zvednout ruku pro důvěru této vlády. Já vím, že by si mnozí přáli, aby ta důvěra byla vyslovena bez řečí, koneckonců mají na to majoritu, kterou mohou semlít cokoliv, ovšem to, že tady slyší nejenom oni, ale i veřejnost jiné pohledy, tak si myslím, že to není zcela bez významu, protože možnost porovnat jiné přístupy, které existují, je vždy potřebná, a nemysleme si nikdo z nás, ať jsme momentálně v opozici nebo v koalici, že nutně musíme být nejchytřejší.

První otázka, které bych se rád dotkl, je, že mi nejenom v programovém prohlášení, ale ve všech úvahách, které probleskují ven, chybí jasné koncepční jádro toho, co se chce. Mně nestačí ten mediální název či logo, že vláda se označila za vládu rozpočtové odpovědnosti. Já bych rád věděl, jak si tuto odpovědnost představují, jak chtějí řídit vládu nejenom dnes, kdy prosí o důvěru, ale za týden, za měsíc, za rok, a dokonce, co svými kroky vyvolají, až toto volební období bude končit a budeme řešit co dál. A bohužel vidím, že praktickými kroky vláda, která již nastoupila do svých úřadů, tak kličkuje v naději na to, že ekonomika se dostává do oživení, chybí jí dlouhodobější vize, které by namixovaly jak konsolidační, tak i prorůstovou politiku, a zdání změn, které nabízí, jako by nemělo alternativu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP