(17.20 hodin)
(pokračuje Pecina)

Chci se tedy zeptat pana ministra vnitra. Před volbami jste říkal, že plně podporujete můj protikorupční balíček s tím, že vy byste navrhoval opatření ještě daleko radikálnější. Chtěl bych připomenout, že balíček byl nakonec společnou snahou poslanců a senátorů ODS a TOP 09 definitivně zamítnut Senátem Parlamentu České republiky. Kde tedy v programovém prohlášení nalézáte onen radikální boj proti korupci?

Já jsem vládní prohlášení četl velmi pozorně a místo institutu korunního svědka jsem nalezl formulaci: "Vláda se zasadí o zpřesnění institutu spolupracujícího obviněného (korunního svědka) tak, aby bylo možné zejména v závažných případech organizovaného zločinu zajistit ve výjimečných případech i úplnou beztrestnost." Jinými slovy - z korunního svědka vláda zcela rezignovala a přistoupila na onen v uvozovkách blafák Topolánkovy vlády, která se snažila zaměňovat spolupracujícího obviněného s korunním svědkem. Upozorňuji vás, pane ministře, že se jedná o něco zcela, ale skutečně zcela jiného. Ptám se vás, pane ministře vnitra, pokud dojde k osvědčenému scénáři a institut korunního svědka nebude touto vládou a tímto parlamentem nakonec přijat, bude to důvodem pro vaši stranu a pro vás osobně, abyste ukončil koaliční spolupráci - podotýkám, že tento institut patřil mezi pilíře vašeho volebního programu -, nebo jste už zcela rezignovali na vámi deklarovaný boj s korupcí?

Dalším hitem předvolební kampaně strany Věci veřejné byli agenti provokatéři. Návrhy byly tak radikální, že i já, který jsem obecně podobným návrhům velmi nakloněn, jsem tentokrát pochyboval o jejich realizovatelnosti. Co z těchto radikálních slibů zbylo? V prohlášení čteme: "Vláda zavede institut testu spolehlivosti pro další osoby působící v orgánech veřejné moci." Takže z agenta provokatéra se staly testy spolehlivosti.

Vážený pane ministře vnitra, já skutečně upřímně věřím, že vy osobně máte zájem bojovat s korupcí v tomto státě. Programové prohlášení vaší vlády ale hovoří o pokračování toho, co tady prováděli lidé, které vy tak rád prohlašujete za dinosaury. Prosím vás, abyste nezapomněl na vaše sliby dané našim občanům.

Poslední problém, který bych zde chtěl zmínit, je problematika rozpočtových škrtů. Oceňuji dobrý marketingový tah pravicových stran, které rozšířily po této zemi strach z krachu naší země. Nehledě na fakta, lidé uvěřili tomu, že jsme v podobné situaci jako Řecko nebo Maďarsko. Politicky z toho pak profitovali ti, kteří nepřiměřeným snížením daní této zemi způsobili největší deficit v jejích dějinách. Nicméně to je minulost. S potěšením jsem si přečetl, že vláda eliminuje degresi údajně z příjmů fyzických osob nad stropy sociálních a zdravotních odvodů do roku 2012. To je jistě správný a progresivní krok - ale ptám se ministrů, kteří reprezentují stranu Věci veřejné v této vládě: Pánové, kde jsou vaše předvolební sliby na zvyšování sazby daně z příjmů fyzických osob, o které pan ministr vnitra hovořil ještě včera v televizi v Událostech a komentářích? Kde je navyšování příjmů státu na úroveň alespoň se blížící úrovni běžné ve vyspělých zemích? Chcete, aby resorty, které řídíte, byly programově decimovány?

Ptám se ministra dopravy: Pane ministře, skutečně zastavíte rozestavěné stavby dálnic? Víte, ve Fischerově vládě jsme o tom problému velmi intenzivně diskutovali několikrát. Nakonec jsme se vždy rozhodli, že tento krok by přinesl obrovské náklady, obrovské hrozby arbitráží. Nikdy jsme k němu nepřistoupili. Je samozřejmě rozumné v době krize nezačínat stavby nové, ale je něco úplně jiného zastavit stavby - zastavit, konzervovat a odškodnit firmy, které staví stavby již rozestavěné. To je možné dělat v rozpočtové situaci Řecka, ale tomu jsme přece na míle vzdáleni. Pane ministře, nenechte, prosím, poškodit váš resort a tuto zemi zastavením a zakonzervováním staveb, které budete muset dříve či později stejně dostavět, a mnohem dráž, než by tomu bylo dnes.

Dne 12. 8. 2009 vydal tehdejší místopředseda ODS Ivan Langer tiskovou zprávu. Dovolte mi nyní, abych z ní krátce citoval. Podotýkám, že je stále ještě na stránkách www.ods.cz. Cituji: "Ministr Pecina snížil počet policistů o 2000, aniž by tomuto rozhodnutí předcházela odborná a politická diskuse. O tomto rozhodnutí nebyl informován ani Parlament České republiky, ani zástupci obcí a krajů. Rozhodnutí ministra Peciny snížit počet policistů přímo ohrožuje činnost policie, neboť tím byl ze dne na den krácen i rozpočet o jednu miliardu korun."

Ne, nebojte se, nestal jsem se přes noc fanouškem Ivana Langera. On si svá slova navíc vymyslel. Já jsem se snažil rozpočet policie držet v intencích, v jakých byly v předchozím roce, a žádná místa policistů jsem nezrušil. Nebyla pouze profinancována místa policistů, kteří odešli právě za vlády Ivana Langera. Ale opakuji, že bývalý místopředseda ODS a bývalý ministr vnitra a expert na problematiku bezpečnosti měl již před rokem za to, že snížení počtu policistů o 2000, snížení rozpočtu policie o jednu miliardu bez diskuse na půdě Parlamentu a se zástupci obcí a krajů ohrozí činnost policie. Dnes hovoříme o úsporách v řádu 5 miliard, slyšel jsem už i vyšší čísla, a snižování počtu policistů o mnoho tisíc mužů.

Ptám se tedy ministra vnitra: Pane ministře, myslíte, že jsme na tom tak zle, abychom nechali zcela zdecimovat resort vnitra? Skutečně propustíte tisíce policistů nebo hasičů? Budou povodně, které ještě dnes probíhají, s jejichž následky se budeme ještě nějakou dobu potýkat, budou tyto povodně ty poslední, při kterých byl integrovaný záchranný systém schopen účinně a rychle reagovat? Pane ministře, za ministra Langera odcházelo ročně od policie až 7 tisíc mužů. V rámci takzvaného odstraňování generačního špuntu přišla policie o nejzkušenější muže. Po roce stabilizace je zde opět nebezpečí propouštění.

Pane ministře, prosím, zastaňte se svých mužů, nedopusťte, prosím, devastaci systémů budovaných v naší zemi desítky let.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Řítíme se kupředu, máme za sebou prvních deset řečníků a před sebou 18 přihlášených, takže bych poprosil Jiřího Šlégra, který je další přihlášený. Připraví se Marta Semelová.

 

Poslanec Jiří Šlégr: Dobré již pozdní odpoledne, vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vláda, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Myslím si, že budu stručný, ale doufám, že budu věcný.

Po přečtení vládního programu v oblasti sportu, který má jen několik málo řádek, jsem se rozhodl dnes vystoupit. Důvodem je, že mně jako poslanci a mluvčímu pro sport stínové vlády sociální demokracie, ale především jako bývalému profesionálnímu sportovci nejsou lhostejná tato žalostná vládní opatření v oblasti sportu. Premiér Petr Nečas přitom před volbami jasně avizoval, jak je pro vládu sportovní odvětví důležité.

Je všeobecně známo, že se dnes řadíme mezi státy, které v poměru k HDP dávají na sport nejméně peněz. To je pro rozvoj sportu a vůbec jeho udržení alespoň v současné úrovni velmi špatná cesta. Je tedy na místě položit si otázky: Chceme, aby u nás vyrůstali noví talentovaní sportovci? Nebo se vydáme cestou průměrných výsledků? Budeme rozprodávat majetek sportu, tak abychom sport jen udržovali, anebo ho chceme odpovědně rozvíjet?

Současný stav, kdy chybějí odpovídající návrhy systémových řešení, sportovní oblast dlouhodobě devastuje. A to je pro národ, který sportem žije, velmi špatná zpráva. Vyzývám tedy vládu, aby se touto problematikou neprodleně zabývala a společnými silami jsme hledali cestu, která rozvoj českého sportu postaví znovu na trať a která mu zajistí dostatečné finanční prostředky pro jeho odpovídající rozvoj. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP