(19.00 hodin)
(pokračuje Hašek)

Budeme se řídit vlastním rozumem. Budeme předkládat vlastní alternativy a budeme hájit zájmy našich voličů. Co však nebudeme, dámy a pánové z vládní koalice, dělat v žádném případě: Nebudeme asistovat u likvidace sociálně spravedlivého státu. Nebudeme asistovat u omezování dostupnosti veřejných služeb. Nechceme být hrobníky takových hodnot, jako je solidarita nebo sociální spravedlnost.

Středověcí lékaři se pokoušeli vyléčit svoje pacienty prakticky pouze dvěma způsoby: pouštěním žilou a přikládáním pijavic. S velkým údivem zjišťuji, že naše vláda hodlá přistoupit k léčbě krizí zasažené ekonomiky velmi podobným způsobem. Pravděpodobně neberete v potaz, že tyto progresivní léčebné metody možná zahubily více lidí než nemoci samotné. A tak naše nová vláda hodlá svými opatřeními pořádně pustit žilou nižším a středním vrstvám a jako bezplatný bonus přiloží i nějaké ty pijavice na stále fungující záležitosti veřejných služeb.

Teoretické myšlenkové směry, ze kterých čerpá tato vláda a hrdě se k nim hlásí, propagují ideu individua, které je plně zodpovědné za svůj osud. Projevem takové zodpovědnosti může být bezesporu například vlastní pojištění. Pokud tato vláda získá důvěru Sněmovny, budou se možná davy zodpovědných občanů už zítra pokoušet najít pojišťovnu, která by je byla ochotna pojistit proti následkům vládní činnosti této koaliční vlády. Mám ale, dámy a pánové, velkou obavu, že žádná pojišťovna na světě nebude ochotna tak velké riziko podstoupit.

Hezký večer. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď poprosím Pavla Kováčika, který je další přihlášený, a připraví se Vojta Filip. Prosím, pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, paní a pánové, vážená vládo, když si vezmu tento dokument do ruky, tak je nejen formou docela nápadně podobný podobnému dokumentu, který jsme schvalovali před časem vládě Mirka Topolánka. Obsahově v řadě věcí se ani příliš neliší a já nemám moc práce s tím, abych jej posoudil tak, že klub Komunistické strany Čech a Moravy jej v žádném případě nemůže podpořit.

Nebojte si, nebude tady z mých úst přednesen žádný dlouhý projev. Chci se zmínit pouze o kapitole Zemědělství a venkov a v řadě případů musím říci, že souhlasím s tím, co zde řekl předřečník k tomuto tématu, tedy co zde řekl kolega Michal Hašek. Chci být racionální, nebudu to tady tedy opakovat a dovolte mi pouze několik málo poznámek ke kapitole Zemědělství a venkov.

Vláda ve svém prohlášení, které je skutečně velmi málo konkrétní, ale tam se ani snad nečeká, že bude příliš konkrétní, nám slibuje úsilí o prosperitu českého venkova, zejména tím, že bude vytvářet jednoduché a spravedlivé podmínky pro české zemědělce a rozvoj malých obcí. Mluví o konkurenceschopnosti v rámci Evropské unie. A tady bych poněkud polemizoval s předřečníkem kolegou Haškem, který tuto formulaci posoudil, jako že vláda slibuje, že bude vyjednávat rovné podmínky. Já jsem nic takového nenašel. Já jsem tam, kolegyně a kolegové, našel slovo "spravedlivé podmínky" a to mi v žádném případě nedává, že by to měly být podmínky rovné. Už v tom je protimluv. Na jedné straně konkurenceschopnost a na druhé straně spravedlivé podmínky, navíc ještě v rámci rozpočtových možností České republiky, pokud se jedná o dorovnání přímých plateb. A víme, že rozpočtové možnosti České republiky jsou při těch škrtech, které nás čekají, nebo které zrovna probíhají, velmi omezené. Řekl bych velmi nulové, takže se zemědělci skutečně mohou těšit na to, že dorovnání se bude blížit k nule, když už ne nulové. Bude nevýznamné. Prostě jim nepomůže. (V sále je rušno.)

Ale jestli mluvíme o konkurenceschopnosti na jednotném evropském trhu, tak přece musíme, a vy to určitě víte mnozí lépe než já, vycházet z toho, že účastníci toho konkurenčního boje na jednotném evropském trhu budou mít alespoň zhruba stejné podmínky. Ne že to bude, že jeden bude mít podstatné nadlepšení a druhý bude mít hendikep, že k tomu maratonskému běhu, kterým je to soutěžení na zemědělském trhu Evropské unie, že bude mít startovní čáru kilometr za těmi všemi ostatními. A to náš zemědělec je už teď. A vy mu tady nejenže neslibujete, že to alespoň udržíte. Z toho všeho, z celé té atmosféry, z komentářů, které kolem jdou, jasně vyplývá, že vy mu tu startovní čáru, tomu zemědělci, chcete posunout ještě o půl kilometru zpátky. Já totiž jsem skutečně přesvědčen, že pokud jde o spravedlivé podmínky, musí jít o podmínky co nejrovnější na tomto trhu -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, já se omlouvám, pane kolego. Ale trošku se nám to rozjelo. Je to pochopitelné. Je po 19. hodině. Ale já bych přesto požádal kolegy: Je to stále řádná rozprava. Když jsme se rozhodli, že ji takto potáhneme, tak k tomu musíme vytvořit odpovídající podmínky. Prosím vás všechny, pokud máte nějaké hovory, běžte do foyer, ať tady pokračujeme důstojně. Děkuji za pochopení. (Poslanec Jandák z lavice: Nikdo se nerozhodl.) A prosím, pane poslanče, můžete pokračovat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající, mám dost silný hlas, abych si poradil i se silnějším hlukem, ale přesto vám děkuji.

A pokud se jedná o konkurenceschopnost, tak o tomto nelze mít žádné pochyby. Jinak si o tom slově, o tom pojmu, o té skutečnosti, že naše zemědělství bude konkurenceschopné, mohou naši zemědělci a potažmo i spotřebitelé nechat jenom zdát.

Mně se na tom moc líbí, když slibujete snížení administrativně byrokratické zátěže na podnikatele například spojením příslušných kontrolních institucí, ale vzhledem k tomu, že o tom něco vím, a to poměrně dlouhodobě, ptám se: Znamená to skutečně to, že spotřebitel potravin v České republice bude muset slevit z již tak dost ořezaných nároků na kvalitu potravin, na zdravotní nezávadnost, na bezpečnost potravin? Já se na to ptám jenom proto, že i při tomto systému kontroly potravinového řetězce se dosti často stane, že sem tam něco unikne, zejména z dovozu ze třetích zemí, ale i třeba z dovozu z provozovny ve vedlejší či přes vedlejší ulici. A jestli tedy takzvaně snížíme byrokratickou zátěž na podnikatele tím, že kontrolní instituce vzdálíme tomu vlastnímu kontrolnímu procesu, tak potom musím říci, že nejen pro zemědělce, ale i pro spotřebitele potravin a potravinářských výrobků se v České republice situace zhorší.

Mně se na tom v uvozovkách velmi moc líbí, a myslím to upřímně, že chcete podporovat místní výrobu potravin, že chcete podporovat zřizování malých potravinářských provozů lokálního charakteru, že chcete podporovat výrobu a prodej typických regionálních potravinářských specialit a prodej potravin z těchto provozů a ze dvora tak zvaně nebo na místních trzích, že chcete podporovat rozvoj služeb s vysokou přidanou hodnotou, že chcete podporovat turismus, ekoturistiku, agroturistiku. Ale já se musím zeptat: A co ti zemědělci a ta pracovní místa, která vytvářejí, kteří vyrábějí potraviny velkovýrobním způsobem? A je úplně jedno, jestli je to dnes družstevní, akciový nebo fyzická osoba nebo jiná forma podnikání. Dnes se toto rozlišení příliš nenosí. Dnes jsou všichni ohroženým druhem. Co ti, kteří to vyrábějí velkovýrobním způsobem a i díky tomu, že to vyrábějí efektivně, drží ceny na relativně ještě pořád přijatelné úrovni? Myslím tedy ceny potravin. Na ty se, mám pocit, v tomto programovém prohlášení, v tomto přístupu ukazuje tak trochu prostředníček, a přitom je to 75 % produkce potravin v České republice. Kde jsou tedy ona slova spravedlivé, konkurenceschopnost, dlouhodobá prosperita, když se navíc těmto podnikům v rámci škrtů, úspor, ořezávání, chcete-li tedy, sádla, maso zůstane prý, seberou dotace a podporovat se, jak právě tady čtu, budou pouze vedlejší, doplňkové, menšinové nebo chceme-li mimoprodukční směry, a podobně. A co ti, kteří produkci našich zemědělců zpracovávají, a co ti, kteří našim zemědělcům dodávají vstupy do zemědělství, ať už jde o suroviny, pohonné hmoty, stroje a zařízení atd. atd. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP