(19.50 hodin)
(pokračuje Škromach)

Rodičovský příspěvek se víceméně zkrátí ze čtyř let na tři roky. To je potřeba, aby vláda řekla jasně, že to je opět další v uvozovkách z prorodinných opatření. Příspěvek na péči u 1. stupně, čili u lidí zdravotně postižených a u lidí starších, bude zkrácen ze 2 tisíc na 800 korun. A tak bychom mohli pokračovat i v dalších návrzích.

Chtěl bych zdůraznit toto: Myslím si, že půl milionu nezaměstnaných nejsou žádní flákači, nejsou to lidé, kteří by hledali, jak žít za sociální dávky. Tito lidé chtějí práci! A pan premiér Nečas a jeho ODS, ale i další říkali, že podpoří přes 170 tisíc pracovních příležitostí. V tom programu je ale nenacházím. Ani jedno pracovní místo tady není! Spoléhají na to, že možná zaměstnavatelé nějaká pracovní místa vytvoří. Lidé chtějí mít slušnou práci, chtějí pracovat, chtějí si za práci slušně vydělat. A jestli si někdo myslí, že 8 tisíc minimální mzdy, a v regionech, odkud pocházím já, odkud pochází i pan premiér Nečas, ale odkud pocházejí i další kolegové poslanci a poslankyně, tak tam jednak je vysoká nezaměstnanost na moravsko-slovenském pohraničí od Ostravy až dolů po Břeclav a tam všude lidé čekají na to, že práci získají, mnohdy za nízkou mzdu, ale aspoň nějakou práci.

Opatření, která se tady rýsují - zastavení některých dostaveb rychlostních silnic, železnic apod. v těchto regionech - samozřejmě povedou k tomu, že do těchto regionů žádný pořádný investor či podnikatel nepřijde, naopak se budou stěhovat do okolí, do aglomerací, jako je Praha, kde se ukazuje, že pan ministr dopravy samozřejmě má své priority, protože chce jezdit kolem Prahy po dálnicích apod., a co se děje na Zlínsku, Hodonínsku nebo Břeclavsku ho samozřejmě už tak moc nezajímá!

Stejně tak poměrně velký zásah do práv zaměstnanců je, že člověk, který ztratí zaměstnání a řeší to i ve spolupráci například se zaměstnavatelem formou dohody, nedostane podporu v nezaměstnanosti, nebo naopak mu bude snížena. Stejně tak velmi citlivé je snížení odstupného pro mladší lidi, kteří mají kratší dobu zaměstnání, a prodlužování u lidí s delší dobou zaměstnání, ale prodlužování na stávající výši tří měsíčních platů, což samozřejmě bude znamenat ve svém důsledku snahu zaměstnavatelů v mnoha případech se zbavovat zaměstnanců, kteří jsou dlouho v zaměstnání. Ostatně takových mnoho nebude, protože jestliže se má prodloužit možnost řetězení pracovních smluv na dobu určitou až na pět let, pak obzvláště mladé rodiny budou velmi těžko hledat nějakou budoucí existenci, protože každé tři měsíce budou v ohrožení, že pracovní smlouva nebude prodloužena a že o práci, byť mnohdy špatně placenou, přijdou.

To, co je potřeba také zdůraznit, a myslím si, že úplně na závěr, že tato opatření, která nabízí vláda jako řešení, a myslím, že z toho nejvíce vyčnívá, když říká: Nebudeme zdaňovat ty úspěšné, ty vzdělané! Naopak, zdaníme pracující důchodce! A když si to ještě dočtu úplně do konce, tak je tam, že zdaní pracující důchodce, kteří berou trojnásobek průměrného výdělku - 60 až 70 tis. korun. Kolik takových pracujících důchodců asi v Česku existuje a kolik toto opatření přinese panu Kalouskovi - který je momentálně o holi a možná by bylo dobré, kdyby o té holi zůstal - tak kolik mu přinese do státního rozpočtu takovéto opatření? Jedno opatření vedle druhého je zaměřeno na rodiny s dětmi, proti rodinám s dětmi, proti zaměstnancům, proti seniorům a v konečné fázi i proti rodinám, kde mají studenty, protože pravda je, že mnohdy student nemá ani tak příliš, že by bojoval proti školnému, jak tady zaznělo, protože tatík školné prostě zaplatí, a já myslím, že mnohdy to mnohé studenty, kteří píšou na Facebooku - a chtěl bych pozdravit přátele, kteří se tam mnohdy velmi nelibě vyjadřují o současné vládě, ale já jejich názory tady tlumočit v tuto chvíli nebudu - tak samozřejmě tato opatření, ať už to je školné, ať už to je další zdanění nemocných formou zvyšování poplatků ve zdravotnictví, ať je to zdaňování pracujících důchodců, ať je to snaha dneska zavést poplatek nebo daňovou úpravu tak, abychom se skládali na povodně - a proč ne, na povodně se složme - ale nechápu, proč bychom se měli skládat po stokoruně všichni stejně! Člověk, který bere minimální mzdu 8 tisíc korun, stejně tak jako pan Kalousek, který bere přes 100 tisíc jako ministr. Já myslím, že spravedlivé je, aby to bylo určité procento ze mzdy. A pak si myslím, že to je v pořádku. Určitě to nikomu neublíží. Možná že někdo bude mít o něco menší domek, menší bazén a bude jezdit v menším autě, ale to asi nebude tak, že by ho to ohrožovalo existenčně. Ovšem přenesení daňové zátěže, dopadů ekonomické krize a důchodové reformy na ty, kteří vlastně celým tím systémem nejvíce trpí, považuji za něco naprosto nepřijatelného. Proto není možné tuto vládu, která si nedokáže vážit sociálního smíru v této zemi a která vytváří v této zemi napětí mezi sociálními skupinami, nemůžu tuto vládu podpořit a myslím si, že tato vláda vůbec neměla vzniknout! (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu poslanci Zdeňku Škromachovi. Slovo má pan Miroslav Grebeníček a připraví se kolega Petr Jalowiczor.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, po řadě volebních období výsledek letošních voleb, jakkoliv jej lze interpretovat různě, vedl k vytvoření vládní koalice vybavené neobvykle silným mandátem těch voličů, kteří přišli k volbám. To nepochybně dává vládě takové koalice do rukou mimořádnou sílu, a to v nejlepším, ale i v nejhorším smyslu toho slova. Ve Sněmovně, jak všichni velmi dobře víte, to představuje 118 poslaneckých mandátů, za kterými stojí úctyhodný počet voličů. Vláda ke své existenci nepotřebuje, jak tomu například v době vlády někdejšího šéfa ODS Mirka Topolánka, kupovat nějaké přeběhlíky a je jen málo věcí, ke kterým by potřebovala hlasy opozice. S takovým potenciálem lze nesporně mnohé vykonat. Obměna Sněmovny, příchod nových lidí, mnohdy nezatížených dosavadním systémem politické korupce, která v uplynulých desetiletích prorostla nejvyšší patra české politiky, vzbuzuje určitou naději. Nové pohledy, zkušenosti nebo i invence a odbornost dosud nezatížená politickým kšeftařením mohou být, či dokonce jsou určitým příslibem, že potenciál koalice nemusí nutně znamenat snahu přehlížet demokratické procedury, procedury rovnoprávné demokratické diskuse a společného hledání řešení vážených problémů, kterých má republika, jak tady dnes už opakovaně několikrát zaznělo, nepřeberně. Jsem dokonce ochoten připustit, že může převážit kvalifikovanost, odbornost, demokratičnost přístupů nad praxí politických kšeftů, politické korupce a snah obejít demokratickou diskusi, kontrolu a převálcovat opozici silou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP