(20.30 hodin)
(pokračuje Grebeníček)

Chci být ovšem správně pochopen. Rozhodně se nezříkám na půdě této Sněmovny práce na všem, co bude mít smysl a co prospěje republice a jejím občanům. Budu proto případ od případu posuzovat vše, co přijde, a rozumné a prospěšné předlohy a návrhy pochopitelně podpořím. Ze stejných důvodů ale je zřejmé, proč nemohu podpořit dokument, se kterým před nás předstoupila vláda premiéra Nečase. Není žádný důvod, abych podpořil ty návrhy, které jako by vzešly z dílny dinosaurů a jsou pokračováním stylu korupce a neodpovědnosti, a není ani důvod, abych z lítosti či shovívavosti podpořil dokument ekonomicky neperspektivní a v konkrétních návrzích sociálně nepřijatelný nebo omezující dosud dosažené standardy lidských práv.

Dámy a pánové, děkuji vám za nevšední pozornost. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: To byl pan poslanec Grebeníček. Nyní vidím, že se o slovo hlásí předseda poslaneckého klubu TOP 09 Petr Gazdík. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedající, dovolte mi, abych podle § 53 odst. 1 zákona o jednacím řádu navrhl na návrh poslaneckého klubu TOP 09, Věcí veřejných a ODS, aby Sněmovna jednala a hlasovala i po 21. hodině večerní. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Děkuji. Slyšeli jsme přednesený návrh, o kterém dám hlasovat. Počkám ještě pár vteřin, aby se přicházející poslanci stačili usadit ve svých lavicích. Je zde žádost o odhlášení. V tuto chvíli vás odhlašuji, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Předpokládám, že všichni, kteří se chtěli přihlásit, jsou přihlášeni, a já v tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 4 a ptám se, kdo je pro tento přednesený návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 4 z přihlášených 161 poslanců bylo pro 135, proti 2, zdrželo se 6. Návrh byl přijat.

 

Děkuji pěkně a můžeme pokračovat v rozpravě. Nyní vystoupí pan poslanec Petr Jalowiczor a připraví se pan poslanec David Rath. Poprosím vás, abychom se opět zklidnili a v klidnější atmosféře vyslechli téměř poslední řečníky v této rozpravě.

 

Poslanec Petr Jalowiczor: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu velmi stručný, protože většinu věcí už řekli tady moji kolegové přede mnou, nicméně bych zde rád tlumočil názory lidí, které dennodenně kolem sebe slýchám, se kterými se i já ztotožňuji. Rád bych sdělil, proč nemohu podpořit tento vládní projekt, alespoň několika málo důvody.

Víte, mně vadí, že v době krize se snižují investice do infrastruktury. Zastavené dopravní stavby budou znamenat nejen zaostávání některých regionů, ale i zvýšenou nezaměstnanost a další negativní jevy. Vadí mi nedostatečná podpora vědy a výzkumu. Vadí mi školné, které bude i přes ten deklarovaný systém půjček znamenat, že na tom vydělají možná banky, ale nikoliv studenti a společnost. Navíc - uvědomil si někdo z vás, do jaké situace se dostanou někteří mladí lidé, kteří vystudují vysokou školu a v době, kdy by měli založit rodinu, zajistit si bydlení, postavit se, jak se říká, na vlastní nohy, budou splácet školné?

Asi na závěr bych řekl, že nejvíc mi vadí to, že vláda navrhuje snížení podpory rodin s dětmi, protože rodina s dětmi, to je základ naší společnosti. Jsem přesvědčen, že podpora rodin s dětmi, to není v žádném případě projídání budoucnosti, ale že to je, dámy a pánové, investice, dobrá investice do budoucnosti.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Já vám děkuji, pane poslanče. Než přistoupí k řečništi další z řečníků, poprosila bych všechny kolegy, ať už jsou u vládních lavic, nebo ať už jsou v hloučcích, aby se rozhodli, buď zasedli a spolu s námi naslouchali, anebo si šli vyměňovat svoje postřehy do předsálí. Velmi pěkně vám děkuji a slovo předávám panu poslanci Davidu Rathovi a po něm jako poslední přihlášený písemně vystoupí pan poslanec Alexander Černý. Prosím, pane poslanče Rathe, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, předstupuje před nás skupina, vláda, která žádá tuto Sněmovnu o důvěru. Žádám-li někoho o důvěru, znamená to, že bych měl mít důvěru i ve své kolegy, to znamená, že jednotliví členové této vlády důvěřují sami sobě navzájem. Já jsem se podíval do tisku a vytáhl jsem si některá vyjádření jednotlivých členů této vládní koalice na jiné členy této vládní koalice a vlády. A s překvapením jsem zjistil, že to vypadá, jako by si tito lidé nedůvěřovali mezi sebou. No posuďte některé výroky a sami si udělejte názor na to, zda se takto vyjadřují mezi sebou lidé, kteří si sebe váží a kteří sami v sebe mají důvěru.

John zopakoval, že Věci veřejné neutvoří vládní koalici s politickými dinosaury. K nim nově přidal také prvního místopředsedu TOP 09 Kalouska. Ze dne 4. 5. 2010. Takže vidíme, že dnes Věci veřejné sedí a objímají se s politickými dinosaury.

Dobře. Pokračujme dál. Pan premiér za mými zády - já bych vám to sdělil, co zde říká - to považuje za roztomilé. Věc názoru. Pojďme ale dál.

Asi pana Johna nechtějí nechat nic podepisovat po zkušenostech z jeho působení ve firmě Ora Print. Zlatá slova. Nepronesl je David Rath nebo někdo jiný, pronesl je pan Miroslav Kalousek na adresu Radka Johna dne 4. 5. 2010. Takže podpisy Radka Johna pod smlouvami s Ora Printem, zdá se, byly vadné a jeho podpisy jako ministra jsou zjevně v pořádku. A pan Kalousek je plně podporuje. Zvláštní změna názoru. Budiž, mýlit se může každý.

Pojďme ale dál. Nevím, kdo to vůbec je. Dokonce u komunistů vím, kdo to je. Nevím, kdo je majitelem strany Věci veřejné. Je to pan Bárta, pan Škárka, pan Hrdlička? Nevím, co chtějí. John říká velmi jasný populistický program, nic proti tomu, ale když chci s někým jednat, tak chci vědět, kdo má opravdovou moc. Žádná slova opozice. Prosím, slova Karla Schwarzenberga z 26. 6. 2010. (Potlesk z řad sociální demokracie.)

Rád bych se zeptal pana ministra zahraničí, zda dneska už ví, kdo je jeho koaliční partner, s kterým bude čtyři roky vládnout v této zemi. Zda už ví a sdělili mu, komu patří Věci veřejné, a zda o nich má alespoň tolik informací jako o komunistech. Ale pojďme dál.***
Přihlásit/registrovat se do ISP