(21.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Na začátku dnešního dne pan premiér Nečas ve svém úvodním vystoupení hovořil o tom, že vládní koalice chce trpělivě vysvětlovat opozici své záměry. Způsob, jakým proběhla rozprava, nám ukázal, jak vážně to pan premiér myslí. Jak můžeme panu premiérovi věřit, že to, co tady říká, myslí vážně, jestliže nejprve prohlásí, že vláda chce trpělivě vést dialog s opozicí, a potom v rámci několikahodinové rozpravy nikdo ze členů vlády nevystoupí, aby reagoval na argumenty opozice? Já si myslím, že ta dnešní debata byla velmi věcná. Byla tady celá řada přímých otázek na členy vlády.

Já přemýšlím, proč k tomu došlo, proč vládní koalice a tato vláda zvolila metodu chladné arogance, kdy ignorovala jakékoliv připomínky ze strany opozice. Já to pokládám za velmi špatné znamení pro budoucí vztahy mezi vládou a opozicí v Poslanecké sněmovně. Právě ten způsob, jakým proběhla debata o programovém prohlášení vlády. Vy jste nevystoupili, vy jste neřekli jediný argument na obhajobu vašeho vládního programu s výjimkou úvodního a závěrečného vystoupení předsedy vlády. Lze se jen dohadovat, proč k tomu došlo, zdali ten, kdo mlčí, souhlasí, nebo zdali ministři této vlády nejsou schopni argumentovat tak na výši, že jim pan premiér zakázal, aby v této diskusi kdokoliv z nich vystoupil a hájil vládní program.

Já se domnívám, pane premiére, že vám není možné důvěřovat. Vy jste zde na začátku řekl, že chcete vést dialog s opozicí, a pak jste ho ignoroval. Ignoroval jste ho celé jednání Poslanecké sněmovny. Já si myslím, že vám nemůžeme důvěřovat prostě proto, že vy osobně, vaše politická strana, koaliční strany jste vydali celou řadu prohlášení a výroků již před těmito volbami do Poslanecké sněmovny a máloco z toho jste dodrželi.

Děkuji vám, pane premiére, vy jste tady řekl celou řadu pěkných slov. Ale jak vám můžeme důvěřovat, když jste před volbami říkal, že nezvýšíte daně, pak jste to upravili a budete zvyšovat daň z přidané hodnoty? Pak jste to znovu po volbách upravili, a nyní dokonce chystáte plošné zvyšování daní z příjmů.

Jak vám, pane premiére, máme důvěřovat, že to, co říkáte, myslíte vážně, když jste před volbami jako ODS rozhodně popírali, že byste rušili podporu stavebního spoření? Nedej bože zpětně.

Jak vám, pane premiére, máme důvěřovat, když vy sám osobně jste před volbami říkal, že ekologická superzakázka je podivná a že by ji vláda měla přezkoumat, a teď se nic neděje, pokračuje, jako by žádné volby nebyly?

Jak vám, pane premiére, máme důvěřovat, když jste před volbami prosazoval překvapivě v čele ODS přímou volbou prezidenta republiky, a teď se ukazuje, že tato vládní koalice už přímou volbu prezidenta nechce a že se připravuje opět na volbu Poslaneckou sněmovnou a Senátem?

Jak vám, pane premiére, máme důvěřovat, že splníte vaše protikorupční opatření, když stejné závazky přijala a poté zrušila vláda, ve které jste byl místopředsedou?

Já myslím, že to jsou absolutně konkrétní příklady toho, kdy vy sám osobně či vaše koaliční strany jste nedodrželi sliby a nedodrželi slovo. Ten poslední příklad jsme tady všichni zažili. Mě to mrzí, ale pane premiére, my vám důvěřovat nemůžeme a pro tuto vládu hlasovat nebudeme. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, připomínám, že podle § 85 odst. 1 a 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se o návrhu na vyslovení důvěry vládě hlasuje podle jmen. K přijetí usnesení o vyslovení důvěry vládě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Žádám nyní určené ověřovatele této schůze, kterými jsou pan poslanec Marek Benda a paní poslankyně Kateřina Konečná, aby zaujali, prosím, místo u stolku zpravodajů.

A nejprve přistoupíme podle § 74 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny k vylosování jména poslance, od něhož se bude v abecedním pořadí hlasovat. Upozorňuji vás, že kontrola lístků se jmény poslanců byla provedena. Vylosujeme tedy toho prvního. Prvním vylosovaným je pan poslanec Václav Horáček.

Ještě dovolte, abych připomněla, že podle § 74 odst. 4 jednacího řádu se vyvolaný poslanec vysloví "pro návrh" nebo "proti návrhu". Jestliže se zdržuje hlasování, řekne "zdržuji se". Jiný projev poslance se považuje za zdržení se hlasování. Prosím, aby každý vyvolaný poslanec své stanovisko řekl dostatečně hlasitě, abych já je potom mohla v souladu s jednacím řádem opakovat.

 

A nyní už můžeme přikročit k hlasování. Nejprve přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje vládě důvěru."

Nyní tedy začnu vyvolávat. Prosím o vyslovení se. Zahajuji hlasování a ptám se

pana poslance Václava Horáčka: Pro návrh.

Paní poslankyně Zdeňka Horníková: Pro návrh.

Paní poslankyně Gabriela Hubáčková: Proti návrhu.

Pan poslanec Petr Hulinský: Proti návrhu.

Pan poslanec Stanislav Huml: Pro návrh.

Pan poslanec Jan Husák: Pro návrh.

Paní poslankyně Jitka Chalánková: Pro návrh.

Pan poslanec Otto Chaloupka: Pro návrh.

Pan poslanec Tomáš Chalupa: Pro návrh.

Pan poslanec Rudolf Chlad: Pro návrh.

Pan poslanec Jan Chvojka: Proti návrhu.

Pan poslanec Petr Jalowiczor: Proti návrhu.

Pan poslanec Vítězslav Jandák: Proti návrhu.

Pan poslanec Michal Janek: Pro návrh.

Pan poslanec Miroslav Jeník: Pro návrh.

Pan poslanec Luděk Jeništa: Pro návrh.

Pan poslanec Ladislav Jirků: Pro návrh.

Pan poslanec Radim Jirout: Pro návrh.

Pan poslanec Radek John: Pro návrh.

Pan poslanec David Kádner: Pro návrh.

Pan poslanec Miroslav Kalousek: Pro návrh.

Paní poslankyně Jana Kaslová: Pro návrh.

Pan poslanec Jan Klán: Proti návrhu.

Paní poslankyně Kateřina Klasnová: Pro návrh.

Pan poslanec Václav Klučka: Proti návrhu.

Paní poslankyně Kristýna Kočí: Pro návrh.

Paní poslankyně Lenka Kohoutová: Pro návrh.

Paní poslankyně Květa Končická: Proti návrhu.

Paní poslankyně Kateřina Konečná: Proti návrhu.

Pan poslanec Vladimír Koníček: Proti návrhu.

Pan poslanec Daniel Korte: Pro návrh.

Pan poslanec Jiří Koskuba: Proti návrhu.

Pan poslanec Rom Kostřica: Pro návrh.

Paní poslankyně Patricie Kotalíková. Pro návrh.

Pan poslanec Pavel Kováčik: Proti návrhu.

Pan poslanec Jaroslav Krákora: Proti návrhu.

Pan poslanec Jiří Krátký: Proti návrhu.

Pan poslanec Jaroslav Krupka: Pro návrh.

Pan poslanec Stanislav Křeček: Proti návrhu.

Pan poslanec Václav Kubata: Pro návrh.

Paní poslankyně Helena Langšádlová: Pro návrh.

Pan poslanec Jan Látka: Proti návrhu.

Pan poslanec František Laudát: Pro návrh.

Paní poslankyně Vladimíra Lesenská: Proti návrhu.

Paní poslankyně Ivana Levá: Proti návrhu.

Pan poslanec Jaroslav Lobkowicz: Pro návrh.

Pan poslanec Pavol Lukša: Pro návrh.

Paní poslankyně Soňa Marková: Proti návrhu.

Pan poslanec Jaroslav Martinů: Pro návrh.

Pan poslanec Václav Mencl: Pro návrh.

Pan poslanec Alfréd Michalík: Proti návrhu.

Paní poslankyně Dagmar Navrátilová: Pro návrh.

Pan poslanec Petr Nečas: Pro návrh.

Paní poslankyně Marie Nedvědová: Proti návrhu.

Pan poslanec Josef Nekl: Proti návrhu.

Paní poslankyně Miroslava Němcová: Pro návrh.

Pan poslanec Vít Němeček: Pro návrh.

Pan poslanec Václav Neubauer: Proti návrhu.

Pan poslanec František Novosad: Proti návrhu.

Pan poslanec Josef Novotný ml.: Proti návrhu.

Pan poslanec Josef Novotný st.: Pro návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP