(21.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Pan poslanec Vojtěch Filip: Proti návrhu.

Paní poslankyně Dana Filipi: Pro návrh.

Paní poslankyně Jana Fischerová: Pro návrh.

Pan poslanec Jan Florián: Pro návrh.

Pan poslanec Jaroslav Foldyna: Proti návrhu.

Paní poslankyně Štěpánka Fraňková: Pro návrh.

Pan poslanec Ivan Fuksa: Pro návrh.

Pan poslanec Petr Gandalovič: Pro návrh.

Pan poslanec Petr Gazdík: Pro návrh.

Pan poslanec Miroslav Grebeníček: Proti návrhu.

Pan poslanec Martin Gregora: Pro návrh.

Pan poslanec Stanislav Grospič: Proti návrhu.

Paní poslankyně Milada Halíková: Proti návrhu.

Pan poslanec Jan Hamáček: Proti návrhu.

Paní poslankyně Alena Hanáková: Pro návrh.

Pan poslanec Michal Hašek: Proti návrhu.

Pan poslanec Leoš Heger: Pro návrh.

Pan poslanec Pavel Hojda: Proti návrhu.

Pan poslanec Pavel Holík: Proti návrhu.

 

Podle mých záznamů všichni přítomní poslanci hlasovali. Přesto se zeptám, zda je tomu tak opravdu. Zda všichni měli možnost se vyslovit nebo zda jsou nějaké pochybnosti k průběhu hlasování. Není tomu tak.

Proto poprosím ověřovatele, aby mi sdělili, kolik málo minut potřebují k sečtení hlasů. Potřebují pět minut. Je 21.32 hodin, takže ve 21.37 hodin se sejdeme, následuje pětiminutová přestávka.

 

(Jednání přerušeno od 21.32 do 21.37 hodin.)

 

Dámy a pánové, prosím, abyste se všichni posadili. Prosím o vystoupení určené ověřovatele, kteří nám sdělí výsledek hlasování. Ale počkám, až budou všichni sedět ve svých lavicích... (Zvoní.) Ještě jednou všechny žádám o klid, prosím, posaďte se do svých lavic.

Slovo má pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo vlády, vážené dámy, vážení pánové. Hlasování se zúčastnilo 200 poslanců. Pro návrh se vyslovilo 118 poslanců a poslankyň, proti návrhu se vyslovilo 82 poslankyň a poslanců.

Vládě České republiky byla vyslovena důvěra. Dovolte, abych poblahopřál předsedovi vlády i celé vládě České republiky. (Poslanci vládní koalice povstávají. Dlouhotrvající potlesk. Poté někteří poslanci blahopřejí premiérovi i dalším členům vlády.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dámy a pánové, gratuluji též předsedovi vlády, gratuluji všem ministrům, přeji jim mnoho sil a elánu do životní etapy, která je čeká.

Tím jsme se vyrovnali s bodem č. 1 programu této schůze. Tento bod tedy končím. a všechny vás prosím o trpělivost, abychom ještě zvládli bod č. 2.

 

Bodem č. 2 našeho programu schůze je

2.
Návrh časového harmonogramu projednávání státního závěrečného účtu
České republiky za rok 2009 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech
a k návrhu na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu,
jeho kapitol a závěrečných účtů státních fondů výborům k projednání

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení rozpočtového výboru č. 6 ze dne 8. července t. r. Prosím, aby toto usnesení uvedl předseda rozpočtového výboru pan poslanec Pavel Suchánek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP