(21.40 hodin)

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, tento bod už uvedla předsedkyně Sněmovny. Jmenuje se to Návrh časového harmonogramu projednávání státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a k návrhu na přikázání vládního návrhu státního závěrečného účtu, jeho kapitol a závěrečných účtů státních fondů výborům k projednání. Tento tisk jste obdrželi - všichni poslanci - do svých budníčků, takže jeho obsah asi znáte. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane předsedo. Prosím, abyste se posadil ke stolku zpravodajů. Otevírám všeobecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pokud nikdo, končím ji. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím pana poslance Suchánka.

 

Poslanec Pavel Suchánek: V podrobné rozpravě se jen připojuji k tomu, že tento tisk jste obdrželi, a prosím vás, abyste tento obsah přijali. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nevidím žádnou takovou přihlášku, končím podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, které nám bylo rozdáno, máme je všichni k dispozici.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 6. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 6, přítomno 194, pro 146, proti 5. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Tím jsme se vyrovnali s bodem 2 našeho pořadu schůze. Ještě se o slovo hlásí - prosím o trpělivost - předseda volební komise Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Paní předsedkyně, paní a pánové, prosím ještě o několik vteřin strpení. Je nezbytné, abych vyhlásil lhůtu na podávání návrhů na 20 členů správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny a 10 členů dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny, a to do 10. září do 15 hodin. Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně totiž ukládá Poslanecké sněmovně, aby ve lhůtě do 90 dnů od ukončení ustavující schůze Poslanecké sněmovny zvolila novou správní radu a novou radu dozorčí. Stejně tak prodlužuji lhůtu pro podávání návrhů na předsedy stálých komisí a vedoucích delegací Poslanecké sněmovny, a to také do 10. září do 15 hodin. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, to bylo všechno, co jsme měli projednat na 3. schůzi Poslanecké sněmovny. Já vám velmi děkuji za účast, za spolupráci.

Ještě dovolte jedno oznámení. Organizační výbor se sejde zítra, ve středu, ve 13 hodin.

To je opravdu už všechno. Přeji vám příjemný večer.

 

(Schůze skončila ve 21.43 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP