(9.10 hodin)

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, členové vlády, vážení kolegové, dovolím si požádat o pevné zařazení bodů, které následně přečtu, jako první čtyři body do bloku smluv.

Je to bod číslo 28, vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, sněmovní tisk 18.

Bod číslo 44, rovněž vládní návrh, Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 81 o inspekci práce v průmyslu, sněmovní tisk 44. Vše prvé čtení.

Bod číslo 53, rovněž vládní návrh, Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou, sněmovní tisk 72, prvé čtení.

Bod číslo 56, rovněž vládní návrh, Smlouva mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení, sněmovní tisk 73, prvé čtení.

Zařazení těchto bodů požaduji ve vztahu k programu pana ministra práce a sociálních věcí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také. Teď bych byla ráda, kdybyste si, páni předsedové, ujasnili, zda - pane poslanče Husáku, mohl byste si s panem předsedou poslaneckého klubu Tluchořem ujasnit, zda nenavrhujete dva návrhy, které se týkají stejných bodů? (Výkřik ze sálu: To je jedno!) Já myslím, že to není jedno, protože zřejmě chcete šetřit čas jednoho konkrétního ministra. Pokud by prošel návrh pana předsedy Tluchoře, tak by se tento pan ministr dostal do obtížné situace.

Já zatím využiji této kratičké chvilky ke kontrole, abych vás seznámila s tím, že se ještě omlouvá paní poslankyně Alena Hanáková, taktéž z pracovních důvodů.

Jakmile bude ujasněno, zda tyto dva návrhy nejdou částečně proti sobě, tak o nich dám hlasovat, a to v pořadí, v jakém byly předneseny. (Poslanci Tluchoř a Husák se radí, předsedající čeká.)

Hlásí se pan poslanec Husák.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, omlouvám se. Opravím ještě čísla bodů. Dostal jsem materiál s čísly podle pozvánky, tak bych to rád opravil.

Bod číslo 28, tisk 18, zůstává tak, jak jsem přečetl.

Původně jsem přečetl bod 44, tisk 44. Opravuji na bod číslo 39 a dávám to písemně.

Sněmovní tisk 72 opravuji z původního 53 na 55.

Bod číslo 56, sněmovní tisk 73, zůstává.

Co se týče hlasování, dohodli jsme se s panem kolegou Tluchořem, že budeme hlasovat o těchto bodech a následně o jeho bodech.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Budeme tedy hlasovat.

 

Jako první návrh přednesl pan předseda Tluchoř svůj návrh víceméně obecný v tom smyslu, že zbude-li čas, který je vyhrazený na projednávání písemných interpelací, abychom zahájili první smlouvy z celého bloku smluv, a v případě, že zbude čas do polední přestávky po projednávání mimořádné schůze, aby taktéž byly projednávány smlouvy z bloku smluv. Souhlasíte s takto formulovaným návrhem? Je dostatečně srozumitelný? Pokud ano, zahájím hlasování.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 63, z přihlášených 123 poslanců pro 99, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Než přistoupíme k druhému hlasování, oznámím, že náhradní kartu číslo 11 má pan poslanec Sobotka.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Husáka, který navrhuje, abychom pevně zařadili níže uvedené body dnes v bloku smluv jako první čtyři body. Jedná se o body 28, 39, 55 a 56. O tomto návrhu dám hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 64, z přihlášených 128 poslanců pro 108, proti 2. Návrh byl přijat. Děkuji.

 

V tuto chvíli můžeme přistoupit k programu písemných interpelací.

88.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 5. schůze Poslanecké sněmovny byly předloženy celkem tři odpovědi na vznesené interpelace, s nimiž poslanec nebyl spokojen, a z toho důvodu požádal o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP