(10.50 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, přeji hezký dobrý den.

Když už jsme v tom vzpomínání, tak si také zavzpomínám. Ano, mají pravdu ti, kteří říkají, že Fischerova vláda konala. Spolu s panem kolegou Šidlem a s panem kolegou Hojdou z našeho poslaneckého klubu jsme v té době začali připravovat poslanecký návrh zákona, který by právě tento problém řešil, a nakonec po dohodě s vládou jsme od předložení tohoto návrhu ustoupili právě ve prospěch snadnější průchodnosti zákona, který by předložila Fischerova vláda.

O pádu Topolánkovy vlády tady bylo řečeno dost, opakovaně i z mých úst, a měl pravdu pan kolega Sobotka, když osvěžil vaši paměť v tom, jak to s tím pádem vlastně bylo.

Ale chci říci, co je hlavní příčinou dnešních potíží, dnešního ohrožení firem i občanů a jejich domácností neúměrně zvýšenými cenami energií. Je to, paní a pánové, vaše - paní a pánové zejména z ODS - vaše obecná nechuť k jakékoliv regulaci. Vždyť vy slovo regulace považujete téměř za sprosté slovo. A stát považujete za nějakou velmi nečestnou instituci, která je tu téměř výhradně k okrádání občanů. Ale on stát má přece i ty funkce, jejichž selhání teď pracně, složitě a klikatě řešíme, a rezignace na tyto funkce byla skutečně za doby vlády pana Topolánka, jmenovitě za doby ministrování pana ministra Římana.

Prosím pěkně, kdybychom více diskutovali o tom, že stát je - a můžeme mít miliony výhrad - také ušlechtilou institucí, která má především hájit zájmy svých občanů, tak jsem se mohli této a mnoha jiným podobným situacím vyhnout. Mějme to spíše na paměti i pro budoucnost, než to, že by si v této době snad chtěl někdo zahrávat s nějakým pádem vlády a instalací nějaké vlády úřednické. Skutečně si myslím, že v této chvíli to vůbec nehrozí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za toto povzbuzení. Pan poslanec Plachý a pak pan poslanec Mencl, opět s faktickými, takže pokračujeme.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, jako vždy, tak i nyní pan poslanec Sobotka trpí chronickou ztrátou politické paměti. Nebyli to poslanci ODS, kteří vyrobili problém. Problém vznikl v roce 2005, kdy se projednával návrh zákona, tehdy vládní návrh zákona, a kdy poslankyně ČSSD svým pozměňovacím návrhem vnesla pásmo 5 %, ve kterém se může pohybovat Energetický regulační úřad. To bylo jádro problému. Někdy mi to připadá, jako kdyby zloděj křičel chyťte zloděje. Chce si to více pamatovat, jak problém vznikl.

A co se týče regulace, vůči které my máme vždy odpor. Ano, je to pravda. Kdyby nebylo základního regulatorního ustanovení, které zákon vytváří, nikdy by tento problém nevznikl. Zákon totiž nutí spotřebitele, aby stejné zboží, tedy kilowatthodinu, kupoval jednou desetkrát dráž než jindy, když by ji mohl koupit z klasické, ať už jaderné nebo tepelné elektrárny. My jsme regulací pokřivili trh a to, co nyní sklízíme, jsou důsledky této špatné, chybné regulace. A já vám říkám, že další regulací chybně postavený základ nelze dobře napravit.

Proto souhlasím s panem ministrem životního prostředí, že ze všech špatných řešení vybíráme jen to méně špatné. Ideální by bylo, aby tady regulace nikdy nebyla. Děkuji vám. (Potlesk)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Mencl. A upozorňuji na to, že faktická je pěkná, ale má pouze dvě minuty. Abychom je dodrželi, jinak se nám to tady úplně... Prosím.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, velmi dobře si pamatuji na rok 2005, kdy tento zákon byl přijímán. Byl jsem totiž zpravodajem klubu Občanské demokratické strany, takže jsem tento zákon samozřejmě nejen prostudoval, ale snažil jsem se i domýšlet důsledky. A konstatuji, že z této tribuny tehdy od Občanské demokratické strany zazněla vážná varování v podobě, v jaké zde bude přijímán, zvláště s doplňky, které zde byly zmíněny od kolegy, jaké to bude mít důsledky. A jedině klub Občanské demokratické strany tento zákon nepodpořil. Velmi prosím, abychom teď neřešili zástupně, co kdo kdy, a to je základní fakt. Naopak zleva bylo pro tento zákon velké nadšení, přestože varování bylo naprosto jasné, a dokonce bylo kvantifikováno. Takže se prosím teď nevymlouvejte. Hledejme teď řešení problému, který my jsme nezavinili, a prosím, abyste nám ho nepřišívali, neboť je to váš problém a problém tehdy sociálně demokratické vlády, nikoliv náš. To za prvé.

A za druhé, když jsme se už dostali do této situace, hledejme z ní nějaké poučení. Poučení je v tom, nespouštět experimenty zákony. Nechme experimenty ve vývojových laboratořích, nechme je dotáhnout do podoby, kdy skutečně budeme moci zodpovědně konat, a ne tak, jak jste vy konali v roce 2005. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme se vrátit k řádným přihláškám? To byla pana poslance Jana Husáka a pak Radima Vysloužila.

 

Poslanec Jan Husák: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, své vystoupení jsem chtěl mít velmi krátké. Chtěl jsem přednést krátké stanovisko klubu TOP 09 k tomuto tisku a k tisku následujícímu.

Chtěl jsem zde po úvodních vystoupeních v obecné rozpravě vyjádřit uspokojení nad tím, že je to jeden z tisků, ke kterému se stavíme věcně, že nedochází k politikaření, že nedochází k vracení se zpět, obviňování atd. Bohužel rozprava, která zde proběhla, moje nadšení ochladila. A já bych byl přesto rád, abychom se vrátili k věcnému projednávání tohoto zákona, a to zejména proto, že zde již byly řečeny snad všechny aspekty, které vedly k obrovskému boomu solárních elektráren, a všechny aspekty, které vedly ke zvyšování cen.

Klub TOP 09 samozřejmě vítá, že je zde perspektiva, že tisk 97 bude schválen ve zkráceném řízení. Pokud následující tisk 145 bude vetován, samozřejmě vítáme všechny kroky k urychlenému projednání, tak aby tento zákon mohl být, tak jak řekl pan zpravodaj a předseda hospodářského výboru, projednán v úterý v hospodářském výboru a ještě příští týden proběhlo druhé a třetí čtení.

Byl bych rád, kdybychom přestali s vracením se zpět, i když tady zazněly jasné argumenty, že i levá strana měla velký podíl na tom, co se zde odehrálo. Je potřeba si to uvědomit, nezapomínat na to.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádal bych pana poslance Radima Vysloužila.

 

Poslanec Radim Vysloužil: Dobrý den. Bylo toho řečeno hodně a já to jen shrnu za Věci veřejné.

Řešíme zákon z roku 2005, který byl od začátku přinejmenším nešťastný, a jsem rád, že právě dnešní opozice si sype popel na hlavu, protože všechny problémy, které vycházejí z obrovského růstu těchto elektráren, vycházejí právě ze zákona z roku 2005, pro který hlasovala KSČM, ČSSD, Strana zelených a KDU-ČSL. Kdyby v zákoně byl uveden celkový maximálně možný vestavěný výkon nebo možnost snížení výkupní ceny o více než 5 %, nedostala by se ekonomika v této ekonomické recesi do těchto problémů, jak zde bylo už zmiňováno.

Příkladem ještě může být např. hejtman Středočeského kraje pan doktor Rath, který ve městě Milovice chce pronajmout za směšné peníze obrovské plochy právě pro fotovoltaiku. Pro fotovoltaiku, která právě je za zdražováním elektrické energie. Proto prosím, pojďme hlasovat pro navržený návrh a zabraňme tak skokovému navýšení cen elektřiny. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pan poslanec Kováčik ještě.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, to je prostě poloha, do které se to nemělo dostat. Jen připomínám, že tuto smršť nespustila opozice, tuto smršť svou tak trochu retrospektivou spustil pan ministr životního prostředí. Ale i on, věřím tomu, časem pochopí, že když je třeba věcně jednat, tak se bude věcně jednat. Já se jenom řečnicky zeptám: je tady snad někdo, kdo by ten návrh nechtěl podpořit? Myslím, že není. Pojďme hlasovat! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP