Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
4. listopadu 2010 v 9.03 hodin
Přítomno: 150 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, odbila devátá hodina, dovolte, abych vám popřál dobré ráno a přivítal vás na dalším jednacím dni 7. schůze Poslanecké sněmovny.

Už tady mám první náhradní kartu pana poslance Zemánka, takže prosím i další, kteří potřebují vydat náhradní karty, aby mi je nahlásili.

Také tady dorazily omluvy.

Pan poslanec Vidím má náhradní kartu číslo 8.

Omluvy musím přečíst všechny. Pan poslanec Walter Bartoš, Zdeněk Boháč, to je všechno zahraniční cesta, ze zdravotních důvodů se omlouvá Michal Doktor, omlouvá se Michal Hašek, Pavel Holík, Petr Hulinský, Petr Jalowiczor, Jana Kaslová, Rom Kostřica, Václav Kubata, Josef Novotný starší, omlouvá se Ivan Ohlídal a pak Jan Smutný, Igor Svoják, Bořivoj Šarapatka a Jiří Šlégr. Mám tady omluvy členů vlády. Omlouvá se Petr Nečas, Radek John, Miroslav Kalousek, ten to tady pak upřesňuje, že se omlouvá do 10.30 hodin, omlouvá se Karel Schwarzerberg, Alexandr Vondra - ten odjel do zahraničí. Paní poslankyně Chalánková, od 10.30 se omlouvá, setkání s europoslanci. Takže od 10.30. A pak tady mám omluvu, ještě pan ministr Besser. Ten se dopoledne také omlouvá. To je všechno, co tady mám.

Dnešní jednání zahájíme bodem 86. To jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace.

A ještě jedna omluva. Paní dr. Štěpánka Fraňková se omlouvá z dnešního jednání.

Jenom vám připomenu, že po skončení písemných interpelací v 11 hodin jsme se domluvili, že projednáme pevně zařazený bod 82, je to tisk 46 a je to zpráva veřejného ochránce práv. A pak bychom měli projednávat pevně zařazené body 68 až 71.

Ještě než to přečtu, tak se o tom pořadu pobavíme, protože tady mám přihlášku pana poslance Jana Husáka, který chce požádat o přeřazení již schváleného bodu. Takže já se zeptám právě na to, kdo z vás navrhuje ještě nějaké změny. Prosím, pan poslanec Husák navrhne první změnu. Prosím.

 

Poslanec Jan Husák: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, na žádost pana ministra práce a sociálních věcí žádám o zařazení bodu 20, sněmovní tisk 131, jako první bod po již pevně zařazených, to znamená pravděpodobně pátý bod po písemných interpelacích.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Říkal jste - pátý vám to vychází.

 

Poslanec Jan Husák: Tuším, že je to pátý, nestačil jsem to zkontrolovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Řekněme po pevně zařazených bodech. (Poslanec Husák souhlasí.) Takže bod 20 po pevně zařazených bodech dnes. (Poslanec Husák: Děkuji.)

Dobře. Ještě někdo má návrh na změnu pořadu dnešního jednání? Ještě pan poslanec Úlehla Tomáš.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Dobré dopoledne. Já bych chtěl požádat o zařazení pevného bodu č. 17, sněmovní tisk 90, návrh poslanců Pavla Drobila, Pavola Lukše a Kristýny Kočí, zkráceně je to zákon o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů, na 12.30, pokud by to bylo možné, pane předsedo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Počkejte, to chcete na dnešek na 12.30? (Na dnešek 12.30. Ano.) Tam je asi pět pevně zařazených bodů. Nechtěl byste to zařadit po pevně zařazených bodech? Nevíme, jak to vyjde časově.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Je to po konzultaci s panem ministrem. Pokud by to mohlo být, tak uvidíme, ať se rozhodne hlasováním, ale je to docela zásadní bod, o kterém jednáme příliš dlouho, takže to načítám i po konzultaci na základě dalších kolegů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže vy navrhujete 12.30. Hlasovat můžeme všechno, pravda. Takže budeme hlasovat návrh, že to vrazíme do těch pevně zařazených bodů ve 12.30. Uvidíme, co to se Sněmovnou udělá.

Má ještě někdo nějaký návrh? Není. Takže se do toho... Ještě pan poslanec Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já si uvědomuji, že samozřejmě času dnes je velmi málo, a proto by podle mého názoru měly být projednávány jen body, kde je dosažena jistá míra konsensu o tom, že by dnes projednávány býti měly. Já jsem byl informován o tom, že tuším pan poslanec Husák navrhl, aby dnes byl projednáván návrh zákona, který se týká novely systému o Úřadu práce, organizace Úřadu práce v České republice. Je to poslanecká novela, která sem byla předložena skupinou poslanců. Já bych chtěl férově dopředu avizovat, že to je návrh zákona, se kterým má náš poslanecký klub ale opravdu velký problém, a myslím si, že by nebylo dobře takto kontroverzní bod navrhovat k projednání hned dnes. Myslím si, že jiný bod už by dnes projednán nebyl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Dobré ráno, dámy a pánové. Pane místopředsedo, pro pana předsedu. Já myslím, že právě pokud bude zařazen bod, který navrhoval pan poslanec Úlehla, a bude odhlasován pevně na 12.30, tak tím automaticky případně, protože pan poslanec Husák bod, který navrhoval, by byl asi pátý v pořadí, a tím by bylo zajištěno, že na ten bod, na kterém shoda jakási je, dojde, i pokud by byl ten bod třeba rozjednán. Větší ambici než šest bodů na dopoledne kromě písemných interpelací asi mít nemůžeme.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Zaregistrujeme tuto připomínku poslance Tluchoře a budeme hlasovat o návrzích, jak byly podány.

První byl opravdu návrh pana poslance Husáka, který se týkal bodu 20. Opravdu je to návrh poslanců na vydání zákona o Úřadu práce. A pan poslanec Husák navrhoval tento bod zařadit za pevně zařazené body. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP