(18.00 hodin)

 

Poslanec Tomáš Chalupa: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v tuto chvíli po zprávě pana ministra si myslím, že to jediné, co mohu sdělit, je navrhnout, aby byl vládní návrh této smlouvy postoupen zahraničnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji pěkně, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, písemnou přihlášku do ní žádnou nemám. Chci se ujistit, že se nikdo nehlásí do této rozpravy z místa. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru zahraničnímu. Ptám se, zda někdo navrhuje nějaký další výbor. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.

Rozhodneme o tom v hlasování, které v tuto chvíli zahajuji, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 74 z přihlášených 104 poslanců pro 99, proti žádný. Tento návrh byl přijat.

 

A já můžu konstatovat, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a ukončit projednávání tohoto bodu.

Kolegyně a kolegové, tím jsme vyčerpali všechny smlouvy, které jsme měli zařazené jako pevné body, což ovšem nepředpokládám, že by mělo znamenat, že končíme dnešní jednací den, protože máme celou řadu zpráv, návrhů a dalších bodů, které můžeme v tuto chvíli projednávat, to ovšem za předpokladu, že zde budou předkladatelé a také zpravodajové, což se v tuto chvíli právě ukáže.

První zprávou je přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2009, sněmovní tisk číslo 68. Já dám kratičkou přestávku k tomu, abychom se poradili, jak dál v případě, že zde nebudou členové vlády, kteří jsou zde naprosto nepostradatelní. Prosím, vyhlašuji přestávku do 18.05, pouhé tři minuty k tomu, abychom zjistili, jak na tom personálně v tuto chvíli jsme.

 

(Jednání přerušeno od 18.02 do 18.05 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat, a to v tuto chvíli body 63, 64 a 65. Ostatní body z bloku Zprávy, návrhy a další body jsou body, které by měli předkládat příslušní ministři. Protože jsou zde ministři, kteří jsou připraveni své kolegy zastoupit, tak až doprojednáme tyto tři body, ujistím se, že Sněmovna nebude protestovat proti tomu postupu, že páni ministři budou zastoupeni svými kolegy. V případě, že by protest Sněmovny zde byl, pak bych respektovala to, že není vůle Sněmovny, aby o těchto bodech jednala.

 

Nyní tedy přistoupíme k bodu 63, kterým je

63.
Informace o podpořeném financování za rok 2009
/sněmovní tisk 2/

V každém případě bych chtěla poprosit všechny kolegyně a kolegy, aby pokud možno omezili hladinu hluku v tomto sále a v případě, že nechtějí poslouchat zdejší projednávání, se odebrali do předsálí.

Informace byla předložena, hospodářský a rozpočtový výbor tuto informaci projednaly a usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky číslo 2/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru poslanec Jan Bureš, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. (Není přítomen.) Nevidím pana poslance Jana Bureše a ptám se tedy jeho kolegů z hospodářského výboru, zda je někdo ochoten se ujmout jeho zpravodajské úlohy. Nevidím ani žádného jiného poslance člena hospodářského výboru... Pan poslanec Husák bude tak laskav a této úlohy se ujme za předpokladu, že s tím vyslovíme souhlas, který můžeme ověřit hlasováním.

 

Zahajuji hlasování, zda souhlasí Sněmovna s tím, že role se zpravodaje ujme pan poslanec Husák. Formální otázka, zda je někdo proti.

V hlasování číslo 75 z přihlášených 97 poslanců pro 73, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Já velmi děkuji panu poslanci Husákovi, členovi hospodářského výboru, za jeho dobrou vůli a prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedající, v zastoupení se ujímám zprávy zpravodaje. Hospodářský výbor na své třetí schůzi přijal 9. září toto usnesení, a je to doporučující usnesení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Hospodářský výbor přijal toto usnesení: Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout toto usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí Informaci o podpořeném financování za rok 2009.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně. Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Pavla Svobodu, aby se ujal slova a informoval nás o jednání výboru. A zdá se, že je tady jak přes kopírák stejná situace jako před chvilinkou. Opět se ptám, zda by někdo z členů rozpočtového výboru se ujal této role v zastoupení nepřítomného zpravodaje. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP