(14.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Kováčik. Nyní o slovo požádal ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že při projednávání tohoto návrhu zákona vznikly výkladové nejasnosti a diskuse, za kterou děkuji, o tom, zda srážková daň ze solárních elektráren bude, či nebude daňově uznatelným nákladem, rád bych jednoznačně prohlásil na zvukový záznam před hlasováním, že to je daňový uznatelný náklad. Opírám se při tomto tvrzení o § 24 odst. 2 písm. p) zákona o daních z příjmů, kde je jasně řečeno, že daňově uznatelným nákladem jsou odvody, které poplatník je povinen odvádět podle zvláštních zákonů. Typickým příkladem je třeba silniční daň. I ta je samozřejmě na základě tohoto ustanovení daňově uznatelným nákladem. I tak tento odvod bude daňově uznatelným nákladem.

Já jsem ještě dnes ráno požádal legislativu Ministerstva financí o závazné stanovisko. Tak to vykládá legislativa Ministerstva financí, tak to vykládá daňová správa a v této zemi není finanční úřad, který by tuto srážkovou daň odmítl uznat pro odpis ze základu daně. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec David Rath.

 

Poslanec David Rath: Paní předsedkyně, dámy a pánové, když jsme měli možnost sledovat média referující o tomto problému, tak jsme se nejprve dozvěděli, že díky tomu boomu hrozí až 20procentní navýšení elektrické energie. Vláda okamžitě začala konat, což je samozřejmě správně, protože to je dramatické navýšení. A najednou jsme se začali z médií dozvídat, že to nebude asi 20procentní, ale vláda zařídí nižší, možná jen 12procentní. A dneska - že tedy vláda zařídí možná jen 5procentní navýšení cen a zdražení cen elektrické energie díky tomu solárnímu boomu.

Celá situace okolo tohoto problému mi přijde hodně zvláštní. Zvláštní proto, že vedle toho, jak paralelně média informují o zdražování energie, tak paralelně dostávají různí spotřebitelé, větší spotřebitelé, od distribučních firem nabídky na výrazné slevy nákupu elektrické energie v příštím roce. Tak jak to je? Ta energie klesne?

A nejde o nějaké gigantické spotřebitele charakteru velkých průmyslových podniků, ale jde o běžné střední spotřebitele, spotřebitele střední velikosti. Tak bude zdražení, nebo naopak bude zlevnění té elektrické energie? To je první otázka, která mně není jasná, protože tyto informace se vzájemně vylučují.

Druhá věc. Tato Poslanecká sněmovna přijala nějaký zákon podporující ten solární boom. Udělali jsme asi všichni, kdo pro to hlasovali, chybu. Nicméně, je možné tu chybu napravit zpětně? Víte, že jsme opakovaně říkali, že není možné problém řešit retroaktivitou, že to může dostat Českou republiku do vážných problémů. A já z tohoto místa velmi důrazně žádám pana premiéra Nečase, pana ministra financí a pana ministra průmyslu, aby zde předstoupili před tuto Sněmovnu a jasně nám ukázali právní analýzy, které doloží, že České republice nehrozí přijetím tohoto zákona soudní a arbitrážní řízení o poměrně velké částky a že slíbí na svou čest, že takovéto ohrožení není, a že pokud k němu někdy v budoucnu dojde, tak oni se za ztráty z těchto arbitráží osobně zaručují, včetně svého osobního majetku. Pokud vláda věří tomu, že to, co tady dnes máme přijmout, je neprůstřelné a nebude stát stovky, možná stovky milionů, ne-li miliardy za pár let na arbitrážích, tak všichni tito tři pánové zde předstoupí a bez problémů se opřou o právní analýzy renomovaných právníků a bez problémů se nám zaručí svým čestným slovem, že za tyto případné škody ponesou veškerou svoji osobní i majetkovou zodpovědnost.

Protože já, dámy a pánové, samozřejmě nejsem právník a problému nerozumím, tak jsem se zeptal celé řady právníků, jestli tady je nějaké riziko. Jsem jen lékař, nemohu rozumět tomu, jestli současná novela, jak ji připravila vláda, v sobě má, či nemá nějaké úskalí. Všichni právníci, které jsem oslovil a kteří se s problémem seznámili, řekli jednoznačně, že si myslí s vysokou mírou pravděpodobnosti hraničící s jistotou, že ti, kteří do toho solárního byznysu investovali za určitých podmínek, které jim dala tato Poslanecká sněmovna a vláda České republiky, uspějí a budeme platit v průběhu příštích let obrovské sankce.

Já bych chtěl slyšet, jestli vláda tyto právní názory sdílí, jestli je zná a jestli vůči nim má stejně relevantní právní analýzy, které říkají opak. Tuto jistotu chci slyšet dnes, protože jinak tady hrajeme před veřejností velmi ošklivé divadlo. To divadlo totiž spočívá v tom, že dneska vláda bude říkat: Milý národe, my jako vláda jsme zabránili zdražení elektrické energie, protože jsme zkrotili ten solární byznys. Tomu musím zatleskat i já, byť jsem z opozice. Otázkou ovšem je, jestli vůbec nějaké zdražení hrozí. Jestli to není naopak úplně jinak a jestli to není celé jen jakási hra s veřejností. A současně stejná vláda přitom ví, že tento krok, tento vládní návrh zákona, uvrhne Českou republiku do povinnosti za pár let platit desítky miliard, možná stovky miliard, prohraných arbitráží těm zahraničním investorům, protože pak by to byl velmi špatný obchod.

Dnes bychom možná zabránili nepřijatelnému nárůstu cen elektrické energie, ale za pár let bychom my všichni, tedy občané České republiky, museli za tuto vládu zaplatit chybné rozhodnutí. Toto rozhodnutí by skutečně bylo extrémně drahé.

Já tedy chci a vyzývám pana premiéra Nečase, aby jasně řekl, že nic takového nehrozí, že takové nebezpečí není, protože pokud by bylo, tak nejde o nic jiného než o prohloubení dluhu České republiky, a to zcela fatálním a enormním způsobem. V podstatě vy byste si jenom jakoby půjčili ty peníze od těch investorů, protože pak na arbitrážích byste jim je museli vracet i s úroky. To mně nepřijde vůbec prozíravé, zvláště od vlády, která se holedbá tím, že nechce zadlužovat Českou republiku. To byste ji uvrhli do možná jednoho z největších dluhů v české historii.

Takže, nezbývá mi, než zopakovat svoji žádost, svoji otázku směrem k premiéru Nečasovi, k ministrovi financí Kalouskovi a k panu ministrovi průmyslu Kocourkovi, aby zde předstoupili před tuto Sněmovnu, ukázali nám ty právní analýzy, a jak říkám, zaručili se svým čestným slovem, ale hlavně svým slibem, že pokud ty arbitráže nastanou a Česká republika je prohraje, tak oni za to ponesou plnou osobní zodpovědnost. Včetně ručení veškerým svým majetkem a majetkem svých rodin!

Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP