(15.00 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zeptám se, zda se ještě hlásí někdo do rozpravy ke třetímu čtení. Nehlásí-li se nikdo, rozpravu... Pardon, pan kolega Tejc. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, on už to tady naznačil předseda klubu KSČM, nicméně myslím, že zrovna tento zákon je po tom, co jsme slyšeli v minulém období, provázen podezřeními, že řada našich kolegů tady v Poslanecké sněmovně si z onoho solárního byznysu udělala svou malou domů. A možná i to je ten důvod, proč se tak dlouho nedařilo nalézt řešení a proč vláda Mirka Topolánka ani vláda Jana Fischera dlouho nehledala žádnou cestu, přestože jistě odpovědní ministři museli vědět, že tady k problémům může dojít nebo dochází, když jsme to zjistili teď my a možná už je trošku pozdě to řešit a způsoby, které se tady hledají, pravděpodobně narazí na Ústavu a nebo na možné mezinárodní úmluvy.

Proto bych rád všechny vyzval, aby pokud jsou ve střetu zájmů, aby to tady netajili a podle § 8 zákona o střetu zájmů toto sdělili. Protože každý, kdo se účastní svým vystoupením, návrhem nebo hlasováním při projednávání věci, která může mít dopad - ať už pozitivní nebo negativní - na jeho osobní prospěch, tak by měl s tímto vystoupit. Takže prosím ty, kteří zde dnes vystoupili, případně budou hlasovat, případně podávali v této věci návrhy, aby tak učinili. Samozřejmě, pokud se jich to týká.

Nechci nikoho jmenovat, měli jsme tady místopředsedu Poslanecké sněmovny pana Kasala, který už tady mezi námi není, a jak jsme zjistili, tak když se tady projednávaly tyto návrhy, tak nás neinformoval o tom, že se účastní na podobných projektech. Ale teď je situace jiná, chceme budovat novou politickou kulturu a myslím, že by bylo dobře, aby pokud tady někdo takový je a bude chtít o této věci hlasovat a účastnit se hlasování, aby vystoupil.

Jinak myslím, že skutečně platí to, že pan premiér, pan ministr financí a pan ministr průmyslu a obchodu by zde ty záruky měli dát. Myslím, že platí to, co platilo i tehdy, když se tady projednával zákon o zadávání veřejných zakázek. Já jsem tady slyšel mnohokrát z úst pana premiéra a dalších, že tady hrozí arbitráže, že tady hrozí velké škody státu, a tehdy tady bylo poukazováno na to, že sociální demokracie je snad nezodpovědná a tady jsou nějaké právní analýzy. Mě by zajímalo, kde jsou ty právní analýzy dnes v případě tohoto zákona. Skutečně bych nerad, aby příští vlády potom tady musely řešit problémy způsobené tím, jakým způsobem se dnes k tomuto řešení tohoto nelehkého a jistě obtížně řešitelného úkolu přistupuje. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Faktická poznámka pan poslanec Rath, poté řádná přihláška pan ministr Kalousek.

(K poslanci Rathovi:) Faktická poznámka má přednost, prosím, hlásíte se - rušíte svou faktickou poznámku? Takže pan ministr Kalousek, prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Chci ještě jednou poděkovat za diskusi. Nemohu jinak, než se domnívat, když slyším některé kolegy z levé části spektra, že 26 je víc než 50. Protože pokud si dobře vzpomínám, tak to byl systémový návrh sociální demokracie, který navrhoval řešit dopad obnovitelných zdrojů do ceny elektřiny 50procentní srážkovou daní z fotovoltaické elektřiny. Tam bych se možná skutečně těch arbitráží obával. V případě 26 nikoliv.

Možná, že bych zdůvodnil i proč, ale nechci Sněmovnu zdržovat a nedokázal bych to tak dokonale jako stínový ministr financí sociální demokracie inženýr Jan Mládek, který v mnoha veřejných vystoupeních jednoznačně odůvodňoval svůj návrh a návrh sociální demokracie na 50procentní srážkovou daň a ekonomicky i právně velmi pregnantně zdůvodnil, proč žádné arbitráže nehrozí. Já se na tuto nejvyšší autoritu sociální demokracie i Masarykovy univerzity odvolávám a odvolávám se na jeho argumentaci. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane ministře. Faktická poznámka, poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, pan ministr financí zatajil jednu důležitou věc a tou je fakt, že tady nedebatujeme o žádném návrhu někoho ze sociální demokracie, ale že tady debatujeme a budeme hlasovat o vládním návrhu. A tudíž, já jsem se jasně zeptal, jasně jsem položil otázku panu premiérovi a pánům ministrům, zda nám zde dají jasnou osobní garanci za svůj vládní návrh, o kterém tady máme hlasovat.

Kdybychom tady hlasovali a projednávali jiný návrh, tak bych debatoval třeba k jinému návrhu. Nejspíš podobně nebo možná trochu jinak, ale teď debatujeme o vládním návrhu, který sem přinesl pan premiér, pan ministr financí a pan ministr průmyslu. Takže prosím, neříkejme, co kdo kdy kde řekl, napsal, navrhl, ale teď tady nás čeká zásadní rozhodnutí. To není povídání o tom, co kdy kdo. Teď tady za chvilku budeme hlasovat o tom, zda hrozí, či nehrozí České republice arbitráže, za které v nejbližších letech budeme všichni muset zaplatit nemalé finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že ani jeden z pánů tyto mé obavy nerozptýlil, na tuto otázku jasně neodpověděl, tak já z toho dedukuji že mají stejné obavy jako já. Že ty arbitráže skutečně mohou nastat a že Českou republiku skutečně mohou poškodit. A pánové jsou natolik zbabělí, že nechtějí dát osobní záruky, a ještě tak zbabělí, že nedají ani záruky svého osobního majetku. Protože toto není debata, dámy a pánové, o nějaké ceně elektrické energie. Protože kdyby vláda chtěla zabránit růstu cen elektrické energie, má spoustu jiných návrhů než jít na poměrně tenký led možných soudních sporů a arbitráží díky retroaktivnímu návrhu zákona.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byla faktická poznámka. Nyní prosím, pan ministr Martin Kocourek se hlásí o slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, budu reagovat na výzvu, kterou tady přednesl pan poslanec a hejtman Rath.

Co se týká arbitráží: Já bych zase rád viděl analýzy, zda nás někdo nepožene k arbitrážím proto, protože teď nic neuděláme nebo nic neprosadíme. Protože investoři do tohoto typu obnovitelných zdrojů, zejména ti, co byli připojeni před rokem 2009, mohou reklamovat u českého státu, že poskytl vyšší podporu v letech 2009 a 2010 než v letech předchozích. To je úplně stejný možný arbitrální problém.

Co se týká našeho návrhu, my neděláme nic jiného, než respektujeme zákon o podpoře obnovitelných zdrojů z roku 2005, pro který já jsem nehlasoval, kde se říká, že obnovitelné zdroje by měly být podporovány Českou republikou tak, aby jednak dosáhly cíle podílu obnovitelných zdrojů v roce 2010 ve výši 8 % na spotřebě energií, a za druhé principem 15leté výnosnosti. My neděláme teď nic jiného, než že tu výchylku mezi rokem 2008 a 2011 srovnáváme tak, aby investoři do obnovitelných zdrojů, speciálně do fotovoltaik, měli 15letou návratnost. Jestli je to důvod k arbitráži, nebo není, na to bude existovat analýza, já jsem ještě neviděl, aby se dva právníci shodli na jedné analýze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP