(15.10 hodin)
(pokračuje Kocourek)

Co se týká té druhé otázky - škod. My teď stojíme před otázkou, zda do konce listopadu Sněmovna přijme nějakou legislativu, která se týká cen elektřiny z titulu podpory obnovitelných zdrojů v roce 2011. Pokud měl někdo lepší návrh, a jak zmínil pan ministr financí Kalousek, takový návrh tady od sociální demokracie avizován byl, nicméně z pohledu arbitráží ještě závažnější, tak jej měl přednést. Teď je na stole návrh, který říká: Buď budou ceny elektřiny z titulu podpory obnovitelných zdrojů růst v příštím roce o 5,5 % pro domácnosti a pro naše podniky, anebo Sněmovna tuto legislativu neschválí, a v tom případě pro naše podniky to bude znamenat 18% navýšení a pro naše domácnosti 12% navýšení cen.

Jinými slovy, pokud Sněmovna dnes neudělá nic, bude to příští rok znamenat, že spotřebitelé elektřiny zaplatí jen na podpoře fotovoltaik o 16 mld. korun více. A protože cena bude garantována na 20 let, bude to znamenat 16 krát 20 neboli 320 mld.! A já mohu pana poslance a hejtmana Ratha vyzvat k tomu samému - jestli převezme odpovědnost za to, že příští rok a příštích 20 let čeští spotřebitelé elektřiny z titulu toho, že tato Sněmovna dnes nic neudělá, zaplatí 320 mld.!

Jestli se chceme zkoušet z toho, kdo se jakým čelem postaví k tomuto problému, určitě můžeme, ale potom přijměme obecný princip osobní odpovědnosti poslanců za jejich činy, včetně ručení jejich majetkem a ručení osobních příslušníků, a nemusíme to aplikovat na speciální situace. Já myslím, že ano - možná kdyby tento princip již dávno platil, tak by se mnoho věcí buď neudálo, anebo mnoho věcí se změnilo. Takže já tu výzvu klidně přijmu, pokud pan hejtman přijme výzvu moji, že bude garantovat, že příští rok se pro spotřebitele elektřiny z titulu podpory obnovitelných zdrojů a fotovoltaických elektráren nezvýší ceny o 16 mld. korun, neboli na 12 % pro domácnosti a 18 % pro podniky. (Potlesk zprava.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi Kocourkovi. Faktická poznámka - pan poslanec Rath. Prosím.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Já děkuji bývalému předsedovi dozorčí rady ČEZu, že mě tady školil v cenách elektrické energie, ale vy byste především měl vědět, že ČEZ je majoritně vlastněn Českou republikou, a tedy rozhoduje do značné míry vláda! A čistě vláda má v rukou i další nástroje, jak regulovat a jak třeba snížit nárůst ceny elektrické energie. Že si vláda vybrala...

Pan premiér se ptá jak. Pane premiére, například tím, že ze zisků ČEZu byste částečně zadotovali cenu elektrické energie! (Emotivně:) To je například jedna z možností, když nevíte jak! A to byste vy jako premiér měl vědět! To bych já neměl vám tady říkat jako lékař, který navíc není premiérem! Já na vašem místě bych věděl jak! Jestli nevíte, tak rezignujte! Jestli si nevíte rady s tak banální věcí, jako je nárůst ceny elektrické energie, tak nemáte v tom křesle co pohledávat! (Bouřlivý smích a potlesk členů vlády a pravé části sálu.) Slovy klasika, pane premiére, smějete se vlastní bezradnosti! Dámy a pánové... Pan ministr financí správně říká, že klasik to říká jinak. Má pravdu. Já vím, jak to říká, ale nechci zase být vámi bombardován a označován za hulváta.

Čili dámy a pánové, cest je samozřejmě víc a vy jste vybrali docela rizikovou. Já tady vůbec nechci hájit nějakou fotovoltaiku. Jak jsem říkal, to, co se tady přijalo, byla asi velká chyba, ale cestu, kterou navrhuje tato vláda, považuji za rizikovou. A já jsem pouze od vás chtěl vědět, zda máte jednoznačné, jasné a fundované právní analýzy, které jasně pro nás jako pro Sněmovnu budou pomocí při rozhodování, že nám takové arbitráže nehrozí. Já jsem pochopil, že nic takového nemáte! (Potlesk několika poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byla faktická poznámka. Ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy ve třetím čtení ještě? Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Přivolám naše kolegy, protože první hlasování, které je před námi, je hlasování o zamítnutí tohoto návrhu. Tento návrh padl ve druhém čtení, čili musíme se s ním nyní vyrovnat a poté, pakliže nebude přijat tento návrh, poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s dalším postupem. Za malou chvíli, až se dostaví naši kolegové, zahájíme ono hlasování o návrhu na zamítnutí.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 129. Táži se vás, kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je proti tomuto návrhu na zamítnutí?

Hlasování pořadové číslo 129, přítomno 156, pro 15, proti 101. Tento návrh přijat nebyl.

 

Poprosím tedy pana zpravodaje, pana kolegu Milana Urbana, aby nás provedl hlasováním, ale předtím nejprve oznámil proceduru, jakou budeme postupovat.

 

Poslanec Milan Urban: Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Protože komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru byl přijat jako základ pro projednávání, tak já bych doporučoval, abychom teď hlasovali o pozměňovacích návrzích, které byly směrem k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Tedy jsou to pozměňovací návrhy B, C, D, E a F. Protože pozměňovací návrhy C, D a F se týkají stejné věci, pouze číslovka je jiná, doporučoval bych hlasovat o číslovkách tak, aby Sněmovna rozhodla, které dává preferenci, a o té bychom potom hlasovali. Tedy navrhoval bych C, D a F rozlišit nějakým orientačním hlasováním. Poté bychom hlasovali o návrzích B a E a pak na základě přijatých pozměňovacích návrhů o celém komplexním pozměňovacím návrhu hospodářského výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je nějaká námitka proti této proceduře nebo nějaké doplnění k ní? Hlásí se prosím někdo? Nehlásí se nikdo.

 

Čili já zahájím hlasování pořadové číslo 130 a ptám se, kdo souhlasí s tím, abychom postupovali dle této procedury, se kterou nás seznámil pan zpravodaj. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 130, přítomno 161, pro 153, proti 1. Proceduru jsme si schválili, a já tedy poprosím o první návrh pana zpravodaje.

 

Poslanec Milan Urban: Nyní bychom tedy měli hlasovat orientačně, že číslovka 30 se nahrazuje číslovkou 60 - jako orientační hlasování.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čili zahajuji hlasování... Pan kolega Pecina se hlásí? (Omyl.)

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 131. Je to orientační hlasování, tak jak nás s ním seznámil pan zpravodaj. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? (Námitky, že v tomto případě se hlasuje pouze o tom, kdo je pro.) Jenom, kdo je pro. Promiňte!

V hlasování pořadové číslo 131 pro tento návrh hlasovalo 26 kolegyň a kolegů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP